Literarnost Cankarjevih romanov in Križ na gori

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.3-16

Ključne besede:

literarnost, literarna kakovost, ne/tradicionalna karakterizacija, Križ na gori

Povzetek

Ivan Cankar je vrednotenje književnosti razlagal kot nujno določilo literarnega sistema in upošteval kriterije literarnosti v vseh romanih, saj se ni prilagajal didaktičnosti, pragmatičnosti, ideološkosti in hedonističnemu principu zabave. Sam je vrednotil tudi svoje romane: od treh primerjanih romanov v tej razpravi, Hiša Marije Pomočnice, Gospa Judit in Križ na gori, je zadnji najmanj kvaliteten in prilagojen širši publiki, kar je priznal tudi avtor. Neinovativnost karakterizacije se je namreč izneverila ustvarjalni razdiralnosti in delno tudi večpomenskosti, pomembnim kriterijem literarnosti. Tako je lik Hance, ponižne in vitalistične, s tradicionalno podobo ženske in optimističnim koncem romana ustrezal takratni publiki s pretežno trivialnim okusom. Hanca sicer ni klasični femme fragile, secesijska obdelava spolnega stereotipa ženska-hišni angel, saj je kljub svoji fizični šibkosti notranje močna in zna izpeljati pobeg iz konvencionalnega okolja, a je njena vloga vseeno preveč svetniško materinska. Cankar se je njene delne stereotipizacije zavedal, saj je v istem letu ustvaril povsem drugačne, nekonvencionalne ženske like v romanih Hiša Marije Pomočnice in Gospa Judit, ki sta tudi njegova najkvalitetnejša romana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Cankar, Ivan, 1970a: Gospa Judit, Križ na gori, Novele in črtice 1903–1904. Zbrano delo, 12. knjiga. Ljubljana: DZS.

Cankar, Ivan, 1970b: Pisma I. Zbrano delo, 26. knjiga: Ljubljana: DZS.

Cankar, Ivan, 1971: Pisma II. Zbrano delo, 27. knjiga: Ljubljana: DZS.

Cankar, Ivan, 1975a: Kritike, Članki, polemike in feljtoni, Bela krizantema, Dodatek. Zbrano delo, 24. knjiga. Ljubljana: DZS.

Cankar, Ivan, 1975b: Moje življenje, Grešnik Lenart, Črtice 1914. Zbrano delo, 22. knjiga. Ljubljana: DZS.

*****

Literatura

Batista, Eva, 2012: Moralistične konstrukcije ženskega spola in spolnosti v odnosu do modernega leposlovja: analiza Cankarjevih del Gospa Judit in Hiša Marije Pomočnice ter njunih recenzij. Tominšek Perovšek, Mateja idr. (ur.): Slovenke v dobi moderne. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije. 54–63.

Bernik, France, 1970: Opombe k dvanajsti knjigi. Cankar, Ivan: Gospa Judit, Križ na gori, Novele in črtice 1903–1904. Zbrano delo, 12. knjiga. Ljubljana: DZS. 371–451.

Bernik, France, 1982/1983: Model tradicionalnega in model simbolističnega romana pri Cankarju. Jezik in slovstvo 28/1. 2–10.

Cankar, Izidor, 1920: Obiski. Ljubljana: Nova založba.

Dović, Marijan, 2010: Kdo izbere? Literatura in posredništvo. Primerjalna književnost 33/2. 1–8.

Emonds, Friederike B., 1997: Femme fragile. Eigler, Friederike in Kord, Susanne (ur): The feminist encyclopedia of German literature. Westport: Greenwood publishing group. 165–166.

Gazda, Gžegož in Tinecka Makovska, Slovinja [Gazda, Grzegorz in Tynecka-Makowska, Słowinia], 2015: Rečnik književnih rodova i vrsta. Beograd: Službeni glasnik. Prev. Ivana Đokić Saunderson.

Jensterle Doležal, Alenka, 2008: V krogu mitov. O ženski in smrti v slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Juvan, Marko, 1997: Vprašanje o literarnosti – nekaj uvodnih opažanj. Slavistična revija 45/1–2. 207–223.

Kos, Dejan, 2003: Tipologija literarnosti. Teržan, Kopecky Karmen (ur.): Dr. Mirko Križman, zaslužni profesor Univerze v Mariboru: 70 let: jubilejni zbornik. Maribor: Pedagoška fakulteta. 259–271.

Kos, Janko, 1972: Opombe k enajsti knjigi. Cankar, Ivan: Hiša Marije Pomočnice, Mimo življenja. Zbrano delo, 11. knjiga. Ljubljana: DZS. 285–340.

Le Rider, Jacques, 2017: Dunajska moderna in krize identitete. Ljubljana: Studia humanitatis. Prev. Varja Balžarosky Antić.

Matajc, Vanesa, 2009: Literarnost kot medliterarnost, kozmopolitski »avtor« in »interpret«. Primerjalna književnost 32/2. 213–232.

Okorn, Tatjana, 2015: Vrednotenje književne produkcije za otroke in mladino. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Saksida, Igor, 2018: Literarnost kot preseganje tvitovske gluhosti. Sodobnost 82/11. 1395–1404.

Skapin, Anja, 2015: Red, tradicija in literarnost. Phainomena 24/94–95. 121–145.

Stanković Pejnović, Vesna, 2014: Lavirint moći. Politička filozofija Fridriha Ničea. Novi Sad: Mediteran publishing.

Virk, Tomo, 2008: Literarnost in etika. Literatura 20/209. 98–116.

Wellek, René in Warren, Austin, 1969: Vrednotenje. Sodobnost 17/11. 1153–1160.

Zupan Sosič, Alojzija, 2010: Literarnost, ponovno. Primerjalna književnost 33/3. 199–220.

Zupan Sosič, Alojzija, 2017: Teorija pripovedi. Maribor: Litera.

Zupan Sosič, Alojzija, 2018: Romani. Harlamov, Aljoša (ur.): Ivan Cankar, literarni revolucionar. Ljubljana: Cankarjeva založba. 201–235.

Zupan Sosič, Alojzija, 2020: Deset romanov Ivana Cankarja in sodobna definicija romana. Slavia Centralis 13/1. 136–152.

Zupan Sosič, Alojzija, 2022a: Nekaj v megli nad reko ali literarna interpretacija (maturitetnih) besedil. Maribor: Litera.

Zupan Sosič, Alojzija, 2022b: Osrednji simboli v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice. Jezik in slovstvo 67/1–2. 183–196. DOI: https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.183-196

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2023). Literarnost Cankarjevih romanov in Križ na gori. Jezik in Slovstvo, 68(3), 3-16. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.3-16