Strukturna zveza zavesti ter zunanjega sveta v kitajski tradiciji

Authors

  • Jana S. ROŠKER University of Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2018.6.1.161-181

Keywords:

itajska filozofija, kitajska epistemologija, struktura, strukturna semantika

Abstract

Strukturna združljivost človeške notranjosti in zunanjega sveta predstavlja eno temeljnih paradigem tradicionalne kitajske epistemologije. Ta vidik, ki je nadvse dragocen ne zgolj za sinološke raziskave kitajske filozofske tradicije, temveč tudi za razvoj epistemoloških teorij v svetovnem merilu, ostaja še vedno zakrit s stoletno tradicijo napačnih interpretacij nekaterih osrednjih pojmov in kategorij klasičnih kitajskih diskurzov. Pričujoči članek predlaga novo videnje kitajske idejne tradicije skozi prizmo koncepta strukture.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Jana S. ROŠKER, University of Ljubljana, Slovenia
    Prof. of Sinology, Department of Asian Studies, Ljubljana University

References

Cui, Qingtian. 2005. “Processes and Methods in Researching the History of Chinese Logic.” Azijske in afriške študije 9 (2): 5–25.

Bauer, Wolfgang. 2000. Geschichte der chinesichen Philosophie. München: Verlag C.H.Beck.

Cheng, Hao in Cheng Yi 程顥, 程頤. 1981. Er cheng ji 二程集 (Zbirka obeh Chengov), 4 zv. Beijing: Zhonghua shuju.

Dai, Zhen 戴震. 1991. Dai Zhen quanji 戴震全集 (Zbrana dela Dai Zhena), uredil Duan Chuanji. Beijing: Qinghua daxue chuban she.

Deng, Xi 鄧析. 1976. Dengxizi 鄧析子 (Mojster Deng Xi). Haerbin: Heilongjiang chuban she.

Dessein, Bart. 2017. “Yearning for the Lost Paradise: The ‘Great Unity’ (datong) and Its Philosophical Interpretations.” Asian studies 5 (1): 83-102.

Dong, Zhongshu 董仲舒. 1989. Chūnqiū fán lù 春秋繁露 (Biserna rosa Spomladansko – jesenskih letopisov). Shanghai: Shanghai guji chuban she.

Feyerabend, Paul. 1980. Erkenntnis für freie Menschen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Guanzi 管子. 2009. Guanzi. Dostop 10. januar, 2009. http://chinese.dsturgeon. net/text.pl?node=48150&if=en.

Huai, Nanzi 淮南子. 2009. Huainanzi. Dostop 10. januar, 2009. http://www.yasue.cc/wai_nam_chi.html.

Ji, Kang 稽康. 2009. Sheng wu ai le lun 聲無哀樂論 (V zvokih ni žalosti in radosti). Dostop 10. januar, 2009. http://blog.tsushin.tv/celine/item/16491.

Laozi 老子. 2001. “Dao de jing 道德經 (Knjiga poti in kreposti).” V Laozi, Zhuangzi, uredila in komentirala Chen Fang in Liu Qinghua. Guangzhou: Guangzhou chuban she.

Mengzi 孟子 (Mojster Meng /Mencij/). 2001. V Lun yu, Mengzi, uredila in komentirala Liu Hongzhang in Yang Qingju, 149–362. Beijing: Huaxia chuban she.

Ming ruxue an 明儒學案 (Zbirka teorij konfucianstva dinastije Ming). 1987. 6 zvezkov, uredil Huang Zongxi. Taibei: Taiwan Huashi chuban she.

Mozi 墨子 (Mojster Mo). 2000. Uredil in komentiral Sun Bo. Beijing: Huaxia chuban she.

Rošker, Jana S. 2008a. Searching for the Way: Theory of Knowledge in Pre-modern and Modern China. Hong Kong: Chinese University Press.

–––. 2008b. “Zahodni strukturalizem in paralelni pristopi v kitajski idejni tradiciji.” Šolsko polje 19 (3/4): 35–55.

–––. 2011. Li: struktura kot temeljna epistemološka paradigma tradicionalne kitajske filozofije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Tang, Junyi 唐君毅. 1955. “Lun Zhongguo zhexue sixiangzhong »li« zhi liu yi 論中國哲學思想中«理«之六意 (Razprava o šestih pomenih besede »li« v filozofski miselnosti Kitajske).” Xin Ya xuekan 1 (1): 45–160.

Wang, Bi 王弼. 1974. Laozi Wangbi zhu 老子王弼注 (Wang Bijevi komentarji Laozija). Taibei: Heluo tushu chuban she.

Wang, Shouren 王守仁. 1929. Yangming xiasheng ji yao 陽明先生集要 (Zbirka najpomembnejših del gospoda Yangminga). Shanghai: Shanghai shangwu yinshu guan.

Xia, Zhentao 夏甄陶. 1992. Zhongguo renshilun sixiang shi gao 中 國 認 識 論 思 想 史 稿 (Oris kitajske epistemološke miselnosti), 1. in 2. del. Beijing: Zhongguo Renmin daxue chuban she.

Xingli da quan 性理大全 (Velika zbirka neokonfucianske filozofije). 1989. 4. zv. V Kongzi wenhua da quan, uredil Hu Guang. Jinan: Shandong youyi shu she.

Zeng, Chunhai 曾春海. 2002. Liang Han Wei Jin zhexue shi 兩漢魏晉哲學史 (Zgodovina filozofije obdobij obeh dinastij Han ter dinastij Wei in Jin). Taibei: Wunan tushu chuban gufen youxian gongsi.

Zhu, Xi 朱熹. 1996. Zhu Xi ji 朱熹集 (Zbirka Zhu Xi/jevih del/), uredila in komentirala Jun Bo in Guo Qi. Chengdu: Sichuan jiaoyu chuban she.

Zhuangzi 莊子 (Mojster Zhuang). 2001. V Laozi, Zhuangzi, uredila in komentirala Chen Fang in Liu Qinghua. Guangzhou: Guangzhou chuban she.

Published

30. 01. 2018

How to Cite

ROŠKER, Jana S. 2018. “Strukturna Zveza Zavesti Ter Zunanjega Sveta V Kitajski Tradiciji”. Asian Studies 6 (1): 161-81. https://doi.org/10.4312/as.2018.6.1.161-181.

Similar Articles

1-10 of 137

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>