Josip Pipenbacher as a Philologist and as a Teacher

Authors

  • Matej Hriberšek Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.4.1.45-86

Keywords:

Josip Pipenbacher, history of classical scholarship, classical languages, textbooks, history of university

Abstract

After graduating from high school in 1891, Josip Pipenbacher studied classical philology in Vienna; he received his doctorate in 1895 (with a dissertation on Xenophon’s Constitution of the Lacedaemonians) and passed his teaching exam. He first taught as a substitute teacher at the State k. & k. Lower Gymnasium in Ljubljana (now Poljane Grammar School), then as a professor at the Higher k. & k. Gymnasium in Novo mesto, and finally again at the Second k. & k. State Gymnasium in Ljubljana, where he served as headmaster from 1921 to 1928. After the founding of the University of Ljubljana, he taught Latin courses as an honorary lecturer between 1920 and 1939. He wrote teaching aids, including a Latin Grammar and four Latin handbooks, all of which were published in several editions, and worked on Wiesthaler’s Latin-Slovenian Dictionary, for which he worked on the letter R. He was a rigorous evaluator (his evaluation of Josip Tominšek’s Latin Grammar was particularly notable), and he wrote articles on the methodology of Latin language teaching. As a schoolmaster, he was involved in the work of various associations, always financially supporting various student, educational, and other societies; for a while, he was also active in local politics as a member of the Ljubljana City Council. He spent the last years of his life on his estate in Sveta Marjeta in the Drava region. He died on 11 April 1949 in Maribor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIBLIOGRAFIJA

Bibliografija Pipenbacherjevih del in prispevkov

// De Xenophontis, qui de re publica Lacedaemoniorum inscribitur, libello capita duo (Περὶ τῆς τῶν Λακεδαιμονίων πολιτείας) (disertacija; neohranjena)

// »Jut jebrüllt, Löwe!« V: Slovenski narod 30 (1907), št. 125 (sobota, 1. junij 1907): 6–7.

»Šolske knjige.« V: Slovenski narod 40 (1907), št. 121 (ponedeljek, 27. maja 1907): 5.

»Latinska slovnica (Lateinische Grammatik). Verfast von Dr. Josef Tominšek.« V: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 58 (1907): 728–738.

// Slovarček k Sofoklu. (ne izide)

// Latinska slovnica. Po gimnazijskem učnem načrtu z dne 20. marca 1909, št. 11.662 spisal dr. Jos. Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwentner, 1910, 19132, 19223.

Latinska vadnica za prvi razred gimnazij in realnih gimnazij. Po gimnazijskem učnem načrtu z dne 20. marca 1909, št. 11.662 sestavil dr. Josip Pipenbacher. V Ljubljani: Društvo slovenskih profesorjev (Učiteljska tiskarna) 19101, 19132, 19284.

// Latinska vadnica za drugi razred gimnazij in realnih gimnazij. Po gimnazijskem učnem načrtu z dne 20. marca 1909, št. 11.662 sestavil dr. Josip Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwentner, 19111, 19182.

Slovarček k I. in III. olintskemu ter III. filipskemu Demostenovemu govoru (po Wotkejevi izdaji). Priredil dr. J. Pipenbacher. Ljubljana: Profesorsko društvo (Katoliška tiskarna), 1911.

// Latinska vadnica za tretji razred gimnazij in realnih gimnazij. Po gimnazijskem učnem načrtu z dne 20. marca 1909, št. 11.662 sestavil dr. Josip Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwentner, 1912, 19212.

Slovarček h Qu. Horati Flacci carmina selecta (po Huemerjevi izdaji). Priredil dr. Josip Pipenbacher. V: Izvestje c. kr. II. državne gimnazije v Ljubljani 1911/12: 1–67. V Ljubljani: C. kr. II. državna gimnazija (Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg), 1912.

Slovarček h Qu. Horati Flacci carmina selecta (po Huemerjevi izdaji). Priredil dr. Jos. Pipenbacher. Ponatis po Izvestju c. kr. II. državne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1911./12. V Ljubljani: Društvo slovenskih profesorjev (Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg), 1912.

