Uredništvo

Glavna urednica

 • Mojca Smolej (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Področni uredniki

 • Nataša Pirih Svetina (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • Namita Subiotto (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • Aleš Bjelčevič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • Hotimir Tivadar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Uredniški odbor

 • Agnieszka Będkowska-Kopczyk (Univerza v Gradcu)
 • Monika Gawlak (Šlezijska univerza v Katovicah)
 • Mira Krajnc Ivič (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)
 • Boža Krakar Vogel (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • Ivana Latković (Univerza v Zagrebu)
 • Karin Marc Bratina (Univerza v Trstu)
 • Đurđa Strsoglavec (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Tehnični urednik

 • Luka Horjak (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)