Peter Green: Catullus and His Time

Authors

  • Peter Green
  • Ana Anžlovar translator
  • Nena Bobovnik translator
  • Jošt Yoshinaka Gerl translator
  • Domen Iljaš translator
  • David Movrin University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia translator
  • Meta Skubic translator
  • Kajetan Škraban translator

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.319-361

Keywords:

Catullus, Latin literature, Neoterics, Roman poetry, translation

Abstract

O Katulu vemo zelo malo zanesljivega in celo večino tega je treba razbrati iz njegovega lastnega literarnega dela. To je vedno tvegan pristop, ki mu kritika danes večinoma nasprotuje (četudi je kritika vedno spremenljiva in znaki teh sprememb so že v zraku). Toda po drugi strani vemo kar precej o zadnjem stoletju rimske republike, o času torej, v katerem je Katul preživel svoje kratko, a intenzivno življenje, in o številnih javnih osebnostih, tako iz sveta književnosti kot politike, ki jih je štel med svoje prijatelje ali sovražnike. Tako kot Byron, ki je bil Katulu v nekaterih pogledih podoben, se je gibal v krogih visoke družbe, imel je radikalna stališča, ne da bi se aktivno politično udejstvoval, ter je pisal poezijo, ki daje vtis, da je nastala kot odziv na družbeno dogajanje, literarne tokove ali zasebne škandale takratne aristokracije.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Izdaje in komentarji

Fordyce, Christian James. Catullus: A Commentary. 2. izd. Oxford: Oxford University Press, 1973.

Garrison, Daniel H. The Student’s Catullus. Norman, OK: Uni¬versity of Oklahoma Press, 1991.

Godwin, John. Catullus: Poems 61–68. Warminster: Aris & Phillips, 1995.

Goold, G. P. Catullus: Edited with Introduction, Translation, and Notes. 2. izd. London: Bristol Classical Press, 1989.

Morisi, Luca. Attis (carmen LXIII): Introduzione, testo, traduzione e commento. Bologna: Pàtron, 1999.

Quinn, Kenneth. Catullus: The Poems. London: Macmillan, 1970.

Thomson, Douglas F. S. Catullus: Edited with a Textual and Inter¬pretative Commentary. Dopolnjena izd. Phoenix Supplemen¬tary Volumes 34. Toronto: University of Toronto Press, 1997.

*****

Prevodi

Ellis, Robinson. The Poems and Fragments of Catullus. London: John Murray, 1871.

Lee, Arthur Guy. The Poems of Catullus: Edited with an Introduction, Translation and Brief Notes. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Mulroy, David. The Complete Poetry of Catullus: Translated and with Commentary. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2002.

Poole, Adrian, in Jeremy Maule, ur. The Oxford Book of Classical Verse in Translation. Oxford: Oxford University Press, 1995.

*****

Razno

Bolgar, Robert Ralph. The Classical Heritage and Its Beneficiaries. Cambridge: Cambridge University Press, 1954.

Clausen, Wendell Vernon. »Catulli Veronensis liber«. CPh 71 (1976): 37–43.

———. »The New Poets and Their Antecedents«. V: The Cambridge History of Classical Literature II: Latin Literature, ur. Edward John Kenney in Wendell Vernon Clausen, 178–206. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Dettmer, Helena. Love by the Numbers: Form and Meaning in the Poetry of Catullus. Lang Classical Studies 10. New York: Peter Lang, 1997.

Fitzgerald, William. Catullan Provocations: Lyric Poetry and the Drama of Position. Berkeley: University of California Press, 1995.

Gaisser, Julia H. Catullus and His Renaissance Readers. Oxford: Oxford University Press, 1993.

Giardina, Gian Carlo. »La composizione del liber e l’itinerario poetico di Catullo«. Philologus 118 (1974): 224–35.

Green, Peter M. »Some Versions of Aeschylus: A Study of Tradi¬tion and Method in Translating Classical Poetry«. V: Essays in Antiquity, 185–215. London: Penguin Books, 1960.

———. »Metre, Fidelity, Sex: The Problems Confronting a Translator of Ovid’s Love Poetry«. V: The Translator’s Art: Essays in Honour of Betty Radice, ur. William Radice in Barbara Reynolds, 92–111. Harmondsworth: Penguin Books, 1987.

