Uredništvo

Glavna urednica

Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani

Področni uredniki

Nataša Pirih Svetina, Univerza v Ljubljani

Namita Subiotto, Univerza v Ljubljani

Aleš Bjelčevič, Univerza v Ljubljani

Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani

Uredniški odbor

Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Univerza v Gradcu

Monika Gawlak, Šlezijska univerza v Katovicah

Mira Krajnc Ivič, Univerza v Mariboru

Boža Krakar Vogel, Univerza v Ljubljani

Ivana Latković, Univerza v Zagrebu

Karin Marc Bratina, Univerza v Trstu

Đurđa Strsoglavec, Univerza v Ljubljani

Tehnični urednik

Luka Horjak, Univerza v Ljubljani