Linguam Latinam didicisse: Objectives and Challenges in Contemporary Latin Teaching

Authors

  • Andreja Inkret University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.93-113

Keywords:

teaching Latin, grammar school, curriculum, didactics, learning competencies

Abstract

What do we teach when we teach Latin in a modern Slovenian grammar school? What are our goals when entering the classroom, and what do we expect our students to learn? These questions seem deceptively simple. In the most pragmatic sense, their answers are provided by the current curriculum for Latin, which sets out the lessons’ objectives and the student’s expected abilities. This paper sheds some light on the latter from a practical perspective by looking at the Slovenian national Latin proficiency annual competition for third-year grammar school students. It assumes that the competition tasks can be considered, at least to a certain extent, as a “practical” supplement to the curriculum, as sufficiently representative answers to the question of what goals are set out in a purely pragmatic way. They are also an illustrative demonstration of the expected competencies students should have after almost three years of grammar school learning. The competition questions, and partly the dilemmas posed to the assessors by the scoring of the answers, serve as the basis for reflection on where the strengths and didactic challenges of contemporary Latin teaching lie.

Downloads

Download data is not yet available.

References

»Certificazione linguistica del latino — Linee guida nazionali«. Consulta Universitaria di Studi Latini, 2016. (Dostopno na spletu.)

Cook, Guy. Translation in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Inkret, Andreja. »O branju izvirnih besedil pri pouku klasičnih jezikov«. Keria: Studia Latina et Graeca 23, št. 2 (2021): 101–33. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.23.2.101-133

Kavčič, Jerneja. Nova grščina: Vaje za študente s predznanjem starogrškega jezika. Učno gradivo. Ljubljana: Oddelek za klasično filologijo FF UL, 2015.

Kocbek, Alenka. »Unlocking the Potential of Translation for FLT«. Linguistica 54 (2014): 425–38. DOI: https://doi.org/10.4312/linguistica.54.1.425-438

Koletnik Korošec, Melita. »Translation in Foreign Language Teaching«. V: New Horizons in Translation Research and Education 1, ur. Nike K. Pokorn in Kaisa Koskinen, Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Education, Humanities and Theology 8, 61–74. Joensuu: University of Eastern Finland, 2013.

Kuhlmann, Peter. »Das Lateinportfolio – neue Wege zum eigenverantwortlichen Lernen«. Pegasus-Onlinezeitschrift 1 (2011): 50–68.

Laviosa, Sara. Translation and Language Education. London: Routledge, 2014. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315764542

Marcolongo, Andrea. Bistroumni jezik: Devet epskih razlogov, zakaj ljubiti grščino. Prevedel Gašper Kvartič. Celje: Mohorjeva družba, 2022.

Pavlič Škerjanc, Katja. »Gradatim ali po korakih do boljšega prevoda«. Keria 1, št. 1–2 (1999): 89–99. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.1.1-2.89-99

——— . »Klasično izobraževanje v Sloveniji«. Keria 2, št. 1 (2000): 101–108. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.2.1.101-108

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo: Latinščina. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010.

Rubin, Joan. »What the ‘Good Language Learner’ Can Teach Us«. TESOL Quarterly 9, št. 1 (1975): 41–51. DOI: https://doi.org/10.2307/3586011

Samide, Irena. »Kdo se boji literature? Književna didaktika pri študiju tujega jezika«. V: Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode: 25. simpozij Obdobja; Metode in zvrsti, ur. Boža Krakar-Vogel, 325–333. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2008.

Skupni evropski jezikovni okvir: Učenje, poučevanje, ocenjevanje. Pripravil Svet Evrope. Svet za kulturno sodelovanje, Odbor za izobraževanje, Oddelek za moderne jezike, Strasbourg. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2011. (Dostopno na spletu.)

Tomc, Bojana. »Strategije spodbujanja branja po Montserrat Sarto pri pouku latinske književnosti«. Clotho 5, št. 1 (2023): 171—84.

Učni načrt – latinščina: Gimnazija; Splošna, klasična gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008. (Dostopno na spletu.)

Učni načrt – latinščina: Program osnovnošolskega izobraževanja, izbirni predmet. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004. (Dostopno na spletu.)

Published

27. 09. 2023

Issue

Section

Latin Teaching

How to Cite

Inkret, Andreja. 2023. “Linguam Latinam Didicisse: Objectives and Challenges in Contemporary Latin Teaching”. Clotho 5 (1): 93-113. https://doi.org/10.4312/clotho.5.1.93-113.

Most read articles by the same author(s)