Sodobni slovanski mladinski romani v slovenskih prevodih

Avtorji

  • Dragica Haramija Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.3.99-111

Ključne besede:

sodobni mladinski romani, slovanski mladinski romani, žanri mladinskih romanov, tematologija

Povzetek

Obravnavani so mladinski romani, izdani v zadnjem desetletju, ki so iz slovanskih jezikov prevedeni v slovenščino: pet iz hrvaščine, po dva iz poljščine in češčine, po en iz srbščine, ruščine, slovaščine in ukrajinščine; iz drugih slovanskih jezikov prevodov mladinskih romanov ni. Prevedeni romani so predstavljeni v kontekstu podobnih slovenskih mladinskih romanov, pri čemer jih največ sodi v socialno-psihološki žanr, kar smemo povezati z obdobjem odraščanja bralcev (in literarnih likov), ki so v specifičnem življenjskem obdobju. Romani, ki so v izvirniku nastali v 1. desetletju 21. stoletja ali prej, slikajo spremenjene družbene razmere, novejša besedila se osredinjajo na prelomne dogodke (smrt, bolezen), ki se navezujejo na glavne literarne like. Vsem mladostnikom pa je skupno iskanje lastne identitete, ciljev, smisla in njihovega mesta v družbi (sprejetost med vrstniki, prve ljubezni, spolne izkušnje) in preizkušanje mej, ki jih odrasli postavljajo mladostnikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Bečinski, Andrij, 2020: 140 decibelov tišine. Medvode: Malinc. Prev. Andreja Kalc.

Březinová, Ivona, 2020: Vpij potiho, brat. Dob: Miš (Zbirka Z(o)renja). Prev. Diana Pungeršić.

Gelasimov, Andrej, 2011: Leto prevar. Ljubljana: Modrijan (Zbirka Bralec). Prev. Lijana Dejak.

Hrain, Ines, 2017: Samotni otok. Hoče: Založba Skrivnost. Prev. Tamara Kranjec.

Kodrič Filipić, Neli, 2013: Solze so za luzerje. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej).

Kodrič Filipić, Neli, 2017: Povej mi po resnici. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej).

Konc Lorenzutti, Nataša, 2016: Avtobus ob treh. Dob: Miš (Zbirka Z(o)renja).

Konc Lorenzutti, Nataša, 2020: Gremo mi v tri krasne. Dob: Miš (Zbirka Z(o)renja).

Kugli, Rosie, 2019: Dve črti modro. Ljubljana: Forma 7. Prev. Neva Brun.

Kugli, Rosie, 2019: Nisem ti povedala … Ljubljana: Forma 7. Prev. Neva Brun.

Kugli, Rosie, Pleše, Marijana: Hoja po robu. Ljubljana: Forma 7. Prev. Neva Brun.

Kušan, Ivan, 2021: Ljubezen ali smrt. Jezero: Morfem. Prev. Milan Dekleva.

Möderndorfer, Vinko, 2013: Kot v filmu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Möderndorfer, Vinko, 2015: Kit na plaži. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej).

Moškrič, Marjana, 2002: Ledene magnolije. Ljubljana: Cankarjeva založba (Zbirka Najst).

Moškrič, Marjana, 2015: Sanje o belem štrpedu. Murska Sobota: Franc-Franc (Knjižna zbirka Mega).

Penevski, Zoran, 2020: Sara in pozabljeni trg. Ljubljana: KUD Sodobnost International (Zbirka Zvezdogled). Prev. Dušanka Zabukovec.

Piwkowska, Anna, 2016: Frančiška. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej). Prev. Staša Pavlović.

Polska sekcija IBBY Knjiga leta; nagrade: http://www.ibby.pl/?page_id=52.

Rubínová, Johana, 2012: Moj razgaljeni dnevnik. Maribor: Litera. Prev. Arlanda Eržen.

Šebesta, Juraj, 2018: Pes pa v smeh. Ljubljana: Cankarjeva založba (Zbirka Najst). Prev. Diana Pungeršič.

