The University and Teaching Years of Josip Pipenbacher

Authors

  • Matej Hriberšek University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.3.1.5-38

Keywords:

Josip Pipenbacher, history of classical scholarship, classical languages, textbooks, history of university study

Abstract

Josip Pipenbacher, born in 1869, went to gymnasium in Maribor and then in Ljubljana, where he graduated; he went on to study classical philology in Vienna. In 1895, on receiving his PhD, he became the second Slovenian doctor of classical philology (after Fran Detela). After passing the state teacher’s exam, he taught at the II. State Gymnasium in Ljubljana, at the Gymnasium in Novo mesto, and then again at the II. State Gymnasium in Ljubljana, where he also served as director from 1921 until his retirement in 1928. After the Department of Classical Philology at the University of Ljubljana was founded, he held Latin proseminars and Latin courses there as a part-time teacher between 1920 and 1939.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhivski viri

NŠALj – Nadškofijski arhiv Ljubljana

NŠAMb – Nadškofijski arhiv Maribor

NUK, Ms – Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka

SI AS – Arhiv Republike Slovenije

UAW – Archiv der Universität Wien (Arhiv Univerze na Dunaju)

a) Nationale (vpisnice) – Philosophische Fakultät: Josef Pipenbacher

b) Rigorosenprotokolle (zapisniki doktorskih izpitov): PN (št.) 913 – Josef Pipenbacher

c) Rigorosenakte (personalne mape z doktorskimi akti): PN (št.) 913 – Josef Pipenbacher

č) Lehramtsprüfungsakte (akti profesorskih izpitov): Josef Pipenbacher

ZAMU – Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani

*****

Časopisi in periodika

Dolenjske novice

Domovina

Kmetijske in rokodelske novice

Seznam predavanj na univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani

Slovan: Mesečnik za književnost, umetnost in prosveto

Slovenec

Slovenski list

Slovenski narod

Učiteljski tovariš

Zora: Glasilo slovenskega katoliškega dijaštva

*****

Gimnazijska izvestja

Programm des k. k. Staats-Gymnasiums in Marburg, veröffentlicht von der Direktion am Schlusse des Studienjahres 1883. Maribor: K. k. Staatsgymnasium (Druck E. Janschitz), 1883.

Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasiums in Marburg. Veröffentlicht von der Direction am Schlusse des Studienjahres 1888. Maribor: Verlag des k. k. Staats-Gymnasiums (Druck Ed. Janschitz), 1888.

Jahresbericht des k. k. Obergymnasiums zu Laibach, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1889 durch den Director Josef Šuman. Ljubljana: Verlag des k. k. Obergymnasiums (Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg), 1889.

Jahresbericht des k. k. Obergymnasiums zu Laibach, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1890 durch den Director Josef Šuman. Ljubljana: Verlag des k. k. Obergymnasiums (Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg), 1890.

Izvestje c. kr. državne nižje gimnazije v Ljubljani o šolskem letu 1896/97, na svetlo dal c. kr. ravnatelj Fran Wiesthaler. Ljubljana: C. kr. Državna nižja gimnazija (Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg), 1897.

Izvestje c. kr. državne nižje gimnazije v Ljubljani o šolskem letu 1897/98, na svetlo dal c. kr. ravnatelj Fran Wiesthaler. Ljubljana: C. kr. Državna nižja gimnazija (Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg), 1898.

Jahresbericht des k. k. Ober-Gymnasiums in Rudolfswert für das Schuljahr 1898–1899. Novo mesto: Verlag des Lehranstalt (Druck J. Krajec), 1899.

Jahresbericht des k. k. Ober-Gymnasiums in Rudolfswert für das Schuljahr 1899–1900. Novo mesto: Verlag des Lehranstalt (Druck J. Krajec), 1900.

Jahresbericht des k. k. Ober-Gymnasiums in Rudolfswert für das Schuljahr 1900–1901. Novo mesto: Verlag des Lehranstalt (Druck J. Krajec Nachfg.), 1901.

Izvestje c. kr. II. državne gimnazije v Ljubljani o šolskem letu 1901/1902–1917/1918.

Izvestje II. državne realne gimnazije v Ljubljani 1918/1919–1929/1930.

*****

Literatura

B. R. »Jan Luňák«. Listy filologicke 62.4–5 (1935): 367–368. DOI: https://doi.org/10.1093/ehr/L.CXCVIII.367-b

Baumeister, August. Die Einrichtung und Verwaltung des höheren Schulwesens in den Kulturländern von Europa und in Nordamerika. München: C. H. Beck, 1897.

Brglez, Alja, in Matej Seljak. Ruski profesorji na Univerzi v Ljubljani (Delovni zvezki ICK: Nacionalni razred). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK, 2007.

Dekleva, Tatjana. »Oris razvoja Filozofske fakultete do leta 1941«. Kronika 46.3 (1998): 107–115.

Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Vom Ministerium des Cultus und Unterrichts. Dunaj: Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1849.

