Korpus Gigafida 2.0

Mnenje uporabnikov

Avtorji

  • Nataša Logar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Vojko Gorjanc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Špela Arhar Holdt Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.75-91

Ključne besede:

anketa, korpusna besedila, korpusni vmesnik, konkordančnik, jezikovni viri za slovenščino

Povzetek

Prispevek prikazuje rezultate tretje uporabniške evalvacije slovenskih referenčnih korpusov, tokrat evalvacije korpusa Gigafida 2.0. Evalvacijo v obliki spletne ankete smo izvedli med junijem in oktobrom 2021. Izpolnila sta jo 302 anketirana. Med drugim so nas zanimali namen iskanja po korpusu, zadostnost iskalnih možnosti, preglednost vmesnika, pa tudi pomanjkljivosti in razmerje do uporabe nekaterih drugih novejših jezikovnih virov za slovenščino. Podatki kažejo, da se korpus Gigafida 2.0 največ uporablja za jezikoslovno in širše raziskovanje jezika, da so uporabniki z njim zadovoljni in da drugi novejši jezikovni viri večinoma niso zmanjšali potrebe po korpusnem poizvedovanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

'1ka: Enklik anketa, različica 17.05.02: https://www.1ka.si/. (Dostop 20. 10. 2021.)

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, 2022: https://www.cjvt.si/. (Dostop 10. 5. 2022.)

CLARIN.SI, 2022: NoSketch Engine: https://www.clarin.si/noske/. (Dostop 15. 4. 2022.)

Gigafida 2.0: korpus pisne standardne slovenščine, 2019. Ljubljana: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani: https://viri.cjvt.si/gigafida/. (Dostop 10. 5. 2022.)

Portal za oddajanje besedil Gigafida, 2023: https://zbiranje.cjvt.si/gigafida/. (Dostop 17. 4. 2023.)

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO), 2020–2022: https://www.slovenscina.eu/. (Dostop 10. 5. 2022.)

*****

Literatura

Arhar Holdt, Špela, 2009: Uporabniška evalvacija korpusa FidaPLUS: zasnova vprašalnika, prvi rezultati. Stabej, Marko (ur.): Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 19–26.

Arhar Holdt, Špela, 2015: Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi koraki. Gorjanc, Vojko idr. (ur.): Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 136–148.

Arhar Holdt, Špela, Bordon, David, Chitrakar, Rok, Dobrovoljc, Helena, Gliha Komac, Nataša, Gorjanc, Vojko, Ježovnik, Janoš, Krek, Simon, Logar, Nataša, Race, Duša in Žele, Andreja, 2023: Referenčni korpus pisne standardne slovenščine Gigafida: poročilo projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju: https://www.cjvt.si/rsdo/wp-content/uploads/sites/18/2023/03/RSDO_Kazalnik_Gigafida-1.pdf. (Dostop 17. 4. 2023.)

Arhar Holdt, Špela, Dobrovoljc, Kaja in Logar, Nataša, 2019: Simplicity Matters: User Evaluation of the Slovene Reference Corpus. Language Resources and Evaluation 53/1. 173–190. DOI: https://doi.org/10.1007/s10579-018-9429-8

Arhar Holdt, Špela in Gorjanc, Vojko, 2007: Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega korpusa. Jezik in slovstvo 52/2. 95–110.

Béjoint, Henri, 2000: Modern Lexicography: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Bergenholz, Henning in Johnsen, Mia, 2005: Log Files as a Tool for Improving Internet Dictionaries. Hermes: Journal of Linguistics 34. 117–141. DOI: https://doi.org/10.7146/hjlcb.v18i34.25802

Corpas Pastor, Gloria in Seghiri Domínguez, Miriam, 2010: Size Matters: A Quantitative Approach to Corpus Representativeness. Rabadán, Rosa, Fernández López, Marisa in Guzmán González, Trinidad (ur.): Lengua, traducción, recepción en honor de Julio César Santoyo. León: Universidad de León Área de Publicaciones. 111–145.

Fišer, Darja (ur.), 2018: Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gorjanc, Vojko, Gantar, Polona, Kosem, Iztok in Krek, Simon (ur.), 2015: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kosem, Iztok, Wolfer, Sascha, Lew, Robert in Müller-Spitzer, Carolin, 2018: Attitudes of Slovenian Language Users towards General Monolingual Dictionaries: An International Perspective. Slovenščina 2.0 6/1. 90–134. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1.90-134

Krek, Simon, Arhar Holdt, Špela, Erjavec, Tomaž, Čibej, Jaka, Repar, Andraž, Gantar, Polona, Ljubešić, Nikola, Kosem, Iztok in Dobrovoljc, Kaja, 2019: Specifikacije izdelave korpusa Gigafida 2.0, v1. Ljubljana: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani: https://www.cjvt.si/gigafida/wp-content/uploads/sites/10/2019/06/Gigafida2.0_specifikacije.pdf. (Dostop 20. 4. 2022.)

Logar, Nataša, Grčar, Miha, Brakus, Marko, Erjavec, Tomaž, Arhar Holdt, Špela in Krek, Simon, 2012/2020: Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKres: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko; Fakulteta za družbene vede; Znanstvena založba Filozofske fakultete. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610603542. (Dostop 23. 4. 2022.) DOI: https://doi.org/10.4312/9789610603542

Müller-Spitzer, Carolin (ur.), 2014: Using Online Dictionaries. Berlin, Boston: De Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110341287

Pori, Eva, Čibej, Jaka, Arhar Holdt, Špela in Kosem, Iztok, 2020: The Attitude of Dictionary Users towards Automatically Extracted Collocation Data: A User Study. Slovenščina 2.0 8/2. 168–201. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.168-201

Stabej, Marko, 1998: Besedilnovrstna sestava korpusa FIDA. Uporabno jezikoslovje 6. 96–106.

Stefanowitsch, Anatol, 2020: Corpus Linguistics: A Guide to the Methodology. Berlin: Language Science Press.

Tono, Yukio, 2003: Research on Dictionary Use: Methodological Considerations. Hartmann, Reinhard Rudolf Karl (ur.): Lexicography: Dictionaries, Compilers, Critics, and Users. London, New York: Routledge. 394–412.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Logar, N., Gorjanc, V., & Arhar Holdt, Špela. (2023). Korpus Gigafida 2.0: Mnenje uporabnikov. Jezik in Slovstvo, 68(2), 75-91. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.75-91

Podobni članki

1-10 od 375

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.