// Latinska slovnica. Po gimnazijskem učnem načrtu z dne 20. marca 1909, št 116.662 / spisal Jos. Pipenbacher. V Ljubljani : L. Schwentner (Učiteljska tiskarna), 1913. (2. izdaja)

Latinska vadnica za prvi razred gimnazij in realnih gimnazij. Sestavil Josip Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwentner, 1913. (2. izdaja)

Latinska vadnica za četrti razred gimnazij in realnih gimnazij. Po gimnazijskem učnem načrtu z dne 20. marca 1909, št. 11.662 sestavil dr. Josip Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwenter 19131, 19192.

// Latinska vadnica za drugi razred gimnazij in realnih gimnazij. Sestavil Josip Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwentner, 1918. (2. izdaja)

// Latinska vadnica za četrti razred gimnazij in realnih gimnazij. Sestavil Josip Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwentner, 1919. (2. izdaja)

»Reforma srednje šole.« V: Slovenski narod 52 (1919), št. 98 (26. aprila): 5.

»Reforma srednje šole.« V: Slovenski narod 52 (1919), št. 113 (15. maja): 2.

// Latinska vadnica za humanistične in realne gimnazije. 3. izdaja. Nižja stopnja I. V Ljubljani: L. Schwentner, 1920. (= Latinska vadnica za prvi razred gimnazij in realnih gimnazij; 3. izdaja)

»G. Petronij Arbiter: Pojedina pri Trimalhijonu. Poslovenil dr. Joža Glonar. Založba Omladine. V Ljubljani, 1920.« V: Ljubljanski zvon 40 (1920), št. 3: 187–189.

// Latinska vadnica za humanistične in realne gimnazije. Sestavil dr. Josip Pipenbacher. 2., bistveno neizpremenjena izdaja. Srednja stopnja I. V Ljubljani: L. Schwentner (Učiteljska tiskarna), 1921. (= Latinska vadnica za tretji razred gimnazij in realnih gimnazij; 2. izdaja)

»Pouk latinščine na prvi stopnji.« V: Popotnik 42 (1921), št. 4–6: 73–81.

// Latinska slovnica. 3., predelana izdaja. Spisal Josip Pipenbacher. V Ljubljani: L. Schwentner, 1922.

Latinska vadnica za humanistične in realne gimnazije. Sestavil dr. Josip Pipenbacher. 2., bistveno neizpremenjena izdaja. Srednja stopnja II. V Ljubljani: L. Schwentner (Učiteljska tiskarna), 1922. (= Latinska vadnica za četrti razred gimnazij in realnih gimnazij; 3. izdaja)

»Še o reformi srednje šole.« V: Slovenski narod 50 (1922), št. 44 (23. februarja): 3.

// »R«. V: Wiesthaler, Fran. Latinsko-slovenski ročni slovar (A-FACILIS). Sestavil ob sodelovanju več šolnikov in uredil Fran Wiesthaler, gimnazijski ravnatelj v p. Tiskovne stroške pokril dr. Anton Bonaventura Jeglič, škof ljubljanski. Ljubljana: [Društvo prijateljev humanistične gimnazije], 1923 [1936]. (ostane v rokopisu do l. 2005)

// Latinska vadnica za humanistične in realne gimnazije. 3. izdaja. Nižja stopnja II. V Ljubljani: L. Schwentner, 1924. (= Latinska vadnica za drugi razred gimnazij in realnih gimnazij; 3. izdaja)

// Latinska vadnica za realne in klasične gimnazije. I. del. Po učnem načrtu SN Br. 23.921 z dne 12. VIII. 1927 sestavil dr. Josip Pipenbacher. Četrta, predelana izdaja. Ljubljana: Oblastna zaloga šolskih knjig, 1928 (= Latinska vadnica za prvi razred gimnazij in realnih gimnazij; 4. izdaja)

// Latinska vadnica za realne in klasične gimnazije. II. del. Po učnem načrtu SN Br. 23.921 z dne 12 VIII. 1927 sestavil dr. Josip Pipenbacher. Četrta, predelana izdaja. V Ljubljani 1929. (= Latinska vadnica za drugi razred gimnazij in realnih gimnazij; 4. izdaja)

»Gramatične drobtinice.« V: Glasnik Profesorskog društva 9 (1929): 464–466, 694–705.