———. »Medium and Message Reconsidered: The Changing Functions of Classical Translation. V: Classical Bearings, 256–70, 308–13. London: Penguin Books, 1989.

Holford-Strevens, Leofranc. Aulus Gellius. 2. izd. London: Duck¬worth, 2004.

Holzberg, Niklas. Catull: Der Dichter und sein erotisches Werk. München: C. H. Beck, 2002.

Hubbard, Thomas K. »The Catullan Libellus«. Philologus 127 (1983): 218–37.

Janan, Micaela. ‘When the Lamp Is Shattered’: Desire and Narrative in Catullus. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1994.

Jocelyn, Henry David. »The Arrangement and the Language of Catullus’ So-called Polymetra with Special Reference to the Sequence 10–11–12«. V: Aspects of the Language of Latin Poetry, ur. J. N. Adams in Roland Mayer, 335–375. Oxford: Oxford Uni¬versity Press, 1999.

Leishman, James Blair. Translating Horace: Thirty Odes Translated into the Original Metres with the Latin Text and an Introductory and Critical Essay. Oxford: Bruno Cassirer, 1956.

Lyne, Raphael Odo Acheson Mervyn. »The Neoteric Poets«. Classi¬cal Quarterly 28 (1978): 167–87.

———. The Latin Love Poets: From Catullus to Horace. Oxford: Oxford University Press, 1980.

Martin, Charles. Catullus. New Haven, CT: Yale University Press, 1992.

Most, Glenn W. »On the Arrangement of Catullus’ Carmina Mai¬ora«. Philologus 125 (1981): 109–25.

Quinn, Kenneth. The Catullan Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1959.

———. Catullus: An Interpretation. London: Batsford, 1972.

Radice, William, in Barbara Reynolds, ur. The Translator’s Art: Essays in Honour of Betty Radice. Harmondsworth: Penguin Books, 1987.

Raven, David Sebastian. Latin Metre. London: Faber & Faber, 1965.

Rudd, Niall. »Colonia and Her Bridge«. Transactions and Procee¬dings of the American Philological Association 90 (1959): 305–20.

Savory, Theodore Horace. The Art of Translation. 2. izd. London: The Writer, 1968.

Schwabe, Ludwig. Quaestiones Catullianae, zv. 1. Giessen: G. Olms, 1862.

Skinner, Marylin B. »Parasites and Strange Bedfellows: A Study in Catullus’ Poetical Imagery«. Ramus 8 (1979): 137–52.

———. »Aesthetic Patterning in Catullus: Textual Structures, Systems of Imagery and Book Arrangements: Introduction«. Classical World 81 (1988): 337–40.

———. Catullus in Verona: A Reading of the Elegiac Libellus, Poems 65–116. Columbus, OH: Ohio State University Press, 2003.

Stoessl, Franz. Gaius Valerius Catullus: Mensch, Leben, Dichtung. 2. izd. Meisenheim am Glan: Anton Hain, 1983.

Stoppard, Tom. The Invention of Love. New York: Faber & Faber, 1997.

Wheeler, Arthur Leslie. Catullus and the Traditions of Ancient Poetry. Sather Classical Lectures 9. Berkeley: University of California Press, 1934.

Wiseman, Timothy Peter. Clio’s Cosmetics: Three Studies in Greco¬-Roman Literature. Leicester: Leicester University Press, 1979.

———. Catullus and His World: A Reappraisal. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

———. Roman Studies, Literary and Historical. Liverpool: Francis Cairns, 1987.

Wray, David. Catullus and the Poetics of Roman Manhood. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Wyke, Maria. The Roman Mistress: Ancient and Modern Represen¬tations. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Published

27. 09. 2023

Issue

Section

Translations

How to Cite

Green, Peter. 2023. “Peter Green: Catullus and His Time”. Translated byAna Anžlovar, Nena Bobovnik, Jošt Yoshinaka Gerl, Domen Iljaš, David Movrin, Meta Skubic, and Kajetan Škraban. Clotho 5 (1): 319-61. https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.319-361.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>