Gantar, Kajetan. »Dve pismi Božidarja Bajuka«. Razprave/Dissertationes 22 (2014): 131–142. (SAZU, Razred za filološke in literarne vede; Razprave II. razreda.)

Günther-Arndt, Hilke. »Menge, Rudolf«. V: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, ur. Hans Friedl, Wolfgang Günther, Hilke Günther-Arndt in Heinrich Schmidt, 450–451. Oldenburg: Isensee Verlag, 1992.

Hriberšek, Matej. Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 1848–1945. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502982

——— . »Slovenski doktorji klasične filologije, promovirani na dunajski univerzi v obdobju 1872-1918«. V: Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872-1918), ur. Tone Smolej, 21-50, 417–418. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

——— . »Tantae molis erat seminarium condere philologicum Labacense – Začetki oddelka za klasično filologijo na ljubljanski univerzi.« V: O poslanstvu humanistike in družboslovja: Ob stoletnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ur. Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič, 63–87. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021.

Lužar, Fortunat, Rudolf Wagner in Anton Vrabl. Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji (ljubljanska in mariborska oblast). Ljubljana: Oblastna naloga šolskih knjig, 1928.

Meister, Richard. Geschichte des Doktorates der Philosophie an der Universität Wien (Philosophisch-historische Klasse: Sitzungsberichte, 232. Band, 2. Abhandlung; Veröffentlichungen der Komission für Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes, Heft 3). Dunaj: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Rudolf M. Rohrer, 1958.

Menge, Rudolf. »Verbindung von Lektüre und Grammatik. Eine Studie zum Lateinunterricht auf Gymnasien. Teil II. (Fortsetzung zu Band 19, S. 140 ff.)«. V: Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik 27 (1895): 231–287. DOI: https://doi.org/10.1515/9783112451007-005

Movrin, David. »Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre: latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v desetletju po vojni«. V: Keria: Studia Latina et Graeca 15, št. 2 (2013): 147–179. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.15.2.147-179

——— . »Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre: latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v desetletju po vojni«. V: Zgodovinski časopis 68, št. 3–4 (2014): 432–477.

Otto, Jan, ur. »Luňák Jan«. V: Ottuv Slovník naučný nové doby. III, 2: Konkurs-majo. Praga: J. Otto, 1935: 1325.

Polec, Janko. »Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo«. V: Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929, 3–230. Ljubljana: Rektorat Univerze kralja Aleksandra prvega, 1929.

Prijatelj, Ivan. Kulturna in politična zgodovina Slovencev 1848–1895. Uredil Anton Ocvirk. Ljubljana: Akademska založba, 1938 (I, II, III), 1939 (IV).

Ruban, Anatolij, in Ekaterrina Basargina. Russische klassische Altertumswissenschaft in der Zeitschrift des Ministeriums für Volksaufklärung. Žurnal Ministerstva Narodnogo Prosveščenija (ŽMNP): Annotiertes Verzeichnis der in den Jahren 1873–1917 erschienenen Beiträge. Zusammengestellt von Anatolij Ruban unter Mitwirkung von Ekaterina Basargina. St. Petersburg: Bibliotheca Classica Petropolitana: Nestor-Verlag, 2012.

Seznam predavanj na univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev (pozneje Seznam predavanj na univerzi Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in Seznam predavanj na univerzi kralja Aleksandra I.) (Catalogus lectionum Universitatis Labacensis). Ljubljana: Univerza, 1920.

Smolej, Tone. »Ustanovitev Filozofske fakultete in kratek oris njene stoletne zgodovine«. V: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1.–13. 7. 2019, ur. Mojca Smolej, 87–92. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. DOI: https://doi.org/10.4312/SSJLK.55

——— . »‘Prisegam in obljubljam, da bom humanistične študije gojil z neutrudnim delom’: Slovenski doktorandi na dunajski Filozofski fakulteti (1876–1918)«. V: Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872–1918), ur. Tone Smolej, 7–19. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019.

Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji 1923. Sestavil in izdal Višji šolski svet v Ljubljani. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1923.

Svoboda, Karel. Antika a česká vzdělanost od obrození do první světové války. Praga: Nakl. Československé akademie věd, 1957.

Šlebinger, Janko. »Pipenbacher, Josip (1869–1949).« V: Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU, 2013. Dostopno na spletu.

Šumi, Jadranka, ur. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Zbornik ob 80-letnici, 1919–1999. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000.

Verlinsky, Alexander. »Philologia inter Disciplinas: The Department of Classics at St. Petersburg University 1819–1884«. Hyperboreus: Studia classica 19 (2013): 162–202.

Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929. Ljubljana: Rektorat Univerze kralja Aleksandra prvega, 1929.

Published

07.09.2021

How to Cite

Hriberšek, Matej. 2021. “The University and Teaching Years of Josip Pipenbacher”. Clotho 3 (1):5-38. https://doi.org/10.4312/clotho.3.1.5-38.

Issue

Section

Articles