Ljubezenski romani sodobnih slovenskih pisateljic

Avtorji

  • Tina Kraner

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.3.29-43

Ključne besede:

ljubezenski roman, sodobne slovenske pisateljice, dogajalni čas/prostor, karakterizacija literarnih oseb, tema

Povzetek

V prispevku obravnavam značilnosti izbranih desetih ljubezenskih romanov slovenskih pisateljic, objavljenih na prelomu iz 20. v 21. stoletje (ok. 1995–2015). Na začetku predstavim najpomembnejša teoretična izhodišča o ljubezenskem in sodobnem slovenskem ljubezenskem romanu, na osnovi katerih temelji analiza del. V zadnjih desetletjih so številne slovenske pisateljice objavile ljubezenske romane, ki bralcem ponujajo aktualne zgodbe z realistično izrisanimi liki in v sodobno slovensko prozo vnašajo določene novosti in posebnosti. Analiziram literarno-estetsko kvalitetne, zgodbeno in žanrsko zanimive romane naslednjih avtoric: Gabriele Babnik, Cvetke Bevc, Mateje Gomboc, Aleksandre Kocmut, Dese Muck, Lucije Stepančič, Nataše Sukič, Irene Svetek, Brine Svit in Andreje Zelinka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Babnik, Gabriela, 2015: Intimno. Ljubljana: Beletrina.

Bevc, Cvetka, 2011: Ina. Ljubljana: Arsem.

Gomboc, Mateja, 2014: Dantejeva hiša. Ljubljana: Mladika.

Kocmut, Aleksandra, 2013: Pripeta s krvjo. Radeče: Literarni val.

Muck, Desa, 2003: Panika. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Stepančič, Lucija, 2011: V četrtek ob šestih. Ljubljana: Študentska založba.

Sukič, Nataša, 2015: Piknik. Maribor: Litera.

Svetek, Irena, 2004: Od blizu. Ljubljana: Študentska založba.

Švigelj Mérat, Brina, 1998: Con brio. Ljubljana: Nova revija.

Zelinka, Andreja, 2002: Žaba v loncu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

*****

Literatura

Antić Gaber, Milica, 2012: Onkraj binarnosti in dihotomij: ženske študije in študiji spola v Sloveniji. Antić Gaber, Milica (ur.): Moškosti. Ljubljana: Krtina. 349–370.

Bahtin, Mihail M., 2007: Problemi poetike Dostojevskega. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Beauvoir, Simone de, 2013: Drugi spol. Ljubljana: Krtina.

Bhabha, Homi K., 1994: The location of culture. New York in London: Routledge.

Booth, Wayne C., 2005: Retorika pripovedne umetnosti. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Borovnik, Silvija, 2012: Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.

Dović, Marijan, 2007: Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503200

Eco, Umberto, 2003: O nekaterih funkcijah literature. Sodobnost 67/9. 1161–1169.

Foucault, Michel, 2010: Zgodovina seksualnosti. Ljubljana: ŠKUC.

Hawthorn, Jeremy, 1997: Studying the novel. An introduction. London: Arnold.

Hladnik, Miran, 2018: Emancipacija slovenske žanrske literature. LUD Literatura: https://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/emancipacija-slovenske-zanrske-literature/.

Keen, Suzanne, 2015: Narrative form. New York: St. Martin's Press. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137439598

Kos, Dejan, Leskovec, Andreja in Virant, Špela, 2016: Besede o ljubezni: ljubezen v filozofiji, literaturi in umetnosti (predgovor). Primerjalna književnost 39/1. 7–9.

Kozak, Krištof Jacek, 2010: Literatura in medkulturnost. Sedmak, Mateja in Ženko, Ernest (ur.): Razprave o medkulturnosti. Koper: Univerza na Primorskem. 129–142.

Leskošek, Vesna, 2002: Zavrnjena tradicija: ženske in ženskost v slovenski zgodovini od 1890 do 1940. Ljubljana: Založba *cf.

Lodge, David, 2002: Roman kot komunikacija. Sodobnost 66/1. 87–100.

Oakley, Ann, 2000: Gospodinja. Ljubljana: Založba *cf.

Pregelj, Barbara, 2004: Še o žanrih – pogostejši trivialni žanri v luči slovenske postmoderne. Slavistična revija 52/4. 434–441.

Ramsdell, Kristin, 2012: Romance fiction: a guide to the genre. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Regis, Pamela, 2003: A natural history of the romance novel. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. DOI: https://doi.org/10.9783/9780812203103

Zupan Sosič, Alojzija, 2003: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Zupan Sosič, Alojzija, 2006: Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman. Maribor: Litera.

Zupan Sosič, Alojzija, 2011: Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu. Maribor: Litera.

Prenosi

Objavljeno

13.12.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Kraner, T. (2022). Ljubezenski romani sodobnih slovenskih pisateljic. Jezik in Slovstvo, 67(3), 29-43. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.29-43

Podobni članki

1-10 od 361

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.