Omne Aevum Tribus Explicare Annis: Proposal for a Comprehensive Treatment of Ancient Culture and Civilization

Authors

  • Gašper Kvartič Gimnazija Škofja Loka, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.135-155

Keywords:

classical tradition, Roman literature, culture and civilization, curriculum, Latin lessons

Abstract

Whoever wants to provide their students with a complete picture of Roman antiquity will soon realize that something is lacking in the existing curricula on culture and civilization. The essential elements are undoubtedly present, but to achieve the depth offered by the classical tradition, one needs to supplement the non-linguistic con­tent, offering it in a meaningful, organized way within three or four years. The curriculum update proposed in this paper is intended to help standardize the teaching of culture and civilization across the country (as the language content already is). Undeniably one must never forget that we are talking about one thing – classical Roman antiquity; not forcefully separating the thematic strands but trying to integrate and link them into a single coherent whole that will delight both teacher and pupil.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, Lorin W., in David R. Krahtwohl. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2001.

Čepon, Robert. Iter I. Latinščina za prvo leto učenja. Ljubljana: Modrijan, 2022.

Fairbairn, Donald. Understanding Language: A Guide for Beginning Students of Greek and Latin. Washington DC: Catholic University of America Press, 2011. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt3fgqfc

Hriberšek, Matej, Andreja Inkret in Jerneja Kavčič. »Latinščina in grščina: Včeraj, danes, jutri«. V: Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji, ur. Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah in Vesna Požgaj Hadži, 139–154. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019.

Hunt, Steven. Starting to Teach Latin. London: Bloomsbury Publishing, 2022. DOI: https://doi.org/10.5040/9781350368163

Inkret, Andreja. »O branju izvirnih besedil pri pouku klasičnih jezikov«. Keria: Studia Latina et Graeca 23, št. 2 (2021): 101–133. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.23.2.101-133

Marinčič, Marko. »Interpretacija antične poezije: Meje historizma?« V: Antika za tretje tisočletje, ur. Maja Sunčič in Brane Senegačnik, 33–55. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

Pirkmajer Slokan, Aleksandra. »Osnovna šola s štiriletnim latinskim programom: Predlog javnega programa«. Keria: Studia Latina et Graeca 23, št. 2 (2021): 135–164. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.23.2.135-164

Rojc, Jasna, in Branko Slivar, ur. Izhodišča za prenovo učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. Dostopno na spletu.

Svet Evrope. Foreign Languages – Modern and Classical. Strasbourg: Language Policy Division, 2009. Dostopno na spletu.

Učni načrt – izbirni predmet: Program osnovnošolskega izobraževanja; Latinščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004.

Učni načrt – latinščina: Gimnazija; Splošna, klasična gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2008. Dostopno na spletu.

Učni načrt – matematika: Gimnazija; Splošna, klasična in strokovna gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008. Dostopno na spletu.

Učni načrt – slovenščina: Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008. Dostopno na spletu.

Učni načrt – zgodovina: Gimnazija; Klasična gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008. Dostopno na spletu.

Žmavc, Janja. »Jezikovna raba in pedagoški proces ali zakaj je učenje latinščine danes še vedno smiselno?« Šolska kronika 25 = 49 (2016): 181–199.

——— . »Književnost pri pouku latinščine v osnovni šoli«. Keria: Studia Latina et Graeca 6, št. 2 (2004): 135–146. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.6.2.135-146

Published

27. 09. 2023

Issue

Section

Latin Teaching

How to Cite

Kvartič, Gašper. 2023. “Omne Aevum Tribus Explicare Annis: Proposal for a Comprehensive Treatment of Ancient Culture and Civilization”. Clotho 5 (1): 135-55. https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.135-155.