1.
ISTENIČ S. Poročanje o sporu glede otočja Diaoyu/Diaoyutai/Senkaku v izbranih slovenskih medijih. AS. 2015;3(1):263-280. doi:10.4312/as.2015.3.1.263-280