Dramske protagonistke in politika spola na odrih sveta

Avtorji

  • Tomaž Toporišič Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

DOI:

https://doi.org/10.4312/ODDB5948

Ključne besede:

politika spola, represija feminilnosti, dramske osebe, ženska protagonistka, feministične študije

Povzetek

V obravnavi maturitetnih dram in tragedije smo se osredotočili predvsem na politiko spolov, točneje fenomen ženskih junakinj na odru sveta, ki je tokrat naslov tematskega sklopa za maturo. Tematiko smo razprli skozi primerjalno analizo štirih klasik dramatike in gledališča od antike do druge polovice 20. stoletja s poudarkom na izbrani in še danes vznemirljivi problematiki položaja ženske in enakosti spolov v sodobnih družbah. Ženske, ki jih dramatizirajo izbrane drame, so predstavnice skupin, ki so v patriarhalnem simbolnem redu po interpretaciji Julije Kristeve marginalizirane in so izpostavljene različnim oblikam represije feminilnosti. Prav spol se skozi drame, ki smo jih raziskali, pokaže šele kot dejanje. Določenost biološkega spola se v teh igrah vedno znova izkaže kot družbeno konstruirana, saj temelji na družbenih normah in predpisih. Prav kršitve teh predpisov pa so tiste, ki sprožajo dramaturške zaplete dramatike, povezane s politiko spola, od antike do danes.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Grum, Slavko, 1957: Goga: proza in drame. Maribor: Založba Obzorja Maribor.

Grum, Slavko, 1976: Zbrano delo: prva knjiga: pripovedni spisi, dve drami, dodatek. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Grum, Slavko, 1976: Zbrano delo: druga knjiga: pisma, dnevniki, dodatek: članki. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Ibsen, Henrik, 1996: Hiša lutk (Nora). Ljubljana: DZS. Prev. Janko Moder.

Jelinek, Elfriede, 2005: Kaj se je zgodilo potem, ko je Nora zapustila svojega moža, ali stebri družbe. Tipkopis. AGRFT. Prev. Mojca Kranjc.

Smole, Dominik. 2009: Zbrano delo, druga knjiga. Ljubljana: Založba ZRC.

Sofokles, 1978: Antigona. Ljubljana: Mladinska Knjiga. Prev. Kajetan Gantar.

*******

Literatura

Antić Gaber, Milica, 2016/2017: Uprizarjanje ženskosti in moškosti v Ibsenovi Nori. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. 66/4. 19–27.

Bartol, Vladimir, 1930: Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi. Modra ptica 1/7. 180–81.

Bourdieu, Pierre, 2010: Moška dominacija. Ljubljana: Založba Sophia. Prev. Jelka Kernev Štrajn.

Božovič, Miro (ur.), 1988: Želja in krivda. Ljubljana: Zbirka Analecta.

Butler, Judith, 2001: Težave s spolom: Feminizem in subverzija identitete Ljubljana: Založba Škuc. Prev. Suzana Tratnik.

Kralj, Lado, 1987. »Kje stoji mesto Goga?« Goga, čudovito mesto: Dogodek v mestu Gogi, proza, pisma, Mladinska knjiga. 189–241.

Lacan, Jacques. 1986: Le Séminaire, livre vii, L’éthique de la psychanalyse. Paris: Seuil.

Mihurko-Poniž, Katja, 2003: Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta.

Moi, Toril, 1999: Politika spola/teksta. Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura. Prev. Katarina Jerin.

Moi, Toril, 2006. Henrik Ibsen and the Birth of Modernism. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780199295876.001.0001

Schmidt, Goran, 2009: Opombe k drugi knjigi. Smole, Dominik: Zbrano delo, Dramski spisi I. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

Schuller, Aleksandra, 2002: »Hočeš kaj več kot mojo smrt?«: Sofoklova in Jovanovićeva Antigona. Slavistična revija 50/4. 521–537.

Slapšak, Svetlana. 2016: Vpisovanje ženske. Delo. Sobotna priloga. 16. jan. 2016. 20–21.

Zupančič Žerdin, Alenka, 1996: Mesto tragedije v psihoanalizi: Ojdip in Sygne. Zupančič, Alenka (ur.): Claudel z Lacanom. Ljubljana: Analecta. 171–273.

Zupančič Žerdin, Alenka, 1999: Passage à l'art ali umetnost kot dejanje. Razpol 11. 35–55.

Žižek, Slavoj, 1999: Krščanstvo, dejanje in zlo. Razpol 11. 7–33.

Žižek, Slavoj, 2015: Trojno življenje Antigone. Antigona. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 31–73.

Prenosi

Objavljeno

23.09.2022

Številka

Rubrika

Matura

Kako citirati

Toporišič, T. (2022). Dramske protagonistke in politika spola na odrih sveta. Jezik in Slovstvo, 67(3), 123-135. https://doi.org/10.4312/ODDB5948