Čebron Lipovec, N. „Poklon Novega Mesta Staremu Mestu: Dequelov Doprsni Kip škofa Vergerija mlajšega“. Ars & Humanitas, let. 13, št. 1, avgust 2019, str. 248-63, doi:10.4312/ars.13.1.248-263.