Z vzgojiteljevo metodično kompetentnostjo do čustvene in bralne pismenosti

Avtorji

  • Barbara Bednjički Rošer Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.149-164

Ključne besede:

bralni dogodek, vrtec, čustveno opismenjevanje, bralna pismenost, učne metode

Povzetek

Prispevek osvetljuje pomen čustvenega opismenjevanja ob raznolikih bralnih gradivih. Čustveno-socialni razvoj predstavlja pomembnejše področje z visoko napovedno vrednostjo za kasnejši akademski, tudi osebni uspeh in ima osrednjo vlogo pri razvoju socialne kompetentnosti otrok. Nanj je mogoče vplivati, zato je pomembno, kakšne spodbude in možnosti nudijo otrokom vzgojitelji v vrtcih. Metodična kompetentnost vzgojiteljev ob upoštevanju razvojnih značilnosti otrok lahko s kontinuiteto vodenega dela ob slikanicah kot najpogostejših oblikah knjig v predšolskem obdobju predstavlja izhodišče za čustveni in socialni razvoj. Informativna, leposlovna in hibridna besedila, ki so tematsko-motivno povezana s čustvi, omogočajo usvajanje, poglabljanje in širjenje znanja ter spodbujajo razvoj čustvene in bralne pismenosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Bardijewska, Liliana in Dziubak, Emilia, 2020: Zeleni popotnik. Ljubljana: KUD Sodobnost International. Prev. Klemen Pisk.

Bingham, Jane, 2007: Vsak je kdaj žalosten. Murska Sobota: Pomurska založba. Prev. Maja Kraigher.

Brooks, Felicity, Allen, Frankie in Ferrero, Mar, 2022: Vse o čustvih. Ljubljana: Grafenauer. Prev. Jelena Isak Kres.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2018a: Rožle je jezen. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2018b: Rožle je žalosten. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2018c: Rožleta je strah. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2020a: Rožle je ljubosumen. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2020b: Rožle je sramežljiv. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2020c: Rožle je zadovoljen. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2021a: Rožle je užaljen. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2021b: Rožle ne more zaspati. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2021c: Rožle se uči zbranosti. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Chien Chow Chine, Aurélie, 2021č: Rožletu je dolgčas. Brežice: Primus. Prev. Irma Toman.

Couturier, Stéphanie in Poignonec, Maurèen, 2021: Knjiga o mojih čustvih. Radovljica: Didakta. Prev. Katja Škapin.

Deneux, Xavier, 2020: Čustva. Domžale: Epistola. Prev. Nina Berčič Demšar.

Gombač, Žiga in Komadina, Tanja, 2018: Gobčko in Hopko. Dob pri Domžalah: Miš.

Hardy, Samara, 2022a: Veseli samorog. Ljubljana: Hiša knjig. Prev. Metka Bartol.

Hardy, Samara, 2022b: Žalostni samorog. Ljubljana: Hiša knjig. Prev. Metka Bartol.

Hoffman, Mary in Asquith, Ros, 2013: Velika knjiga o čustvih. Hlebce: Zala. Prev. Miha Sužnik.

Igerabide, Juan Kruz in Valverde, Mikel, 2012: Jona in prestrašeni hladilnik. Medvode: Malinc. Prev. Barbara Pregelj.

Igerabide, Juan Kruz in Valverde, Mikel, 2013: Jona je žalosten. Medvode: Malinc. Prev. Barbara Pregelj.

Igerabide, Juan Kruz in Valverde, Mikel, 2014: Jonova budilka. Medvode: Malinc. Prev. Barbara Pregelj.

Igerabide, Juan Kruz in Valverde, Mikel, 2016a: Jona ima veliko težavo. Medvode: Malinc. Prev. Barbara Pregelj.

Igerabide, Juan Kruz in Valverde, Mikel, 2016b: Jona v stiski. Medvode: Malinc. Prev. Barbara Pregelj.

