Retracing the Footsteps

Analysis of the Skušek Collection

Authors

  • Tina BERDAJS University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2021.9.3.141-166

Keywords:

Ivan Skušek Jr., Slovene Ethnographic Museum, East Asia, collecting, provenance research

Abstract

The paper presents preliminary research into the original scope of the Skušek Collection, based on four lists and an old museum inventory entry of the collection of Asian art collected by Ivan Skušek Jr. during his six-year stay in China between 1914 and 1920. Furthermore, it presents the cross-referencing of the mentioned documents with the first inventory record when it was formally taken over by the National Museum of Slovenia in an attempt to recreate the original scope of the collection. Through analysis and comparison of these records and with support of photographic sources this research attempts to put objects of the Skušeks’ original collection into four different groups based on provenance research. Through several case studies it gives new insights into the dynamics of the largely unknown parts of history of the collection, and the paths some of the individual objects travelled over several decades in the first half of the 20th century.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čeplak Mencin, Ralf. 2012. V deželi nebesnega zmaja: 350 let stikov s Kitajsko. Ljubljana: Založba /*cf.

Delni seznam pohištva in stvari Marije Skuškove. 1950. (Ljubljana, 6. August 1950). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Dular, Milan, ur. 1930. Ljubljanski velesejem - jesen 1930. Ljubljana: Uprava Ljubljanskega velesejma.

Grčar, Mina. 2021. “Ivan Skušek Jr. and His Collection of Chinese Coins.” Asian Studies 10 (3): 47‒83.

Kluge, Maurus. 1918–1919. Letters to Ivan Skušek Jr. Translated by Niko Hudelja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Leben, Nika. 2013. Grad Strmol na Gorenjskem (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije – Zbirka vodnikov). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Lipušček, Uroš. 2013. “Interpretations of the Chinese Boxer Rebellion in the Slovenian Press at the Beginning of the 20th Century.” Asian Studies 1 (2): 35–49.

Marinac, Bogdana. 2017. Čez morje na nepoznani Daljni vzhod: Potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v VzhodnoAzijo. Piran: Pomorskimuzej “Sergej Mašera” Piran.

Motoh, Helena. 2020. “Azija med tigri in maliki: Misijonske razstave v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60 (1): 34–41.

-----------. 2021. “Lived-in Museum—Early 20th Century Skušek East Asian Collection.” Asian Studies 10 (3): 119-40.

Palaić, Tina. 2019. “Muzej neevropskih kultur v Goričanah: prakse pridobivanja zunajevropskih zbirk, povezanih z gibanjem neuvrščenih (The Museum of non-European Cultures in Goričane: The practice of obtaining non-European collections, related to the Non-Aligned Movement).” Etnolog 29: 185–208.

Skušek, Franci. n.d. Rokopisni zapiski Francija Skuška (Handwritten notes of Franci Skušek). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Skušek, Ivan. 1920. Seznam in obseg selitvene imovine (Ljubljana, 20. October 1920). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Skušek, Johann (?). n.d. Verzeichnis und Dimensionen meiner Privateffekten. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

-----------. 1917. Packungsschema (Peking, 24. August 1917). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Stara inventarna knjiga Narodnega muzeja Slovenije (Old inventory book of the National Museum of Slovenia). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Štrukelj, Pavla. 1966. “Kitajski dvorni moški kaftan.” Slovenski etnograf 18/19: 57–72.

––––. n.d. Nakupna knjiga izvenevropskih predmetov SEM 1965 (Acquisitions book of non-European objects SEM, 1965). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Vampelj Suhadolnik, Nataša. 2019. “Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji.” V Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji: zbornik EARL, uredili Andrej Bekeš, Jana S. Rošker in Zlatko Šabič, 93–137. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

---------------. 2020. “Ivan Skušek ml. kot zbiratelj kitajskega pohištva. “Ars & Humanitas 14 (2): 45–60.

Downloads

Published

10. 09. 2021

Issue

Section

Lived Spaces: Private Display and Transfer to Public Institutions

How to Cite

Berdajs, Tina. 2021. “Retracing the Footsteps: Analysis of the Skušek Collection”. Asian Studies 9 (3): 141-66. https://doi.org/10.4312/as.2021.9.3.141-166.

Similar Articles

1-10 of 154

You may also start an advanced similarity search for this article.