// »Akuzativove funkcije.« V: Glasnik Jugoslovenskog Profesorskog društva 10 (1930): 850–854.

// »Pouk latinščine na prvi stopnji.« V: Glasnik Jugoslovenskog Profesorskog društva 15 (1934–35): 873–880.

// Pipenbacher, Josip, Stane Flegar, Jelica Vazzazova, Albin Smole, Janez Poharc. »Članstvu, naraščaju in deci!« V: Sokol. Vestnik Sokolske župe Ljubljana 1 (1936), št. 1: 2–3.

// »Spominu Viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja«. V: Umetnost 4 (1939/40), št. 11 in 12: 326–329.

Arhivski viri

NUK, Ms – Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka

SI AS – Arhiv Republike Slovenije

Tominšek, Zapuščina – zapuščina Josipa Tominška, ki jo hrani Osrednja knjižnica Celje

Časopisi in periodike

Dolenjske novice

Domoljub

Domovina

Gasilec

Glasnik Profesorskog društva, od 1931 Glasnik Jugoslovenskog Profesorskog društva

Glasnik Jugoslovenskog Profesorskog društva

Gorenjec

Izvestja Društva slovenskih profesorjev

Jutro

Kmetski list

Koledar družbe sv. Mohorja

Kres. Glasilo zveze fantovskih odsekov

Kronika slovenskih mest

Laibacher Zeitung

Letopis Slovenske Matice (Matice slovenske)

Ljubljanski zvon

Narodni dnevnik

Narodni list. Glasilo Narodne stranke za Štajersko

Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani

Omladina, Glasilo narodno-radikalnega dijaštva

Pedagoški letopis

Pedagoški zbornik

Planinski vestnik

Popotnik

Primorski list

Rdeči prapor. Glasilo jugoslovanske socialne demokracije

Slovenec

Slovenski gospodar

Slovenski narod

Sokol. Vestnik Sokolske župe Ljubljana

Sokolski glasnik

Tedenske slike. Priloga Domovini

Učiteljski tovariš

Umetnost

Vesna. Mesečnik slovenskega dijaštva

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien

Gimnazijska izvestja

Izvestje c. kr. II. državne gimnazije v Ljubljani 1911/12. V Ljubljani: C. kr. II. državna gimnazija (Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg), 1912.

Spletni viri

Šlebinger, Janko. »Pipenbacher, Josip (1869–1949).« V: Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU, 2013. (Dostopno na spletu.)

Literatura

Belec, Franc, Franc Jerè, Franc Omerza. Latinska vadnica in slovnica za 3. in 4. razred klasične in 7. razred realne gimnazije. Sestavili Franc Belec, dr. Franc Jerè, Franc Omerza, profesorji v Št. Vidu. Ljubljana: Banovinska zaloga šolskih knjig in učil, 1939.

Benedetič, Ana. Poti do univerze: 1848-1898-1909-1919. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Debevec, Josip. »Bodočnost naše srednje šole.« Čas 13 (1919): 139–148.

Dokler, Anton, Matej Hriberšek, Barbara Zlobec Del Vecchio, Živa Borak et al. Šolski grško-slovenski slovar. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612548018

Dolar, Anton. »Dr. Jos. Pipenbacher: Latinska slovnica. V Ljubljani 1910. Založil Schwentner. V. 8°. 238 str. Cena v platno vez, knjigi K 3·20. – Latinska vadnica. I. del. Izdalo »Društvo slov. prof. v Ljubljani« 1910. V. 8°. 94 str. Cena mehko vez. K 1·60, v platno vez. K 2· –.« Ljubljanski zvon 30 (1910), št. 7: 442–443.

