O reviji

O reviji

Jezik in slovstvo je slovenistična revija, ki že od leta 1955 izpolnjuje svoj temeljni program: ponujati razprave in zapise o slovenskem jeziku in literaturi ter s tem povezani pedagoški teoriji in praksi. Članki morajo zadostovati visokim strokovnim kriterijem, za kar skrbi recenzentski postopek, hkrati pa si v uredništvu prizadevamo, da bi bila besedila še privlačnejša za branje in bi tako spodbujala nadaljnje strokovno premišljevanje in raziskovanje.

Recenzentski postopek

Vsi članki v reviji so dvojno slepo recenzirani.

Pogostost izhajanja

Revija izide štirikrat letno.

Jezik

Vsi članki morajo biti napisani v slovenščini, izjemoma so lahko tudi v  drugem jeziku, če se uredniški odbor s tem strinja.

Dostopnost prispevkov

Vsi članki revije so odprtodostopni, kar pomeni, da je vsa vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali se povežejo na celotno besedilo objavljenega dela za katerikoli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo o odprtem dostopu.

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.

Bibliografske baze

Revija je indeksirana v:

  • dLib – Digitalna knjižnica Slovenije
  • EBSCO
  • ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities
  • MLA – Modern Language Association of America, NY, ZDA
  • New Contents Slavistics, Otto Sagner, München, Nemčija
  • Scopus (Elsevier)
  • Ulrich’s Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, ZDA
  • COBISS.si
  • Google Scholar

Sofinanciranje

Revijo Jezik in slovstvo sofinancira:

Zgodovina

Jezik in slovstvo je začelo izhajati leta 1955 kot glasilo Slavističnega društva Slovenije. Cilj revije je bil in še vedno je ponujati razprave in zapise o slovenskem jeziku in literaturi ter s tem povezani pedagoški teoriji in praksi.