Kalejdoskopsko-mozaični romani Josipa Ostija

Avtorji

  • Aleksandra Krasovec Ruska akademija znanosti, Inštitut za slavistiko, Moskva, Rusija

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.3.17-27

Ključne besede:

Josip Osti, kalejdoskopsko-mozaični roman, sodobni slovenski roman, bosansko-hercegovska kratka proza devetdesetih let, sarajevski tekst, medkulturnost

Povzetek

Slovensko-bosanski pesnik in pisatelj Josip Osti (1945–2021) začne leta 2014 pisati romane, ki se povezujejo v nekakšno trilogijo – Duhovi hiše Heinricha Bölla (2016), Pred zrcalom (2016) ter Življenje je srhljiva pravljica (2019). Dela imajo močno (avto)biografsko zasnovo in oblikujejo posebno žanrsko zvrst, ki jo avtor imenuje kalejdoskopski ali mozaični roman. Kalejdoskopsko, fragmentarno strukturo sestavljajo kratke zgodbe, anekdote, esejizirani vrinki, lirični odlomki, dnevniški vpisi itd. Opazna je tudi povezava s tradicijo kratke proze v bosansko-hercegovski književnosti, posebej s kratko zgodbo devetdesetih let, ki reflektira vojni konflikt v Bosni in Hercegovini in ima prav tako destabilizirano žanrsko obliko, hibridno, mozaično naracijo, vsebuje osebno in dokumentalistično pričevanje itd. Ta pojav je del tako imenovanega »sarajevskega teksta«. Kalejdoskopska romaneskna struktura je tudi način, ki ga Osti uporabi za izražanje svoje hibridne, medkulturne identitete.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Jergović, Miljenko, 2003: Sarajevski Marlboro. Ljubljana: V. B. Z. Prev. Mateja Tirgušek.

Karahasan, Dževad, 2010: Dnevnik selidbe. Sarajevo: Connectum.

Osti, Josip, 1993: Sarajevska knjiga mrtvih. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Prev. Jure Potokar.

Osti, Josip, 1995: Salomonov pečat: [dnevnik nesanice = dnevnik nespečnosti]. Ljubljana: Mihelač, Društvo slovenskih pisateljev. Prev. Jure Potokar.

Osti, Josip, 2013: Veličkovićev romaneskni prvenec ali vojna, podobna burleski. Osti, Josip: Življenje s knjigami [Elektronski vir]: (eseji). Maribor: Založba Pivec. 93–98.

Osti, Josip, 2016a: Duhovi hiše Heinricha Bölla: (kalejdoskopski roman, zgrajen iz zgodb, predvsem o pisateljih). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Osti, Josip, 2016b: Pred zrcalom [Elektronski vir]: (beležke za neodposlano pismo Chalesu Bukowskemu ali nedokončan roman, zgrajen iz posamičnih, včasih v življenju tudi nedokončanih ljubezenskih zgodb). Maribor: Založba Pivec.

Osti, Josip, 2019: Črna, ki je pogoltnila vse druge barve [Elektronski vir]. Ljubljana: Beletrina.

Osti, Josip, 2020: Življenje je srhljiva pravljica [Elektronski vir]: (tritirni kalejdoskopsko-mozaični roman, v katerem se prepletajo moje zdravljenje po ugotovitvi neozdravljive rakaste bolezni konec leta 2014, mamin vojni dnevnik iz obleganega Sarajeva v letih 1992–1995 ter spomini, ki so se mi ob tem porajali in me obletavali kot ptiči Frančiška Asiškega). Maribor: Založba Pivec.

Veličković, Nenad, 1998: Đavo u Sarajevu. Split: Feral Tribune.

*****

Literatura

Bahtin, Mihail, 1982: Teorija romana: Izbrane razprave. Ljubljana: Cankarjeva založba. Prev. Drago Bajt.

Borovnik, Silvija, 2017: Podobe medkulturnosti v literarnem delu Josipa Ostija. Borovnik, Silvija (ur.): Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 41–52. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-093-6

Ibrišimović-Šabić, Adijata in Bavrka, Jelena, 2022: »V Sarajeve žit’ nevozmožno«: sarajevskij tekst vs peterburgskij tekst (na primere poeziji Abdulaha Sidrana). Slavjanskij al’manah 1–2. 279–292. DOI: https://doi.org/10.31168/2073-5731.2022.1-2.3.05

Kazaz, Enver, 2007: Nova pripovjedačka Bosna. Sarajevske Sveske. 14: https://sveske.ba/en/content/nova-pripovjedacka-bosna.

Kodrić, Sanjin, 2012: Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književosti. Sarajevo: Slavistički komitet.

Korol’kova, Polina Vladimirovna, 2014. Sbornik rasskazov kak tematičeskaja mozaika i žanrovyj gibrid (»Sarajevskij Mal’boro« M. Jergoviča i »D’javol v Saraevo« N. Veličkoviča). Zlydneva, Natalija (ur.): Gibridnye formy v slavjanskih kulturah. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN.

Kundera, Milan, 1986: L’art du roman. Paris: Gallimard.

Kundera, Milan, 2009: Une rencontre. Paris: Gallimard.

Novak, Boris A., 2021: Moj brat Josip Osti. Delo: Sobotna priloga. 10. 7. 2021: https://www.delo.si/sobotna-priloga/moj-brat-josip-osti/.

Rebihić, Nehrudin, 2014: »Sarajevski tekst« u poeziji Abdulaha Sidrana. Pismo, časopis za jezik i književnost 12. 186–204.

Toporov, Vladimir Nikolajevič, 2009: Peterburgskij tekst. Moskva: Nauka.

Zupan Sosič, Alojzija, 2013: Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000. Slavistična revija 61/1. 11–23.

Prenosi

Objavljeno

13.12.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Krasovec, A. (2022). Kalejdoskopsko-mozaični romani Josipa Ostija. Jezik in Slovstvo, 67(3), 17-27. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.17-27