Ženski (ob)računi

O prozi poljskih avtoric po letu 2000

Avtorji

  • Agnieszka Nęcka-Czapska Šlezijska univerza v Katovicah, Humanistična fakulteta, Poljska
  • Lidija Rezoničnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta prevod

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.3.85-97

Ključne besede:

sodobna poljska proza, sodobne pisateljice, travma, protest, preteklost

Povzetek

Avtorica prispevka obravnava prozo poljskih avtoric, izdano po letu 2000. S pomočjo analize izbranih del članek prikazuje identitetne spremembe žensk in omogoča spremljanje povezav z emancipacijskim diskurzom, posledic tržne usmeritve, popfeminističnih »odklonov«, igre s konvencijami in funkcioniranja seksualnosti. Junakinje ženskih pripovedi (in tudi pisateljice) namreč preizkušajo različne meje: možnosti jezikovne artikulacije, čustvene ekspresije, kontroverznosti pripovedi in ženske (psiho-fizične) vzdržljivosti, pri čemer med drugim problematizirajo: izzive materinstva, zapletene odnose med materami in hčerkami, splav, identiteto sodobnih žensk ter kritiko sedanje družbene ureditve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Bargielska, Justyna, 2013: Małe lisy. Wydawnictwo Czarne: Wołowiec.

Bator, Joanna, 2012: Ciemno, prawie noc. Warszawa: W. A. B.

Bator, Joanna, 2018: Temno, skoraj noč. Ljubljana: Cankarjeva založba. Prev. Jana Unuk.

Iwasiów, Inga, 2019: Kroniki oporu i miłości. Warszawa: Świat Książki.

Suszczyńska, Natalia, 2019: Dropie. Kraków: Korporacja Ha!art.

Tokarczuk, Olga, 2009: Prowadź swój pług przez kości umarłych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Tokarczuk, Olga, 2014 in 2019: Pelji svoj plug čez kosti mrtvih. Ljubljana: Cankarjeva založba. Prev. Jana Unuk.

*****

Literatura

Bator, Joanna, Słoniowska, Żanna: Piszę, bo nie mam wyjścia. https://www.miastokobiet.pl/joanna-bator-pisze-bo-nie-mam-wyjscia/.

Bator, Joanna in Wierzejska, Jagoda, 2012: Śni mi się czarna woda. Nowe Książki 1119/5. 4–10.

Czapliński, Przemysław: Alicja w krainie strachów. http://wyborcza.pl/1,75517,12762841,Nowa_powiesc_Joanny_Bator__Alicja_w_krainie_strachow.html.

Darska, Bernadetta, 2012: Kotojady nie spoczną. Opcje 89/4. 99–101.

Darska, Bernadetta, 2016: Złudzenie tworzenia. O tzw. popularnej prozie kobiecej. Opcje 102–103. 1–2.

Darska, Bernadetta, 2017: Czy popularna powieść kobieca może być powieścią społecznie zaangażowaną? Kilka refleksji o tematach, gatunkach i stereotypach. Postscriptum Polonistyczne 20/2. 43–62.

Duda, Maciej: Przyjemność i niepokój. http://czaskultury.pl/czytanki/przyjemnosc-i-niepokoj/.

Dunin, Kinga: Lisice pustoszą winnice. https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-czyta/dunin-lisice-pustosza-winnice/.

Godun, Cristina, 2020: Od »Biegunów« do »Prowadź swój pług przez kości umarłych« – kilka uwag dotyczących recepcji fabularnego świata Olgi Tokarczuk w Rumunii. Postscriptum Polonistyczne 20/2. 135–145. DOI: https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.25.10

Iwasiów, Inga, 2010: Rozszczelnione ciała (Kofta, Plebanek, Gretkowska). Pogranicza 86/3.

Karwowska, Bożena, 2013: Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich. Kraków: Universitas.

Lipczak, Aleksandra: Justyna Bargielska, »Małe lisy«. https://culture.pl/pl/dzielo/justyna-bargielska-male-lisy.

Mrozik, Agnieszka, 2012: Akuszerki transformacji: kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa: IBL.

Nęcka, Agnieszka, 2012: Popfeminizm: Gretkowska, Plebanek, Samson. Nęcka, Agnieszka: Co ważne i ważniejsze: notatki o prozie polskiej XXI wieku. Mikołów: Instytut Mikołowski.

Nowacki, Dariusz, 2017: Kaśka Kariatyda już tu nie mieszka. Temat niechcianej ciąży i aborcji w nowej prozie kobiet. Postscriptum Polonistyczne 20/2. 85–101.

Nowacki, Dariusz, 2019: Kobiety do czytania: szkice o prozie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nowacki, Dariusz: „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olga Tokarczuk. https://wyborcza.pl/7,75410,7285172,prowadz-swoj-plug-przez-kosci-umarlych-tokarczuk-olga.html.

Ochędowska, Monika: Życie Natalki. https://www.dwutygodnik.com/artykul/8446-zycie-natalki.html.

Proza kobiet. Rozpoznania i marzenia krytyków z udziałem Grzegorza Filipa, Dobrawy Lisak-Gębali, Dariusza Nowackiego, Doroty Siwor, 2020. Nowe Książki 2.

Sobolewska, Justyna: Pokolenie alienacji. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1926336,1,recenzja-ksiazki-natalka-suszczynska-dropie.read.

Tokarczuk, Olga, Antczak Jacek, Śmigiel Łuksza: Fakt, że „Księgi...” są tak czytane i komentowane, przywraca mi wiarę w czytelnika. https://plus.dziennikzachodni.pl/olga-tokarczuk-fakt-ze-ksiegi-sa-tak-czytane-i-komentowane-przywraca-mi-wiare-w-czytelnika/ar/c13-11795964.

Wójtowicz-Zając, Agnieszka: Antykronika utraty. http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=383&artykul=7637.

Żelazińska A.: Dać rzeczy słowo. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1926334,1,recenzja-ksiazki-inga-iwasiow-kroniki-oporu-i-milosci.read.

Prenosi

Objavljeno

13.12.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Nęcka-Czapska, A. (2022). Ženski (ob)računi: O prozi poljskih avtoric po letu 2000. Jezik in Slovstvo, 67(3), 85-97. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.85-97