Five-Year Plans, Explorers, Luniks, and Socialist Humanism: Anton Sovre and His Blueprint for Classics in Slovenia

Authors

  • David Movrin University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.4.2.249-274

Keywords:

five-year plans, Anton Sovre, Kajetan Gantar, classical tradition, history of classical scholarship, University of Ljubljana

Abstract

About a year before the pandemic struck, personal archives of Anton Sovre (1885–1963) were rediscovered, and they eventually made their way to the National and University Library in Ljubljana. During the fifties, Anton Sovre was the undisputed éminence grise of the field of classics in Slovenia and among the new sources now available to researchers is an essay on “Perspective Development of Classical Philology” from 1959. The document was written in the tradition of the Five-Year Plans, and its rhetoric is often amusing. Its content, however, was written mainly by Sovre’s best student. At that time, Kajetan Gantar (1930–2022) had already defended his PhD thesis on Homer. Due to political reasons, he was initially blocked from getting a university position. However, the situation changed somewhat during the thaw in the sixties, when he could finally get the position of lecturer, and he eventually became the leading classical scholar and translator in the country and Sovre’s successor. His proposal for the future of the discipline shows strategic thinking, which was confirmed by the decades that followed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baskar, Bojan. Latinščine, prosim: Latinščina in njeno izganjanje na Slovenskem, 1849–1987. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1988.

Beissinger, Mark R. Scientific Management, Socialist Discipline, and Soviet Power. Russian Research Center Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

Borak, Neven. Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije. Zbirka Spekter. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2002.

Brožek, Josef. “The Current Five-Year Plan of Soviet Science in Historical Perspective.” The Scientific Monthly 70, no. 6 (1950): 390–95.

Cook, Linda J. “Party and Workers in the Soviet First Five-Year Plan: The Transition from Political Mobilization to Administrative Control.” Russian History 15, no. 2/4 (1988): 327–51.

Čop, Breda, Renata Hrovatič, and Zala Rott. “Bibliografija akad. prof. dr. Kajetana Gantarja od 1953–2010.” Keria 12, no. 2–3 (2010): 441–64.

Ellman, Michael. Socialist Planning. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

——— . “The Rise and Fall of Socialist Planning.” In Transition and Beyond, edited by Saul Estrin, Grzegorz W. Kołodko, and Milica Uvalić, 17–34. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Gabrič, Aleš. “Odpuščanje profesorjev Univerze v Ljubljani zaradi politično-ideoloških vzrokov.” Objave 6 (2000): 12–32.

——— . Šolska reforma 1953–1963. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2006.

Gantar, Kajetan. “Ovidijeva poezija ob soočenjih z Avgustovim režimom.” Clotho 1, no. 1 (2019): 9–20.

——— . “Sovretov prevajalski ideal.” In Sovretov zbornik, edited by Kajetan Gantar, Frane Jerman, and Janko Moder, 27–31. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986.

Gerlanc, Bogomil. “Bibliografija Antona Sovreta.” In Sovretov zbornik, edited by Kajetan Gantar, Frane Jerman, and Janko Moder, 109–24. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986.

Hanson, Philip. The Rise and Fall of Soviet Economy: An Economic History of the USSR from 1945. New York: Routledge, 2003.

Hoeffding, Oleg. “Substance and Shadow in the Soviet Seven-Year Plan.” Foreign Affairs 37, no. 3 (1959): 394–406.

Hunter, Holand. “The Overambitious First Soviet Five-Year Plan.” Slavic Review 32, no. 2 (1973): 237–57.

Kozak, Ferdo, and Boris Kidrič. “Začasna uredba Narodne vlade Slovenije o univerzitetnih oblastvih in učnem osebju.” Uradni list SNOS in NVS 1–2, no. 35 (1945): 158.

Kristan, Matic. “Anton Sovre in Anton Sovre: Dolga pot do filologije.” Keria 23, no. 2 (2021): 67–98.

