ISTENIČ, S. (2015). Poročanje o sporu glede otočja Diaoyu/Diaoyutai/Senkaku v izbranih slovenskih medijih. Asian Studies, 3(1), 263-280. https://doi.org/10.4312/as.2015.3.1.263-280