Dogodek v mestu Gogi in model nove drame

Avtorji

  • Tomaž Toporišič Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

DOI:

https://doi.org/10.4312/GMAD1258

Ključne besede:

nova drama, ekspresionizem, simbolizem, zgodovinska avantgarda

Povzetek

Razprava se ukvarja z eno temeljnih dilem, ki jih vedno znova sproža dramatika Slavka Gruma, še posebej Dogodek v mestu Gogi, in je povezana z njeno večplastnostjo, skorajda že parataktičnostjo. Prav zaradi te lastnosti tako literarna kot gledališka zgodovina vedno znova nihata med označitvami, kot so ekspresionizem, dekadenca, simbolizem, moderna ... Pokazati poskuša, kako se specifika te nove drame in novega koncepta gledališča ter umetnosti nasploh razkrijejo prav skozi sopostavitev Dogodka v mestu Gogi s pretežno sočasnimi, delno pa tudi predčasnimi ali kasnejšimi estetskimi revolucijami zgodovinskih in delno tudi neoavantgard ter modernizma in neomodernizma dvajsetega stoletja. Na ta način se ob prebiranju in primerjavi s sodobniki in nasledniki izriše (med)mrežni zemljevid tega nadvse zanimivega literarnega dela, ki je podobno kot futuristične, dadaistične, absurdistične, nadrealistične in ekspresionistične sinteze, igre in včasih že antiigre problematiziralo temeljno tematsko preokupacijo dvajsetega stoletja: krizo novodobnega subjekta v z Nietzschejem proklamiranem svetu kot odsotnosti boga. Grumov opus je bil tako, podobno kot tisti ekspresionistov, ob tem pa Kosovelovih dramskih fragmentov in Mrakove Obločnice ter Delakove Kače na nebesnem svodu heterogen. Različne avantgardne taktike, ki so se predčasno, sočasno ali kasneje razvile v evropski in ameriški modernistični dramatiki in prozi prve polovice dvajsetega stoletja, so med seboj stopale v dialog in zanimiva razmerja. Pri tem se znotraj Grumovega opusa najbolj približa nekaterim modernističnim ali avantgardnim postopkom prav Dogodek v mestu Gogi.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Grum, Slavko, 1976: Zbrano delo 1, 2. Uredil Lado Kralj. Ljubljana: DZS.

Grum, Slavko, 2007: An Event in the Town of Goga. Translated by Nikolai Jeffs and Rawley Graw. Ljubljana: Litterae Slovenicae.

Literatura

Komelj, Miklavž, 2019: Predgovor. Kosovel, Srečko, 2019: Vsem naj bom neznan: neobjavljeni del zapuščine. Knjiga 1. Izbral in uredil Miklavž Komelj. Novo mesto: Goga. 13–54.

Kosovel, Srečko, 1977: Zbrano delo 3. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS.

Kosovel, Srečko, 2019: Vsem naj bom neznan: neobjavljeni del zapuščine. Knjiga 1 in knjiga 2. Izbral in uredil Miklavž Komelj. Novo mesto: Goga.

Kralj, Lado, 1987: Kje stoji mesto Goga? Slavko Grum: Goga, čudovito mesto: Dogodek v mestu Gogi, proza, pisma. Ljubljana: Mladinska knjiga. 189–241.

Kralj, Lado, 1998: Drama in prostor. Primerjalna književnost 21/2. 75–96.

Kralj, Lado, 1999a: Od Preglja do Gruma. Slavistična revija 47/1. 1–22.

Kralj, Lado, 2007: Afterward. Slavko Grum: An event in the town of Goga. Ljubljana: Litterae Slovenicae.

Ocvirk, Anton, 1938: Pregled slovenske literature od leta 1918 do 1938. Ljubljanski zvon 58/11. 459–599.

Vidmar, Josip, 1930: Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi; Igra v dveh dejanjih. Ljubljanski zvon 50/9. 562–565.

Prenosi

Objavljeno

14.04.2023

Številka

Rubrika

Matura

Kako citirati

Toporišič, T. (2023). Dogodek v mestu Gogi in model nove drame. Jezik in Slovstvo, 68(1), 69-80. https://doi.org/10.4312/GMAD1258