Kontakt

Revija Jezik in slovstvo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Glavni kontakt

Mojca Smolej
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Telefon +386 1 241 1006

Kontakt za podporo

Polona Šubelj, Univesity of Ljubljana, Faculty of Arts
Telefon +386 1 241 1012