»Tistega dne sem sklenil, da postanem rešitelj kanarčkov«

Reprezentacije nečloveških živali v noveli Jonko Mateja Bora

Avtorji

  • Tanja Badalič

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.125-137

Ključne besede:

kritične animalistične študije, literarne reprezentacije živali, živalske metafore, sub­jektiviteta živali, ločnica človek/žival

Povzetek

Prispevek s pristopom kritičnih animalističnih študij obravnava reprezentacije nečloveških živali, predvsem kanarčkov in konja Sinka, v noveli Jonko Mateja Bora. Analiza izpostavi, kako se skozi reprezentacije živali nakazujejo njihove subjektivitete in hkrati opozori na njihov prenesen pomen, ki se kaže skozi metafore. Subjektivitete kanarčkov in konja se kažejo skozi njihovo doživljanje okolice in s priznavanjem njihovih občutij, čustev in razuma. Na metaforični ravni kanarčki predstavljajo idejo naroda pod tujim jarmom, njihovo reševanje pa idejo boja za narodno osvoboditev. Poudarek je tudi na mestih, kjer se vzpostavi antropocentrična ločnica med človekom in živaljo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Vir

Bor, Matej, 1984: Jonko in druge novele. Ljubljana: Partizanska knjiga.

*******

Literatura

Cordeiro-Rodrigues, Luis, 2017: Nonhuman Animal Metaphors and the Reinforcement of Homophobia and Heterosexism. Nibert, David Alan (ur.): Animal Oppression and Capitalism. Santa Barbara: Praeger. 231–250.

Čeh Steger, Jožica, 2015: Ekokritika in literarne upodobitve narave. Maribor: Litera.

Deleuze, Gilles in Guattari, Félix, 1980: Mille plateaux. Pariz: Les Éditions de Minuits.

Deleuze, Gilles, 2008: Logika občutja. Koper: Hyperion.

Detela, Jure, 2011: Orfični dokumenti. Teksti in fragmenti iz zapuščine I. Koper: Hyperion.

Donaldson, Sue in Kymlicka, Will, 2011: Zoopolis: a Political Theory of Animal Rights. Oxford: Oxford University Press.

Golež Kaučič, Marjetka, 2020: Zoopoetika smrti živali v izbranih folklornih in literarnih besedilih. Vičar, Branislava (ur.): Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS. 103–125.

Gruen, Lori (ur.), 2014: The Ethics of Captivity. New York: Oxford University Press.

Jovanovski, Alenka, 2020: Zoé, bios in forma-di-vita pri Agambenu. Vičar, Branislava (ur.): Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS. 35–54.

Kernev Štrajn, Jelka, 2016: Zoper »naravni« red sveta. Primerjalna književnost 39/2. 71–88.

Kernev Štrajn, Jelka, 2020: »Na slepo je posegel človek v neznano življenje in je bil ubijalec«. Vičar, Branislava (ur.): Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS. 89–102.

Kolenc, Bara, 2019: Druga zgodovina živali: spremna beseda. Timofeeva, Oksana: Zgodovina živali. Ljubljana: Maska. 191–224.

Komelj, Miklavž, 2009: Kako misliti partizansko umetnost? Ljubljana: Založba /*cf.

Komelj, Miklavž, 2020: Smrt živali in metafora. Vičar, Branislava (ur.): Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS. 73–87.

Lakoff, George in Johnson, Mark, 1981: Metaphors we live by. Chicago in London: University of Chicago Press.

López Rodríguez, Irene, 2009: Of Women, Bitches, Chickens and Vixens: Animal Metaphors for Women in English and Spanish. Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I. 7. 77–100.

Ortiz-Robles, Mario, 2016: Literature and Animal Studies. London in New York: Routledge.

Steiner, Gary, 2005: Anthropocentrism and Its Discontents: the Moral Status of Animals in the History of Western Philosophy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Steiner, Gary, 2008: Animals and the Moral Community: Mental Life, Moral Status, and Kinship. New York: Columbia University Press.

Timofeeva, Oksana, 2019: Zgodovina živali. Ljubljana: Maska.

Vičar, Branislava, 2013: »Si kdaj videl svobodnega konja?« Filozofski kontekst animalistične etike v poeziji Jureta Detele in Miklavža Komelja. Bjelčevič, Aleksander (ur.): Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 35–45.

Vičar, Branislava, 2016: »Kot divji, hrzajoči konj / prihaja k nam svoboda!« Konj med metaforo in subjektom v glasu partizanov. Studia Historica Slovenica 16/1. 225–243.

Vičar, Branislava, 2017: Animals as »Being from Other Worlds«: Deconstructing Animality/Humanity in the Poetry of Jure Detela and Miklavž Komelj. Golež Kaučič, Marjetka (ur.): What to do with folklore? New perspectives on folklore research. Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 101–112.

Vičar, Branislava, 2020: Pojmovanja živalskih smrti v neantropocentrični perspektivi. Vičar, Branislava (ur.): Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS. 9–19.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Badalič, T. (2022). »Tistega dne sem sklenil, da postanem rešitelj kanarčkov«: Reprezentacije nečloveških živali v noveli Jonko Mateja Bora. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 125-137. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.125-137