Destiny of a Nobel Laureate in a Small Book Market: Alice Munro in Slovene Translation

Authors

  • Tjaša Mohar University of Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/elope.19.1.41-52

Keywords:

Alice Munro, Slovene translation, publishing, Nobel laureate, book market

Abstract

This paper investigates the representation of Alice Munro’s writing in Slovenia, focusing on the issues of its late introduction to Slovene readers, and the low level of interest by Slovene publishers in her works even now that she is a Nobel laureate. To address these issues, two important features of her writing – that she is exclusively a short-story writer and that her stories deal mostly with women’s themes – will be analysed against the background of the tradition of the short story genre and women’s literature in Slovenia. Additionally, the specifics of the Slovene book market and publishing industry will be examined as another potential reason for the underrepresentation of Munro’s works in Slovenia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antić Gaber, Milica. 2004. “Politične pravice in participacija žensk v politiki.” In Človekove pravice žensk: Uvodna pojasnila in dokumenti, edited by Vlasta Jalušič and Dean Zagorac, 57–87. Ljubljana: Društvo Amnesty International Slovenije: Mirovni inštitut.

Blake, Jason. 2012. “Late for the Party: Alice Munro in Slovenian Translation.” In Canada in Eight Tongues. Translating Canada in Central Europe, edited by Katalin Kürtösi, 177–88. Brno: Masaryk University.

Blatnik, Andrej. 2010. Pisanje kratke zgodbe: od prvopisa do natisa. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Borovnik, Silvija. 2012. Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.

—. 1995. Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Mihelač.

Bošnjak, Blanka. 2005. Premiki v sodobni slovenski kratki prozi. Maribor: Slavistično društvo.

Elliott, Gayle. 1996. “‘A Different Tack’: Feminist Meta-Narrative in Alice Munro’s ‘Friend of My Youth’.” Journal of Modern Literature 20 (1): 75–84.

Gadpaille, Michelle, and Tjaša Mohar. 2014. “Syntactical Deep Holes: The Aesthetics of Opening in Munro’s Stories.” In Alice Munro and the Anatomy of the Short Story, Book of Abstracts, 5–6. Napoli: Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Gadpaille, Michelle. 1988. The Canadian Short Story. Toronto: Oxford University Press.

Gavez, Urša. 2016. “The Reception of Harold Pinter’s Plays in Slovenia between 1999 and 2014.” ELOPE 13 (2): 51–61. https://doi.org/10.4312/elope.13.2.51-61.

Howells, Coral Ann. 1998. Alice Munro. Manchester: Manchester University Press.

Ilc, Andrej. 2016. “Re: Vprašanje glede prevajalske in založniške politike.” Correspondence with the editor of Mladinska knjiga. April 13, 2016.

Jalušič, Vlasta. 1998. “Svoboda proti enakosti?: nekaj misli o odnosu do politike enakopravnosti spolov v vzhodni in srednji Evropi.” Delta, revija za ženske študije in feministično teorijo 4 (3–4): 73–94.

Koprivec, Tjaša. 2016. “Re: Vprašanje glede prevajalske in založniške politike.” Correspondence with the editor of Sanje. April 7, 2016.

Kovač, Anja. 2016. “Re: Vprašanje glede prevajalske in založniške politike.” Correspondence with the editor of Beletrina. April 7, 2016.

Löschnigg, Maria. 2016. “’Oranges and apples’: Alice Munro’s Undogmatic Feminism.” In The Cambridge Companion to Alice Munro, edited by David Staines, 60–78. Cambridge: Cambridge University Press.

Mazi, Blaž. 2020. “Knjige so poražene. Zmagale so uteži za domači fitnes.” MMC RTV SLO. https://www.rtvslo .si/kultura/knjige/knjige-so-porazene-zmagale-so-utezi-za-domaci-fitnes/521554.

Mihurko Poniž, Katja. 2013. “Feministična literarna veda v slovenskem akademskem prostoru.” Slavistična revija 61 (1): 209–14.

—. 2005. “Feministične literarnovedne raziskave – tukaj in zdaj.” Jezik in slovstvo 50 (3–4): 87–95.

