Ručigaj, L., M. Deželak Trojar, A. Dular, in S. Svoljšak. „Katalogi in Inventarji Auerspergove knjižnice Kot Pomniki Njenega Kulturnozgodovinskega Pomena in Razvoja Skozi čas“. Ars & Humanitas, let. 13, št. 1, avgust 2019, str. 123-50, doi:10.4312/ars.13.1.123-150.