Upodobitev travmatičnih dogodkov druge svetovne vojne v sodobnem češkem romanu

Avtorji

  • Jana Šnytová Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.3.59-69

Ključne besede:

češka književnost, druga svetovna vojna, izgon Nemcev, kolektivni spomin, kolektivna travma

Povzetek

V sodobni češki književnosti po letu 2000 zaznamo izrazito težnjo po ustvarjanju del, ki tematsko izhajajo iz obdobja druge svetovne vojne in na neideološki način upodabljajo travme, nastale zaradi problematičnega češko-nemškega sožitja. To se še posebej kaže v proznih delih avtoric srednje in mlajše generacije, kot so Alena Mornštajnová (1963), Hana Andronikova (1967–2011), Radka Denemarková (1968), Magdalena Platzová (1972), Jakuba Katalpa (1979) in Kateřina Tučková (1980). V prispevku romane omenjenih avtoric obravnavamo s poudarkom na načinu upodobitve zgodovinskih travm iz obdobja druge svetovne vojne v primerjavi z nekaterimi sodobnimi slovenskimi romani s tematiko druge svetovne vojne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Andronikova, Hana, 2001: Zvuk slunečních hodin. Praha: Knižní klub.

Denemarková, Radka, 2006: Peníze od Hitlera. Brno: Host.

Denemarková, Radka, 2009: Denar od Hitlerja. Ljubljana: Modrijan. Prev. Tatjana Jamnik.

Haderlap, Maja, 2012: Angel pozabe. Maribor: Litera. Prev. Štefan Vevar.

Jančar, Drago, 2010: To noč sem jo videl. Ljubljana: Modrijan.

Katalpa, Jakuba, 2012: Němci. Brno: Host.

Katalpa, Jakuba, 2014: Nemci. Vnanje Gorice: KUD Police Dubove. Prev. Tatjana Jamnik.

Krese, Maruša, 2012: Da me je strah? Novo mesto: Goga.

Mornštajnová, Alena, 2017: Hana. Brno: Host.

Mornštajnová, Alena, 2019: Hana. Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba. Prev. Nives Vidrih.

Platzová, Magdalena, 2006: Aaronův skok. Praha: Torst.

Tučková, Kateřina, 2009: Vyhnání Gerty Schnirch. Brno: Host.

*****

Literatura

Czaplińska, Joanna, 2016: Reflexe odsunu Němců v nejnovější české a slovenské próze psané ženami. Kratochvil, Alexander in Soukup, Jiří (ur.): Paměť válek a konfliktů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 337–355.

Fialová, Alena, Hruška, Petr in Jungmannová, Lenka (ur.), 2014: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia.

Hirsch, Marianne, 2012: The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York, Chichester, West Sussex: Columbia University Press.

Hirschberger, Gilad, 2018: Collective Trauma and the Social Construction of Meaning. Frontiers in Psychology. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01441/full. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01441

Jamnik, Tatjana, 2009: Razpoke. Spremna beseda. Radka Denemarková: Denar od Hitlerja. Ljubljana: Modrijan. 271–286.

Janoušek, Pavel, 2018: Němci v české literatuře aneb Od idyly k tragédii a morytátu aneb Trauma, nebo Definitivní vítězství? Janoušek, Pavel: … a další studie. Praha: Academia. 282–286.

Kos, Matevž, 2019: Druga svetovna vojna in dileme sodobnega slovenskega romana. Kos, Matevž: Leta nevarnega življenja. Pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni. Ljubljana: Slovenska matica. 31–53.

Machala, Lubomír, 2008: Próza. Hruška, Petr idr. (ur.): V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia. 277–311.

Smolej, Tone, 2015: Slovenska polivokalna romana s tematiko druge svetovne vojne. Primerjalna književnost 38/3. 157–171.

Šimák, Petr, 2011: Úspěch románu Vyhnání Gerty Schnirch. Revolver Revue 26/84. 230–234.

Virk, Tomo, 2021: Jančarjev roman To noč sem jo videl in etika reprezentacije. Balžalorsky Antić, Varja (ur.): Razprave o sodobni slovenski literaturi. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. 55–75.

Zupan Sosič, Alojzija, 2014: Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu. Jezik in slovstvo 59/1. 21–42.

Zupan Sosič, Alojzija, 2018: Družinski testament v romanu Angel pozabe. Šekli, Matej in Žele, Andreja (ur.): Slovenistika in slavistika v zamejstvu. Videm: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 341–351.

Prenosi

Objavljeno

13.12.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Šnytová, J. (2022). Upodobitev travmatičnih dogodkov druge svetovne vojne v sodobnem češkem romanu. Jezik in Slovstvo, 67(3), 59-69. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.59-69