Dolar, Simon. »Reforma srednje šole.« Pedagoški zbornik 22 (1925): 70–106.

Dolenc, Ervin. Kulturni boj. Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929. Ljubljana 1996.

Globočnik, Damir. »Spomenik kralju Petru I. v Ljubljani«. V: Zgodovinski časopis 68 (2014), št. 1–2: 84–125.

Hribar, Ivan. Moji spomini. III. del. Od 1929 dalje. V Ljubljani: v Ljubljani : J. Blasnika nasl., 1932.

Hriberšek, Matej. »Monumentum Wiesthalerianum: Wiesthalerjev latinsko-slovenski slovar 1894–2005.« V: Keria: studia Latina et Graeca 6 (2004), št. 1: 73–90. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.6.1.73-90

Hriberšek, Matej. Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 1848–1945. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502982

Hriberšek, Matej. »Od starega do novega Wiesthalerja: (uredniška beseda).« V: Latinsko-slovenski slovar, ur. Matej Hriberšek, 757–784. (Zbirka Veliki slovarji). Ljubljana: Kres, 2007 (Zv. 6).

Hriberšek, Matej. »Wiesthalerjev latinsko-slovenski slovar: 1894–2007.« V: Latinsko-slovenski slovar, ur. Matej Hriberšek, 735–755. (Zbirka Veliki slovarji). Ljubljana: Kres, 2007 (Zv. 6).

Hriberšek, Matej. »Filološko delo dr. Josipa Tominška.« V: Musis amicus: posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, ur. Jerneja Kavčič, Marko Marinčič, 253-280. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (Keria, letn. 12, št. 2-3). DOI: https://doi.org/10.4312/keria.12.2-3.253-280

Hriberšek, Matej. »Na poti do grško-slovenskega slovarja Antona Doklerja (1915)«. V: Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis, ur. Mojca Smolej, 291–298. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. (Del. 1, Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34).

Hriberšek, Matej. »Nastajanje Šolskega grško-slovenskega slovarja.« V: Dokler, Anton, Matej Hriberšek, Barbara Zlobec Del Vecchio, Živa Borak et al. Šolski grško-slovenski slovar. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015: 5–18.

Huemer, Johann. Q. Horatii Flacci carmina selecta. Für den Schulgebrauch hrsg. von Johann Huemer. Wien: Hölder Verlag, 19118.

Ilešič, Fran. »Vesti Društva slovenskih profesorjev.« V: Nastavni vjesnik 17 (1909): 472–480.

Ilešič, Fran. »Pipenbacher Jos. dr.: Latinska slovnica«. V: Slovan 9 (1911): 62–63.

Ilešič, Fran. »Izvestje 'Društva slovenskih profesorjev' za poslovno leto 1909/10«. V: Nastavni vjesnik 19 (1911): 566–573.

Ilešič, Fran. »Tajnikovo poročilo o delovanju 'Društva slov. profesorjev' 1910/1911.« V: Nastavni vjesnik 20 (1912): 481–487.

Ilešič, Fran. »Tajnikovo poročilo o poslovnem letu 1911./12. na glavni skupščini dne 28. dec. 1912.« V: Nastavni vjesnik 21 (1913): 476–478, 550–555.

Ilešič, Fran. »Anketa za srednješolsko reformo.« V: Nastavni vjesnik 28 (1919): 44–46.

Ilešič, Fran. »Jedna stilistička primedba.« V: Jugoslovenski filolog 10 (1931), zv. 1–3: 179–182.

Južnič, Rudolf, France Korbar. Latinska slovnica. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1940.

Južnič, Rudolf, France Korbar, Ernest Tomec. Latinska vadnica za drugi razred klasičnih in šesti razred realnih gimnazij. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1937.

Kermavner, Valentin. Latinska slovnica. Spisal V. Kermavner, c. k. gimn. professor. V Ljubljani: Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg 1885, 18932.