Igerabide, Juan Kruz in Valverde, Mikel, 2017: Adijo, Jona. Medvode: Malinc. Prev. Barbara Pregelj.

Lachner, Dorothea in Gusti, 2000: Pa tako rad bi bil jezen! Ljubljana: Kres. Prev. Andreja Sabati-Šuster.

Manček, Marjan, 2013: Piščanček Pik. Šmarje - Sap: Buča.

Martel, Sophie in Battuz, Christine, 2021: Ana vidi rdeče. Izola: Grlica. Prev. Špela Žakelj.

Mav Hrovat, Nina in Bricelj, Suzana, 2008: O kralju, ki ni maral pospravljati. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Mlakar Črnič, Ida in Krhin, Kristina, 2019: Bibi in Gusti: najboljše zgodbe. Radovljica: Didakta.

Peštaj, Martina in Košir, Ana, 2021: Moja čustva, tvoja čustva: zgodbe o čustvih za pogovor z otrokom. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Philpot, Maddox, Munday, Natalie, Hamley, Kylie in Seal, Julia, 2021: Kako se počutiš? Ljubljana: Mladinska knjiga. Prev. Andreja Peček.

Schneider, Liane in Görrissen, Janina, 2021: Kaja je jezna. Ljubljana: Družina. Prev. Alenka Novak.

Starling, Robert, 2018: Feri je jezen. Domžale: Epistola. Prev. Mojiceja Podgoršek.

Starling, Robert, 2020: Feri je najboljši. Domžale: Epistola. Prev. Mojiceja Podgoršek.

Starling, Robert, 2022: Feri se zlaže. Ljubljana: Epistola. Prev. Mojiceja Bonte.

Ulyeva, Elena in Agafonova, lga, 2022: Mavrica čustev: spoznaj svoja čustva. Ljubljana: Hiša knjig. Prev. Katja Bergles Bricman.

*****

Literatura

Alzahrani, Mona, Alharbi, Manal in Alodwani, Amani, 2019: The Effect of Social-Emotional Competence on Children Academic Achievement and Behavioral Development. International Education Studies 12/12. 141–149. DOI: https://doi.org/10.5539/ies.v12n12p141

Batič, Janja in Haramija, Dragica, 2019: Slikanice v prvem starostnem obdobju. Čotar Konrad, Sonja, Borota, Bogdana, Rutar, Sonja, Drljić, Karmen in Jelovčan, Giuliana (ur.): Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 245–262. DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-293-134-6.245-262

Blažič, Marjan, Ivanuš Grmek, Milena, Kramar, Martin in Strmčnik, France, 2003: Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.

Burkitt, Esther in Sheppard, Lisa Jeanne, 2014: Children’s colour use to portray themselves and others with happy, sad and mixed emotion. Educational Psychology 34/2. 231–251. DOI: https://doi.org/10.1080/01443410.2013.785059

Camilleri, Stephen, Caruana, Amanda, Falzon, Ruth in Muscat, Maud, 2012: The promotion of emotional literacy through personal and social development: the Maltese experience. Pastoral Care in Education 30/1. 19–37. DOI: https://doi.org/10.1080/02643944.2011.651223

Cvetek, Slavko, 2021: Osnove visokošolske didaktike: učenje za poučevanje & poučevanje za učenje. Maribor: Akadem.

Denham, Susanne A., Bassett, Hideko H., Zinsser, Katherine in Wyatt, Todd M., 2014: How Preschoolers‘ Social–Emotional Learning Predicts Their Early School Success: Developing Theory-Promoting, Competency-Based Assessments. Infant and Child Development 23. 426–454. DOI: https://doi.org/10.1002/icd.1840

Hamilton, Jennifer in O‘Malley, Julie, 2022: The Importance of Assistive Technology and Social Emotional Development in Preschool. Langran, Elizabeth (ur.): Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. San Diego, CA, United States, Association for the Advancement of Computing in Education. 1350–1354.

