1.
ROŠKER JS. Harmonična modernizacija Kitajske ali avtonomija reda in miru. AS. 2012;-16(3):133-150. doi:10.4312/as.2012.-16.3.133-150