Latin Teaching as an Opportunity for Cultural and Linguistic Awareness

Authors

  • Olga Osredkar St. Stanislav’s Institution, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.157-169

Keywords:

Latin, classical learning, cultural sensitivity, linguistic awareness, well-rounded education, mother tongue

Abstract

Grammar school allows young people to grow and develop physically, mentally, emotionally, and spiritually. Education is not only the accu­mulation of general knowledge or providing a basis for further study. Classical teaching offers young people an educational horizon and provides an opportunity for linguistic awareness. Latin is a language that unites and does not divide; a language that belongs to everyone equally and is equally distant from everyone. It is neither mine nor yours; it is not from anyone and belongs to everybody.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čepon, Robert. Usus II: Latinščina za drugo leto učenja. Ljubljana: Modrijan, 2020.

Hrvatin, Mojca. »Analiza in primerjava učnih načrtov za osnovno šolo pri predmetu slovenščina (1984, 1998 in 2011)«. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2016.

Kopriva, Silvo. Latinska slovnica. Maribor: Obzorja, 1989.

Program OŠ, Slovenščina, Učni načrt (posodobljena izdaja). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2018.

Program življenja in dela osnovne šole (2. zvezek): jezikovno-umetnostno vzgojnoizobraževalno področje (učni načrti), Učni načrt za slovenski jezik. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1984.

Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar, 3. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Šega Čeh, Barbara, prev. Ovidij: Metamorfoze. Ljubljana: Modrijan, 2013.

Šmit, Jože, prev. Salustij: Katilinova zarota; Vojna in prevrat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968.

Učni načrt: Latinščina, Gimnazija; Splošna, klasična gimnazija, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2008.

Učni načrt: Program osnovnošolskega izobraževanja; Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 1998.

Vidmar, Tadej. Vzgoja in izobraževanje v antiki in srednjem veku. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Wiesthaler, Fran. Latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: Založba KRES, 1993–2007.

Published

27. 09. 2023

Issue

Section

Latin Teaching

How to Cite

Osredkar, Olga. 2023. “Latin Teaching As an Opportunity for Cultural and Linguistic Awareness”. Clotho 5 (1): 157-69. https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.157-169.