Biografizem v znamenju kompleksne polifunkcionalnosti v sodobnem makedonskem romanu

Avtorji

  • Vesna Mojsova-Čepiševska Univerza Sv. Cirila in Metoda v Skopju, Filološka fakulteta Blaže Koneski, Severna Makedonija

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.4.129-136

Ključne besede:

makedonski roman, biografizem, fakcija – fikcija, historiografija – imaginacija

Povzetek

Provokativna vibracija med stvarnostjo in fikcijo, značilna za biografizem kot literarni postopek, ki na specifičen način spreminja zgodovinska dejstva v estetske stvaritve in prenavlja, obenem pa bogati spomin na določeno osebnost, je naletela na odmev tudi v sodobnem makedonskem romanu in kratki prozi. Prispevek obravnava fikcijske junakinje, razpete med zgodovinopisje in domišljijo, v zbirki novel Žametna prevleka (Кадифената покривка, 2015) Olivere Nikolove ter romanih Heloiza: Vrnitev besed (Враќањето на зборовите, 2015) Goceta Smilevskega in Alma Mahler (Алма Малер, 2014) Saša Dimoskega. Naštete avtorje zanimajo predvsem alternativne zgodbe, osredotočene na resnične zgodovinske teme, ki jih je uradna zgodovina potisnila v ozadje.

Literatura

Viri

Димоски, Сашо, 2014: Алма Малер. Скопје: Култура.

Николова, Оливера, 2015: Кадифената покривка (новелети за жени – убијки). Скопје: Матица македонска.

Смилевски, Гоце, 2015: Враќањето на зборовите. Скопје: Дијалог.

Smilevski, Goce, 2016: Helozia: Vrnitev besed. Ljubljana: Cankarjeva založba. Prev. Sonja Dolžan.

*****

Literatura

Аврамовска, Наташа, 2015: Македонската современа проза наспрема другите култури. XLI Научна конференција на XLVIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. 201–216.

Engler, Bernd, 1994: The Dismemberment of Clio: Fictionality, Narrativity, and the Construction of Historical Reality in Historiographic Metafiction. Historiographic Metafiction in Modern American and Canadian Literature. Ur. Engler, Bernd in Müller, Kurt. München, Dunaj in Zürich: Schöningh Paderborn. 13–33.

Ѓорѓиева, Марија, 2008: Историографската метафикција во романот: толкувачки модели (докторска дисертација). Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Hačion, Linda, 1996: Poetika postmodernizma: Istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi. Prev. Vladimir Gvozden in Ljubica Stanković.

Kotte, Christina, 2001: Ethical dimensions in British Historiographic Metafiction: Julian Barnes, Graham Swift, Penelope Lively. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Петревска Георгиева, Мимоза: Интервју со Гоце Смилевски. Нова Македонија, 27. 5. 2015. http://novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=5271593564&id=2 6&setIzdanie=23478.

Стојановски, Давор, 2015: Историографската метафикција од С до З (магистерска дисертација). Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Шелева, Елизабета, 2000: Од дијалогизам до интертекстуалност. Скопје: Магор.

Т. Д.: Монодрама за две жени и дуплиран симфониски оркестар. МКД. http://www.mkd.mk/kultura/teatar-i-film/monodrama-za-dve-zheni-i-dupliran-simfoniski-orkestar.

Wesseling, Elisabeth, 1991: Writing History as a Prophet: Postmodernist Innovations of the Historical Novel. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/upal.26

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Mojsova-Čepiševska, V. (2022). Biografizem v znamenju kompleksne polifunkcionalnosti v sodobnem makedonskem romanu. Jezik in Slovstvo, 67(4), 129–136. https://doi.org/10.4312/jis.67.4.129-136

Številka

Rubrike

Sodobni slovenski in slovanski roman, 2. del