Using the Strategies for Promoting Reading of Montserrat Sarto while Teaching Latin Literature

Authors

  • Bojana Tomc St. Stanislav’s Institution, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.171-184

Keywords:

active deep reading, achieving autonomous reading literacy, dialogue, gradualness, personal reaction to the text, entering the text, Latin literature

Abstract

The strategies of Montserrat Sarto, intended to encourage reading as a critical competence and to achieve autonomous reading literacy, are based on playing, gradualness, and dialogue. All participants (students, children, and readers) are included in the group work. These strategies stem from the reading potential of each reader as well as from his internal experience and reaction to the text which was read. Gradually they help to develop an understanding and enjoyment of independent reading and encourage communication with and about the text. The role of the teacher is to act merely as a moderator and mediator.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Grosman, Meta. »Od spontanega do nadgrajenega in reflektiranega branja«. V: Bralna sposobnost ima neomejene možnosti razvoja, ur. Milena Ivšek, 11–33. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2000.

——— . »Ali je književni pouk lahko prepričljiv za učence?« Obdobja 25 (2008): 55–64.

Jamnik, Tilka. Kdor bere – prispevki h književni in knjižnični vzgoji učencev osnovne šole: Izbor mladinskih knjig iz let 2000 in 2001; Priročnik za učitelje razrednega pouka in slovenščine, knjižničarje in mentorje bralne značke. Ljubljana: Educy, 2002.

Klemenčič Mirazchyski, Eva, in Plamen V. Mirazchyski. Mednarodna raziskava bralne pismenosti (IEA PIRLS 2021): Nacionalno poročilo – prvi rezultati. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2023.

Krakar Vogel, Boža. Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS, 2004.

Križman, Romina. Bralne strategije po Montserrat Sarto: Razredni pouk 2–3 (2016): 73–76.

Pavlič, Ana, Barbara Pregelj, Maja Šabec in Bojana Tomc. Kratka hispanoameriška zgodba na maturi (Carlos Fuentes in Gabriel García Márquez) = El cuento hispanoamericano en el examen de matura (Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev španščine, 2015.

Pečjak, Sonja. »Izhodišča za prenovo bralnega pouka pri predmetu slovenski jezik«. Jezik in slovstvo 41, št. 1–2 (1995): 71–88.

——— . Kako do boljšega branja. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo, 1996.

——— . Psihološki vidiki bralne pismenosti: Od teorije k praksi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

——— , in Ana Gradišar. Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2015.

——— , Milena Bon, Nataša Bucik, Marjeta Doupona, Mojca Gobec, Ada Hočevar-Grom, Nataša Demšar Pečak, Darja Lavrenčič Vrabec, Marija Lubšina Novak, Estera Možina, Fani Nolimal, Aleš Ojsteršek, Simona Bergoč, Nataša Potočnik, Nada Požar Matijašič, Igor Saksida, Marko Stabej, Bronka Straus, Alenka Šverc, Jelka Velički, Darko Zupanc, Helena Žnidarič, Vlasta Vičič in Renata Zamida. Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2023. Dostopno na spletu.

Pregelj, Barbara. »Aktualnost bralnomotivacijskih strategij M. Sarto (predgovor k slovenski izdaji)«. V: Strategije motiviranja za branje z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev, ur. Montserrat Sarto et al., 5–15. Medvode: Malinc, 2015.

——— , in Urška Geršak. »Izobraževanje mentoric in mentorjev branja na baskovski univerzi v Donostii / San Sebastianu«. Jezik in slovstvo 60, št. 2 (2015): 149–52.

Puklek Levpušček, Melita, Anja Podlesek in Klaudija Šterman Ivančič. Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. DOI: https://doi.org/10.32320/978-961-270-138-3

Sarto, Montserrat. Strategije motiviranja za branje z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev branja. Medvode: Malinc, 2015.

Šlibar, Neva. »Sedmero tujosti literature – ali: o nelagodju v/ob literaturi: Literatura kot tujost, drugost in drugačnost«. Obdobja 25 (2008): 15–36.

Tomc, Bojana. »Uporaba strategij Montserrat Sarto pri pouku španske in latinske književnosti na Škofijski klasični gimnaziji«. V: Z glavo in srcem: Motiviranje za branje v projektih Leo, Leo in Španska vas, ur. Barbara Pregelj, 57–65. Medvode: Malinc, 2018.

Published

27. 09. 2023

Issue

Section

Latin Teaching

How to Cite

Tomc, Bojana. 2023. “Using the Strategies for Promoting Reading of Montserrat Sarto While Teaching Latin Literature”. Clotho 5 (1): 171-84. https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.171-184.