Haramija, Dragica (ur.), 2020: Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-403-3

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2013: Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2020: 3. gradnik: Razumevanje koncepta bralnega gradiva. Haramija, Dragica (ur.): Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 81−106. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-403-3.4

Haramija, Dragica in Pulko, Simona, 2022: Možnost vključevanja gradnikov bralne pismenosti v vse predmete oz. na vsa predmetna področja. Krapše, Tatjana, Bone, Jerneja, Polšak, Anton in Mršnik, Sandra (ur.): Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 159–173.

Haramija, Dragica, 2017: Književnost v predšolskem obdobju. Haramija, Dragica (ur.): V objemu besed: razvijanje družinske pismenosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 23–29. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-080-6.2

Haramija, Dragica, 2019a: Spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju: Predšolska bralna značka. Slavia Centralis 12/2. 33–45.

Haramija, Dragica, 2019b: Ljudske pravljice v osnovni šoli. Jezik in slovstvo 64/3–4. 17–28.

Haramija, Dragica, 2022: Branje mladinskih leposlovno-informativnih knjig pri različnih predmetih v osnovni šoli. Jezik in slovstvo 67/1–2. 49–62. DOI: https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.49-62

Hattie, John, 2018: Vidno učenje za učitelje: maksimiranje učinka na učenje. Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI. Prev. Lingua Service.

Ivanuš Grmek, Milena in Krečič Javornik, Marija, 2011: Osnove didaktike. Maribor: Pedagoška fakulteta.

Jonauskaite, Domicele, Parraga, C. Alejandro, Quiblier, Michael in Mohr, Christine, 2020: Feeling Blue or Seeing Red? Similar Patterns of Emotion Associations With Colour Patches and Colour Terms. i-Perception 11/1. 1–24. DOI: https://doi.org/10.1177/2041669520902484

Kavčič, Tina in Fekonja, Urška, 2009: Čustveni razvoj v zgodnjem otroštvu. Marjanovič Umek, Ljubica in Zupančič, Maja (ur.): Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 334–349.

Koletić, Marijan, 1975: Delovne oblike, metode in sredstva pri pouku. Krneta, Ljubo, Potkonjak, Nikola, Schmidt, Vlado in Šimleša, Pero (ur.): Pedagogika 2. Ljubljana: DZS. 407–468.

Kompare, Alenka, Stražišar, Mihaela, Dogša, Irena, Vec, Tomaž in Curk, Janina, 2022: Uvod v psihologijo. Ljubljana: DZS.

Kordigel Aberšek, Metka, 2008: Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Lakoff, George in Johnson, Mark, 1980: Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, George in Johnson, Mark, 1999: Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenges to Western thought. New York: Basic Books.

Larsen, Nicole E., Lee, Kang in Ganea, Patricia A., 2018: Do storybooks with anthropomorphized animal characters promote prosocial behaviors in young children? Developmental Science 21/3. 1−9. DOI: https://doi.org/10.1111/desc.12590

Marjanovič Umek, Ljubica in Zupančič, Maja, 2019: Razvojna psihologija: izbrane teme. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja, Urška in Hacin Beyazoglu, Kaja, 2022: Skupno branje odraslih in otrok. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Mastnak, Tanja, 2006: Kristina Krhin. Otrok in knjiga 33/65. 93‒96.

Medved Udovič, Vida, 2011: Prehod med vrtcem in šolo, pot k bralcu in bralki. Cotič, Mara, Medved Udovič, Vida in Starc, Sonja (ur.): Razvijanje različnih pismenosti. Koper: Univerzitetna založba Annales. 37‒45.