Miš Svoljšak, Irena. 2022. “Vprašanje glede knjige Preveč sreče avtorice A. Munro.” Correspondence with the editor of Miš. April 28, 2022.

—. 2016. “Re: Vprašanje glede prevajalske in založniške politike.” Correspondence with the editor of Miš. March 30, 2016.

Mohar, Tjaša, and Michelle Gadpaille. 2019. “Alice Munro and Leonard Cohen: Ambassadors of Canadian Culture in Slovenia.” In Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017), edited by Don Sparling and Katalin Kürtösi, 223–40. Brno: Masaryk University.

Nischik, Reingard M., ed. 2007. The Canadian Short Story: Interpretations. Rochester, NY: Camden House.

Onič, Tomaž. 2016. “Slogovne značilnosti – [premolk] – Pinterjevega dialoga.” Primerjalna književnost 39 (2): 191–208.

—. 2007. “From ‘Not Funny Enough’ to the Nobel Prize: Reception of Harold Pinter Internationally and in Slovenia.” Philologia 5 (1): 111–19.

Ozvatič, Tanja. 2022. “Re: O prevodih Munro.” Correspondence with the director and editor-in-chief of Celjska Mohorjeva družba. March 8, 2022.

Petrovčič Jerina, Tadeja. 2016. “Re: Vprašanje glede prevajalske in založniške politike.” Correspondence with the editor of Celjska Mohorjeva družba. April 11, 2016.

Ramšak, Polona. 2021. “Ishiguro’s Japanese-English Identity and His Reception Internationally and in Slovenia.” Acta Neophilologica 54 (1–2): 99–114. https://doi.org/10.4312/an.54.1-2.99-114.

Redekop, Magdalene. 1992. Mothers and Other Clowns: The Stories of Alice Munro. London, New York: Routledge.

Sheldrick Ross, Catherine. 1992. Alice Munro: A Double Life. Toronto: ECW Press.

Štuhec, Miran. 2001. “Dve idejni strukturi v slovenski krajši pripovedi po letu 1980.” Slavistična revija 49 (1–2): 75–84.

Trupej, Janko. 2020. “Ideological influences on the reception of Karl May in Slovenia.” Annales: anali za istrske in mediteranske študije 30 (1): 35–50. https://doi.org/10.19233/ASHS.2020.03.

Uršič, Orlando. 2022. “Re: Vprašanje glede knjige Sovraži me, rad me ima avtorice A. Munro.” Correspondence with editor-in-chief of Litera. May 6, 2022.

—. 2016. “Re: Vprašanje o prevajalski in založniški politiki.” Correspondence with the editor-in-chief of Litera. March 29, 2016.

Vidali, Petra. 2016. “Vprašanje o izbiri knjige Hateship, Loveship.” A live conversation. April 14, 2016.

Virk, Tomo. 2004. “Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi.” Slavistična revija 52 (3–4): 279–93.

—. 1998. “Čas kratke zgodbe.” In Čas kratke zgodbe: antologija slovenske kratke zgodbe, edited by Tomo Virk, 289–341. Ljubljana: Študentska založba.

Weaver, Robert. 1997. “Short Stories in English to 1982.” In The Oxford Companion to Canadian Literature, edited by Eugene Benson and Willian Toye, 1058–61. Ontario: Oxford University Press.

Zupan, Simon. 2020. “Ernest Hemingway in Slovenia since 1990: Scandal, the Soča and Six-Toed Cats.” Acta Neophilologica 53 (1–2): 133–51. https://doi.org/10.4312/an.53.1-2.133-151.

—. 2015. “Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju.” Primerjalna književnost (38) 1: 121–44.

Žbogar, Alenka. 2005. “Kratka proza na prelomu tisočletja.” Jezik in slovstvo 50 (3–4): 17–26.

—. 2009. “Slovenska kratka pripovedna proza po letu 1980.” Slavistična revija 57 (4): 539–54.

Downloads

Published

23.06.2022

How to Cite

Mohar, T. (2022). Destiny of a Nobel Laureate in a Small Book Market: Alice Munro in Slovene Translation. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 19(1), 41–52. https://doi.org/10.4312/elope.19.1.41-52