Branje mladinskih leposlovno-informativnih knjig pri različnih predmetih v osnovni šoli

Avtorji

  • Dragica Haramija Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.49-62

Ključne besede:

bralna pismenost, gradniki bralne pismenosti, mladinska književnost, leposlovno-informativna gradiva, pripovedna informativna literatura

Povzetek

Prispevek se navezuje na nekatere gradnike bralne pismenosti (motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, besedišče), pri čemer je izpostavljeno, da je temeljno izhodišče gradnikov razvoj bralne pismenosti pri vseh predmetih (ne le pri slovenščini). Predstavljena je možnost branja knjig pri vseh predmetih v osnovni šoli. Leposlovno-informativna dela so tematsko navezana na posamezno znanstveno vedo. Utemeljeni so kriteriji kakovostnih leposlovno-informativnih oz. informativno-literarnih del, ki naj bi bili pri tovrstnih izborih vodilo učiteljicam in učiteljem vseh predmetov, upoštevana so tudi vzgojno-izobraževalna obdobja (in starost učencev in učenk), oblike knjig (slikanice, ilustrirane knjige) in predmetna področja (naravoslovje, družboslovje, humanistika). Predstavljeni so tudi primeri kakovostnih besedil, ki tematsko posegajo v različne znanstvene discipline, in sicer glede na bralno zmožnost v osnovni šoli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Bilban, Tina, 2017: 50 abstraktnih izumov. Ilustriral Ivan Mitrevski. Dob pri Domžalah: Miš.

Bilban, Tina, 2019: Kaj sploh je to? Ilustriral Ivan Mitrevski. Dob pri Domžalah: Miš.

Dolenc, Sašo, 2011: Kratke zgodbice o skoraj vsem. Ilustriral Arjan Pregl. Ljubljana: Kvarkadabra.

Dolenc, Sašo, 2012: Kako ustvariti genija. Ilustriral Arjan Pregl. Ljubljana: Kvarkadabra.

Dolenc, Sašo, 2016: Od genov do zvezd. Ilustriral Igor Šinkovec. Ljubljana: Cankarjeva založba. (Zbirka Najst).

Dolenc, Sašo, 2019: Od genov do zvezd in naprej. Ilustriral Matija Medved. Ljubljana: Cankarjeva založba. (Zbirka Najst).

Glavan, Mihael, 2019: Naš Maiser. Ilustriral Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš.

Gombač, Žiga, 2017: Zgodovina Slovenije v stripu. Ilustriral Ivan Mitrevski. Dob pri Domžalah: Miš.

Gombač, Žiga, 2020: Znameniti: imenitne zgodbe znamenitih osebnosti v stripu. Ilustriral Jaka Vukotič. Ljubljana: Rokus Klett.

Kovač, Polonca, 1985: Vesoljsko jajce ali 1 + 1 = 5. Ilustrirala Marjanca Jemec Božič. Ljubljana: DZS.

Kovač, Polonca, 1992: Slovarček tujk. Ilustriral Marjan Manček. Ljubljana: DZS.

Kovač, Polonca, 1995: Zelišča male čarovnice. Ilustrirala Ančke Gošnik Godec. Ljubljana: DZS.

Prap, Lila, 2002: Zakaj. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Prap, Lila, 2009: Dinozavri?! Ljubljana: Mladinska knjiga.

Prap, Lila, 2010: Pasji zakaji. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Prap, Lila, 2011: Žuželčji zakaji. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Prap, Lila, 2013: Mačji zakaji. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Prap, Lila, 2019: Ptiči?! Ljubljana: Mladinska knjiga.

Stepančič, Lucija, 2011: Kako so videli svet. Ilustriral Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš.

Stepančič, Lucija, 2014: Kaj nam povejo besede. Ilustriral Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš.

*******

Literatura

Bošnjak, Blanka in Košir, Katja, 2020: 2. gradnik: Motiviranost za branje. Haramija, Dragica (ur.): Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 59–79.

Coats, Karen, 2018: The Bloomsbury introduction to children's and young adult literature. London, New York: Bloomsbury Academic.

Erjavec, Fran, 1967: Živalske podobe. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Haramija, Dragica, 2020: Uvod. Haramija, Dragica (ur.): Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; Pedagoška fakulteta UM in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 1–3.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2020: 3. gradnik: Razumevanje koncepta bralnega gradiva. Haramija, Dragica (ur.): Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; Pedagoška fakulteta UM in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 81–106. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/515

Kos, Janko, 2001: Literarna teorija. Ljubljana: DZS.

Krakar Vogel, Boža, 2020: Didaktika književnosti pri pouku slovenščine. Ljubljana: Rokus Klett.

Križaj, Martina in Bešter Turk, Marja, 2018: Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? Priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli. Ljubljana: Rokus Klett.

Lukens, Rebbeca J., 2007: A critical handbook of children's literature. Boston: Pearson Education.

Marjanovič Umek, Ljubica in Fekonja, Urška, 2019: Zgodnji govorni razvoj: Varovalni in dejavniki tveganja v družinskem okolju. Javno zdravje 2. 1–13.

Pečjak, Sonja, 1995: Ravni razumevanja in strategije branja. Trzin: Different,

Pečjak, Sonja, 2010: Psihološki vidiki bralne pismenosti: od teorije k praksi. Ljubljana Filozofska fakultet.a (Zbirka Razprave FF).

Pečjak, Sonja, Bucik, Nataša, Peštaj, Martina, Podlesek, Anja in Pirc, Tina, 2010: Bralna pismenost ob koncu osnovne šole – ali fantje berejo drugače kot dekleta? Sodobna pedagogika 61/1. 86–102.

Pečjak, Sonja in Gradišar, Ana, 2015: Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Ravnik Toman, Barbara, 2017: Uvod. Zgodovina Slovenije v stripu. Dob pri Domžalah: Miš. 3.

Šek Mertűk, Polonca in Cugmas, Zlatka, 2020: 1. gradnik: Govor. Haramija, Dragica (ur.): Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; Pedagoška fakulteta UM in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 29–58.

Toporišič, Jože, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Založba obzorja.

Voršič, Ines in Ropič Kop, Marija, 2020: 5. gradnik: Besedišče. Haramija, Dragica (ur.): Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; Pedagoška fakulteta UM in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 137–157.

Zadravec, Vojko, 2020: Podoba produkcije 2019. Lavrenčič Vrabec, Darja in Mlakar Črnič, Ida (ur.): O črtah in luknjah. Ljubljana: Mestna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Haramija, D. (2022). Branje mladinskih leposlovno-informativnih knjig pri različnih predmetih v osnovni šoli. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 49-62. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.49-62