Harmonična modernizacija Kitajske ali avtonomija reda in miru

Authors

  • Jana S. ROŠKER FILOZOFSKA FAKULTETA UL

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2012.-16.3.133-150

Keywords:

harmonija, konfucijanstvo, ideologija, harmonična družba

Abstract

Članek obravnava idejo harmonične družbe, ki tvori jedro aktualnih družbenih ideologij v L. R. Kitajski. V ta namen jo osvetli iz treh zornih kotov, namreč skozi analizo uradnih državnih, klasičnih in modernih konfucijanskih interpretacij koncepta harmonije (he , hexie 和諧). Avtorica ugotovi, da uradna interpretacija teoretikov L.R. Kitajske večinoma sloni na Xunzijevi (torej legalistično – avtokratski) nadgradnji tega koncepta, medtem ko sledijo tajvanski moderni konfucijanci v svojih interpretacijah predvsem mencijanski, na idejah človečnosti in enakovrednosti temelječi, idejni liniji klasičnega konfucijanstva.

 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Jana S. ROŠKER, FILOZOFSKA FAKULTETA UL
    Prof. dr. Jana S. Rošker, Odddelek za azijske in afriške študije, FF UL

Published

1. 12. 2012

How to Cite

ROŠKER, Jana S. 2012. “Harmonična Modernizacija Kitajske Ali Avtonomija Reda in Miru”. Asian Studies -16 (3): 133-50. https://doi.org/10.4312/as.2012.-16.3.133-150.

Similar Articles

1-10 of 39

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>