Košan, Janko. Latinska čitanka za tretji gimnazijski razred. Iz Kornelija Nepota in Kvinta Kurcija Rufa izbral in za šolski pouk priredil prof. J. Košan. Ljubljana: Ig. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 19081, (Maribor: Tiskarna sv. Cirila) 19232.

Košan, Janko. Latinsko-slovenski slovar k Latinski čitanki za tretji gimnazijski razred. Sestavil prof. J. Košan. V Ljubljani: Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1908.

N. N. »Huemer, Johann.« Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950 3 (1961): 5.

Normallehrplan des Gymnasiums. Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 20. März 1909, Z. 11662, betreffend einen neuen Lehrplan für Gymnasien in Österreich. Wien: Kaiserlich-königlichen Schulbücher-Verlag, 1909.

Orel, Tine. »Tominšek, Josip (1872–1954).« V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Dostopno na spletu.

Petronij, Gaj Arbiter. G. Petronij Arbiter: Pojedina pri Trimalhijonu. Poslovenil dr. Joža Glonar. V Ljubljani; Založba Omladine, 1920.

Pidoll, Michael Freiherr von. Der neue Normallehrplan des Gymnasiums. Wien: Manz, 1909.

Pipenbacher, Josip – gl. Pipenbacherjevo bibliografijo

Polec, Janko. »Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo«. V: Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929, 3–230. V Ljubljani: Rektorat Univerze kralja Aleksandra prvega, 1929.

Pipenbacher, Josip – gl. Pipenbacherjevo bibliografijo

Scheindler, August, Robert Steiner. Lateinische Schulgrammatik. Hrsg. von Robert Steiner. Wien: Tempsky, 19035.

Sovrè, Anton, Ernest Tomec,: Latinska vadnica in slovnica za prvi razred klasičnih in peti razred realnih gimnazij. Sestavila Sovrè Anton in Tomec Ernest. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1935.

Stele, France. »Spomenik kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Ljubljani«. V: Kronika slovenskih mest 7 (1940), št. 3 (oktober 1940): 129–141.

Šuman, Josip. »Obsežek, delitev in vodilne misli Demostenovega govora olintskega drugega s odlomkom poskušenega prevoda.« V: Programm des k. k. Gymnasiums in Marburg. Veröffentlicht von der Direction am Schlusse des Studienjahres. Marburg: (Eduard Janschitz), 1863: 3–14.

Tominšek, Josip (dr. I. T.). »Šolske knjige.« V: Slovenski narod 40 (1907), št. 123 (sreda, 29. maja 1907): 4.

Tominšek, Josip. Latinska slovnica. Spisal dr. Jos. Tominšek. Ljubljana: I. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1906.

Vencajz, Janko. Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva »Slovenija« na Dunaji. Sestaviljur. Janko Vencajz. V Ljubljani: Akad. Društvo »Slovenija« na Dunaji (Narodna tiskarna), 1894.

Wester, Josip. »Naša srednja šola – na prevalu. I., II., III.« V: Slovenski narod 55 (1922), št. 29 (5. februarja): 4; št. 30 (7. februarja): 2; št. 31 (8. februarja): 2.

Wester, Josip. Kriza naše srednje šole. Zapiski I. Ljubljana: Društvo prijateljev humanistične gimnazije, 1927.

Wiesthaler, Fran, Josip Tominšek. Fr. Wiesthalerjeve Latinske vadbe I. del za prvi gimnazijski razred. 4., predelana izdaja. Za svojo slovnico in po novem učnem načrtu priredil dr. Jos. Tominšek. V Ljubljani: I. P. Kleinmayr & F. Bamberg, 1910.

Wotke, Karl izd. Demosthenes: ausgewählte Reden. Mit einer Karte und 3 Abbildungen. Für den Schulgebrauch. Wien: F. Tempsky; Leipzig, G. Freytag, 1902.

Published

29. 09. 2022

Issue

Section

Articles

How to Cite

Hriberšek, Matej. 2022. “Josip Pipenbacher As a Philologist and As a Teacher”. Clotho 4 (1): 45-86. https://doi.org/10.4312/clotho.4.1.45-86.