St. Bonaventure: De Triplici Via; De Reductione Artium ad Theologiam

Authors

  • Domen Iljaš Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.4.1.179-182

Keywords:

Bonaventure, medieval philosophy, theology, trivium, artes liberales

Abstract

Knjiga, ki ji je posvečena pričujoča recenzija, prinaša prevod dveh krajših Bonaventurovih del, O trojni poti (De triplici via) in Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo (De reductione artium ad theologiam). Prevedla ju je filozofinja in klasična filologinja Nena Bobovnik, ki na KU Leuven pripravlja doktorat iz srednjeveške filozofije. Poleg spremne besede z naslovom »Zaris srednjeveške in skica
Bonaventurove filozofije« sta še dva uvoda v piščevo misel. Najprej tri kateheze, ki jih je papež Benedikt XVI. – ki se je na Bonaventurovo teologijo zgodovine osredotočil v habilitacijski nalogi – spomladi leta 2010 posvetil svojemu »prijatelju«, kot se sam izrazi; nato pa še esej »Teološko-filozofska hermenevtika pri sv. Bonaventuru in njen pomen za današnji čas«, ki ga je pripravil Branko Klun s Teološke fakultete UL.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bonaventura: Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo; O trojni poti. Prevod in spremna beseda Nena Bobovnik. Prevod treh katehez papeža Benedikta XVI. o Bonaventuru dr. Miran Špelič. Spremni esej Branko Klun. Zbirka Pergamenti 3. Ljubljana: Teološka fakulteta UL; Brat Frančišek, 2021.

Published

29. 09. 2022

Issue

Section

Reviews

How to Cite

“St. Bonaventure: De Triplici Via; De Reductione Artium Ad Theologiam”. 2022. Clotho 4 (1): 179-82. https://doi.org/10.4312/clotho.4.1.179-182.

Most read articles by the same author(s)