Ljudska skupščina LR Slovenije. “Resolucija o programu perspektivnega razvoja LR Slovenije v razdobju od 1961 do 1965. Leta.” Uradni list LRS 18, no. 3 (1961): 25–80.

Milharčič-Hladnik, Mirjam, and Janez Šušteršič. Šolska reforma je papirnati tiger. Ljubljana: RK ZSMS, 1986.

Movrin, David. “Classics in Postwar Secondary Education: Personal Perspectives of Four Slovenian Principals.” In Classics and Class: Greek and Latin Classics and Communism at School, edited by David Movrin and Elżbieta Olechowska, 122–27. Warsaw: Faculty of Artes Liberales, University of Warsaw, 2016.

——— . “Filologija ne gradi samo na logiki (pogovor s Kajetanom Gantarjem).” Clotho 4, no. 1 (2022): 163–77.

——— . “Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre: Latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v desetletju po vojni.” Zgodovinski časopis 68, no. 3–4 (2014 2014): 432–77.

——— . “Gratiae plenum: Latinščina, grščina in Informbiro.” Keria 12, no. 2–3 (2010): 281–304.

——— . “The Anatomy of a Revolution: Classics at the University of Ljubljana after 1945.” In Classics and Communism: Greek and Latin Behind the Iron Curtain, edited by György Karsai, Gábor Klaniczay, David Movrin, and Elżbieta Olechowska, 141–68. Budapest: Collegium Budapest Institute for Advanced Study, 2013.

——— . “Yugoslavia in 1949 and Its Gratiae Plenum: Greek, Latin, and the Information Bureau of the Communist and Workers’ Parties (Cominform).” In Classics and Communism: Greek and Latin Behind the Iron Curtain, edited by György Karsai, Gábor Klaniczay, David Movrin, and Elżbieta Olechowska, 291–329. Ljubljana: University of Ljubljana Faculty of Arts, 2013.

Pirkovič, Ivo. “Nesmrtni helenski genij.” Naša sodobnost 7 (1959): 1057–68.

Prezidij ljudske skupščine LRS. “Zakon o petletnem planu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske republike Slovenije v letih 1947 do 1951.” Uradni list LRS 4, no. 31 (1947): 211–26.

Prinčič, Jože. Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji. Ljubljana: Modrijan, 1997.

——— . V začaranem krogu: Slovensko gospodarstvo od nove ekonomske politike do velike reforme; 1955–1970. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.

Repe, Božo. “Energokemični kombinat Velenje – primer socialističnega nepodjetništva.” Prispevki za novejšo zgodovino 34, no. 1 (1994): 119–32.

Smolej, Tone. “Filozofska fakulteta (1919–1971).” In Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, edited by Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša and Barbara Šatej, 31–90. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL, 2019.

Sovre, Anton. “Zahvaljeni, rešitelji, in iz veselih src pozdravljeni.” Slovenski poročevalec, May 9, 1945, 1.

Škrljac, Ferdo. Živio Titov plan. Zagreb: Seljačka sloga, 1947.

Vujošević Cica, Ubavka. Nestajali netragom: Jugosloveni - žrtve političke represije i staljinističkih čistki u Sovjetskom savezu 1927–1953. Belgrade:Institut za savremenu historiju, 2019.

Zvezna ljudska skupščina FLRJ. “Družbeni plan gospodarskega razvoja Jugoslavije od leta 1961 do 1965.” Uradni list FLRJ 16, no. 53 (1960): 969–97.

——— . “Zvezni družbeni plan za leto 1961.” Uradni list FLRJ 16, no. 53 (1960): 997–1015.

Downloads

Published

23. 12. 2022

Issue

Section

Articles

How to Cite

“Five-Year Plans, Explorers, Luniks, and Socialist Humanism: Anton Sovre and His Blueprint for Classics in Slovenia”. 2022. Clotho 4 (2): 249-74. https://doi.org/10.4312/clotho.4.2.249-274.

Most read articles by the same author(s)