Nikolajeva, Maria, 2013: Picturebooks and Emotional Literacy. The Reading Teacher 67/4. 249–254. DOI: https://doi.org/10.1002/trtr.1229

Pečjak, Sonja in Gradišar, Ana, 2015: Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Pečjak, Sonja, Bon, Milena, Bucik, Nataša, Doupona, Marjeta, Gobec, Mojca, Hočevar-Grom, Ada, Demšar Pečak, Nataša, Lavrenčič Vrabec, Darja, Lubšina Novak, Marija, Možina, Estera, Nolimal, Fani, Ojsteršek, Aleš, Bergoč, Simona, Potočnik, Nataša, Požar Matijašič, Nada, Saksida, Igor, Stabej, Marko, Straus, Bronka, Šverc, Alenka, Velički, Jelka, Zupanc, Darko, Žnidarič, Helena, Vičič, Vlasta in Zamida, Renata, 2023: Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019−2030. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. https://www.zrss.si/pdf/strategija_bralna_pismenost.pdf. (Dostop 16. 10. 2023.)

Plešec Gasparič, Romina in Valenčič Zuljan, Milena, 2019: Učne oblike v osnovni šoli in obrnjeno učenje in poučevanje. Revija za elementarno izobraževanje 12/3. 267–290. DOI: https://doi.org/10.18690/rei.12.3.267-290.2019

Poljak, Vladimir, 1991: Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.

Saksida, Igor, 2017: Bralni dogodek v vrtcu. Haramija, Dragica (ur.): V objemu besed: razvijanje družinske pismenosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 47–54. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-080-6.5

Saksida, Igor, 2019: Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti. Jezik in slovstvo 64/1. 21–28.

Saksida, Igor, 2021: Sodobna slovenska slikanica in slovenski kurikulum za vrtce. Verdonik, Maja in Jerkin, Corinna (ur.): Okrugli stol Mjesto i uloga slikovnice u odgoju i obrazovanju danas i sutra. Rijeca: Sveučilište u Rijeci. 8. https://www.ufri.uniri.hr/files/daniUFRI_2020/Verdonik_E_knjiica_saetaka_Okrugli_stol_Dani_UF-a.pdf. (Dostop 16. 10. 2023.)

Skubic, Andrej, 1995: Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije. Jezik in slovstvo 40/5. 155–168.

Skubic, Darija in Podobnik, Uršula, 2018: Prepričanja vzgojiteljev o rabi slikanice brez besedila v vrtcu. Jezik in slovstvo 63/4. 17–31.

Svetlik, Karmen, Mršnik, Sandra in Rosc Leskovec, Darinka, 2022: Spremljanje in merjenje ravni bralne pismenosti kot izziv in razvojna priložnost. Krapše, Tatjana, Bone, Jerneja, Polšak, Anton in Mršnik, Sandra (ur.): Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 134–158.

Šek Mertük, Polonca in Cugmas, Zlatka, 2020: 1. gradnik: Govor. Haramija, Dragica (ur.): Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 29–58. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-403-3.2

Šilih, Gustav, 1970: Očrt splošne didaktike. Ljubljana: DZS.

Takei, Asumi in Imaizumi, Shu, 2022: Effects of color-emotion association on facial expression judgments. Heliyon 8/1. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08804

Toporišič, Jože, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Valenčič Zuljan, Milena in Kalin, Jana, 2020: Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Vilar, Polona in Haramija, Dragica, 2022: Kakovostna šolska knjižnica v vrtcu. Krapše, Tatjana, Bone, Jerneja, Polšak, Anton in Mršnik, Sandra (ur.): Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 205–221.

Woolfolk Hoy, Anita, 2021: Educational psychology. Harlow: Pearson.

Zupančič, Maja in Kavčič, Tina, 2008: Dejavniki okolja, otrokovo socialno vedenje v vrtcu/šoli in učna uspešnost v prvem razredu. Šolsko polje 19/1–2. 51–79.

Zupančič, Maja, Gril, Alenka in Kavčič, Tina, 2001: Socialno vedenje in sociometrični položaj predšolskih otrok v vrtcu. Psihološka obzorja 10/2. 67–88.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Bednjički Rošer, B. (2023). Z vzgojiteljevo metodično kompetentnostjo do čustvene in bralne pismenosti. Jezik in Slovstvo, 68(3), 149-164. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.149-164