Ponovno ovrednotenje Webra na Japonskem in nekatera izhodišča za obravnavo religije v povezavi s potrošništvom

Authors

  • Tinka DELAKORDA KAWASHIMA Ljubljana University

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2016.4.1.247-263

Keywords:

religija, modernizacija, etika, Weber, Japonska, potrošništvo, magija, simbolizem, rituali, »religiozni vsakdan«

Abstract

V zahodnih študijah religije se v zadnjem času religijo razumeva kot spreminjajoče se prakse ljudi, in ne kot skupek prepričanj in doktrino, ki jim verniki sledijo. To še posebej drži za japonsko religijsko konstelacijo, kjer je bogato prakticiranje različnih religij vselej prednjačilo pred pripadnostjo dogmam in verskim institucijam. Raziskovalci so v taki religioznosti opazili spodbudne elemente za razvoj moderne kapitalistične družbe. Članek podrobno prikaže, kako so Webrove teze o vplivu religije na razvoj moderne družbe sprejemali na Japonskem in na osnovi razširitve njegovih tez predstavi nekatera mogoča izhodišča za obravnavo religije v povezavi z razvojem modernega potrošništva na Japonskem.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aoki, Tamotsu. (1990) 1994. “Nihon bunkaron” no henyō. Tokyo: Chuokoronshinsha.

Bell, Daniel. 1976. The Cultural Contradictions of Capitalism. London: Heinemann.

Bellah, Robert N. (1957) 1970. Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan. Boston: Beacon Press.

Campbell, Colin. 1987. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Basil Blackwell.

–––. 2006. “Weber, Rationalisation, and Religious Evolution in the Modern Era.” V Theorising Religion: Classical and Contemporary Debates, uredila J. A. Beckford in J. Walliss, 19–31. Aldershot, Burlington: Ashgate.

Delakorda Kawashima, Tinka. 2011. “Tržno-religiozne vrednosti blaga in identiteta starejših Japoncev.” V Klepetavi predmeti: ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, uredil Jernej Mlekuž, 143–62. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Firat, Fuat A. in Alladi Venkatesh. 1995. “Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption.” Journal of Consumer Research 22: 239–67.

Hayashi, Makoto. 1998. “The Historical Position of Early Modern Religion as Seen through a Critical Examination of Bellah’s ‘Religious Revolution’.” Acta Asiatica, Bulletin of the Institute of Eastern Culture, 75: 17–34.

Hayashi, Makoto in Hiroshi Yamanaka. 1993. “The Adaptation of Max Weber’s Theories of Religion in Japan.” Japanese Journal of Religious Studies 20 (2–3):
193–212.

Kerševan, Marko. 1989. Religija in slovenska kultura: ljudska religioznost, civilna religija in ateizem v Sloveniji. Ljubljana: ZIFF in Partizanska knjiga.

–––. 1990. “Max Weber in sociologija religije: temelji modernega duha in vprašanje postmoderne.” Družboslovne razprave 7 (9): 7–17.

Kos, Drago. 1998. “Genealogija potrošnje. Potrošnja: zasebne prakse, javni užitki.” Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 26 (189): 21–30.

Maruyama, Masao. 1965. “Senzen ni okeru nihon no Weber kenkyū.“ V Max Weber kenkyū, uredil V H. Ōtsuka, 151–85. Tokyo: Iwanamishoten.

Marx, Karl. (1939) 1972. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 1857–1858. Frankfurt a. M.: E.V.A.

Nakamaki, Hirochika. 2003. Japanese Religions at Home and Abroad: Anthropological Perspectives. London, New York: Routledge Curzon.

Numajiri, Masayuki. 1996. “The Cultural Characteristic of Japanese Religion: Modernization and the Magical Thinking.” Kyoto Journal of Sociology 4: 109–24.

Ōtsuka, Hisao. 1948. Kindaika no ningenteki kiso. Tokyo: Hakujitsushoin.

–––. 1969. Kindaika no ningenteki kiso (Ōtsuka Hisao chosakushū 8). Tokyo: Iwanami Shoten.

Reader, Ian. 2013. Pilgrimage on the Marketplace (Routledge Studies in Religion, Travel, and Tourism). London, New York: Routledge.

Ritzer, George. 1999. Enchanting a Disenchanted World. Thousand Oaks in California: Pine Forge Press.

Shimazono, Susumu. 1981. “Religious Influences on Japan’s Modernization.” Japanese Journal of Religious Studies 8 (3–4): 207–23.

–––. 1992a. Gendai kyūsai shūkyō ron. Tokyo: Seikyūsha.

–––. 1992b. Sukui to toku: Shinshūkyō shinkōsha no seikatsu to shisō. Tokyo: Kōbundō.

Turner, Bryan S. 1981. For Weber: Essays on the Sociology of Fate. London: Routledge and Kegan Paul.

Uchida, Yoshiaki. 1990. Weber juyō to bunka no toporojii. Tokyo: Riburopōto.

Vidmar Horvat, Ksenija. 2004. Uvod v sociologijo kulture: učbenik za prvi letnik sociologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo.

Weber, Max. (1947) 1992. Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London, New York: Routledge.

Williams, Duncan R. 2006. “Religion in Early Modern Japan.” V Nanzan Guide to Japanese Religions, uredila Paul L. Swanson in Clark Chilson, 184–201. Honolulu: University of Hawaii Press.

Williams, Rosalind H. 1991. “The Dream World of Mass Consumption.” V Rethinking Popular Culture, uredila C. Mukerji in M. Schudson, 198–235. Berkeley: University of California Press.

Yamamoto, Shichihei. 1979. Nihon shihonshugi no seishin. Tokyo: Kōbunsha.

Yanagawa, Keiichi. 1968. “Nihon ni okeru “shūkyō to kindaikaron” no mondai (Nihon no kindaika no shomondai).” Bunkakei gakkai rengō kenkyu ronbun
shu 18: 132–6.

–––. 1975. “Matsuri no shūkyōgaku.” Kikan gendai shūkyō 1–2: 48–61.

Yasumaru, Yoshio. (1974) 1999. Nihon no kindaika to minshū shisō. Tokyo: Heibonsha.

–––. 2007. Bunmeika no keiken: Kindai tenkan nonihon. Tokyo: Iwanamishoten.

Yoshida, Teigo. 1973. “Jujutsu.” V Shūkyōgaku jiten, uredila I. Oguchi in I. Hori, 367–73. Tokyo: Tōkyō Daigaku Shuppankai.

Published

29. 02. 2016

How to Cite

DELAKORDA KAWASHIMA, Tinka. 2016. “Ponovno Ovrednotenje Webra Na Japonskem in Nekatera izhodišča Za Obravnavo Religije V Povezavi S potrošništvom”. Asian Studies 4 (1): 247-63. https://doi.org/10.4312/as.2016.4.1.247-263.

Similar Articles

1-10 of 63

You may also start an advanced similarity search for this article.