Tratnik, Suzana, 2001: Ime mi je Damjan. Ljubljana: ŠKUC (Zbirka Lambda).

Tratnik, Suzana, 2017: Tombola ali življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej).

Tryzna, Tomek, 2013: Gospodična Nihče. Ljubljana: KUD Sodobnost International (Zbirka Zvezdogled). Prev. Klemen Pisk.

Vidmar, Janja, 1999: Debeluška. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej).

Vidmar, Janja, 2005: Fantje iz gline. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej).

Vidmar, Janja, 2007: Angie. Novo mesto: Goga (Zbirka Lunapark. Zrcala).

Vidmar, Janja, 2018: Črna vrana. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej).

*****

Literatura

Bahtin, Mihail Mihajlovič, 1982: Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Biti, Vladimir, 1997: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.

Coats, Karen, 2018: The Bloomsbury introduction to hildren's and young adult literature. London in New York: Bloomsbury Publishing. DOI: https://doi.org/10.5040/9781474205306

Crnković, Milan, 1997: Problemi i zadaće znanstvenog istraživanja dječje književnosti u Hrvatskoj danas. Javor, Ranka (ur.): Dječja knjiga u Hrvatskoj danas: teme i problemi. Zagreb: Knjižnica grada Zagreba. 7–16.

Crnković, Milan in Težak, Dubravka, 2002: Povijest hrvatske dječje književnosti. Zagreb: Znanje.

Diklić, Zvonimir, Težak, Dubravka in Zalar, Ivo, 1996: Primjeri iz dječje književnosti. Zagreb: DiVič.

Donelson, Kenneth L. in Nilsen, Alleen Pace, 2005: Literature for today's young adults. Boston: Pearson Education.

Garland, Sherry, 1998: Writing for young adults. Cincinnati: Writer's digest books.

Haramija, Dragica, 2003: Žanri slovenskega mladinskega realističnega romana. Hladnik, Miran in Kocjan, Gregor (ur.): Slovenski roman: Obdobja 21. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 171–180.

Haramija, Dragica, 2012: Nagrajene pisave: opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov. Murska Sobota: Franc-Franc (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi).

Haramija, Dragica, 2021: Slovenska otroška in mladinska književnost v zadnjem desetletju = Slovenian children's and young adult literature of the last decade. Philological studies 19/1. 43–57. https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/1579/1383. DOI: https://doi.org/10.17072/1857-6060-2021-19-1-43-57

Hranjec, Stjepan, 1998: Hrvatski dječji roman. Zagreb: Znanje.

Kmecl, Matjaž, 1995: Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović.

Kobe, Marjana, 1987: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kos, Gaja, 2015: Knjižne dvoživke: slovenski mladinski problemski roman. Maribor: Aristej.

Kos, Janko, 2001: Literarna teorija. Ljubljana: DZS.

Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Heinbach uber Weinheim: Beltz, 1977.

Nikolajeva, Maria, 1996: Children's Literature Comes of Age. New York in London: Garland Publishing.

Pregelj, Barbara, 2020: Svetovna slovenska mladinska književnost. Otrok in knjiga 47/108. 5–15.

Zadravec, Vojko, 2020: Podoba produkcije 2019 v številkah. Lavrenčič Vrabec, Darja in Mlakar Črnič, Ida (ur.): O črtah in luknjah: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020. Ljubljana: Mestna knjižnica. 19–24.

Zupan Sosič, Alojzija, 2001: Poti k romanu: žanrski sinkretizem najnovejšega slovenskega romana. Primerjalna književnost 24/1. 71–81.

Zupan Sosič, Alojzija, 2003: Zavetje zgodbe. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Novi pristopi).

Zupan Sosič, Alojzija, 2017: Teorija pripovedi. Maribor: Litera (Knjižna zbirka Znanstvena literatura).

Prenosi

Objavljeno

13.12.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Haramija, D. (2022). Sodobni slovanski mladinski romani v slovenskih prevodih. Jezik in Slovstvo, 67(3), 99-111. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.99-111