Intertekstualne in intervizualne navezave v delu Ele Peroci in Marlenke Stupica Pravljice žive v velikem starem mestu

Avtorji

  • Dragica Haramija Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta
  • Janja Batič Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.123-136

Ključne besede:

Ela Peroci, Marlenka Stupica, slikanica, intertekstualnost, intervizualnost

Povzetek

V prispevku je predstavljena manj znana slikanica Ele Peroci in Marlenke Stupica Pravljice žive v velikem starem mestu. Najprej je bila opravljena multimodalna analiza izbrane slikanice, nato komparacija treh izdaj: Pravljice žive v velikem starem mestu iz leta 2022 kot izhodišče in primerjava s samostojno izdajo iz leta 1969, nato primerjava s prvo izdajo 1966, ki ima drugačen naslov, Čebelice, zato je neposredna povezava zabrisana. Analiza izvirnega besedila Ele Peroci Čebelice (1966) razkrije, da gre za 100. slikanico v zbirki Čebelca. Metoda komparacije pokaže intertekstualne in intervizualne navezave na 16 slikanic, ki so pred letom 1966 izšle v zbirki Čebelica, hkrati pa se izpostavi pomembnost poznavanja kanonskih besedil in ilustracij za razumevanje obravnavane slikanice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Peroci, Ela in Stupica, Marlenka, 1966: Čebelice. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 100).

Peroci, Ela in Stupica, Marlenka, 1969: Pravljice žive v velikem starem mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Peroci, Ela in Stupica, Marlenka, 2022: Pravljice žive v velikem starem mestu. Peroci, Ela: Med pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 85–105.

*****

Literatura

Avguštin, Maruša, Mahkota, Breda in Pogačar, Tanja, 1996: Marlenka Stupica. Otrok in knjiga 23/41. 54–69.

Aymé, Marcel in Stupica, Marlenka, 1963: Labodi. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 74). Prev. Božena Legiša.

Batič, Janja in Haramija, Dragica, 2015: The importance of visual reading for the interpretation of a literary text. Center for Educational Policy Studies Journal 5/44. 31–50. DOI: https://doi.org/10.26529/cepsj.112

Bevk, France in Lebez, Mirko, 1960: Luna. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 52).

Cerkovnik, Marja in Jemec, Marjanca, 1964: Dopoldanski in popoldanski otroci. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 85).

Češka ljudska pravljica (zapisal Karel Jaromír Erben) in Birolla, Gvido, 1955: Lonček, kuhaj. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 14). Prev. Fran Bradač.

Dickens, Charles, 1963: Čarobna ribja kost. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 76). Prev. Mira Mihelič.

Grimm, Jakob, Grimm, Wilhelm in Muk-Stupica, Marlenka, 1954: Trnuljčica. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 6). Prev. Fran Albreht.

Grimm, Jakob, Grimm, Wilhelm in Sedej, Maksim, 1957: Pepelka. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 37). Prev. Fran Albreht.

Grimm, Jakob, Grimm, Wilhelm in Stupica, Marlenka, 1953: Rdeča kapica. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 1). Prev. Fran Albreht.

Grimm, Jakob, Grimm, Wilhelm in Stupica, Marlenka, 1956: Sneguljčica. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 24). Prev. Fran Albreht.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2013: Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2022: Slikaniške izdaje literarnih del Ele Peroci. Otrok in knjiga 49/113. 36–49.

Haramija, Dragica, 2021: Medbesedilnost v izbranih pravljicah sodobnih slovenskih avtoric. Jožef-Beg, Jožica (ur.): Večnaslovniška odprtost pravljic: mednarodni znanstveni simpozij. Novo mesto: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. 71–86.

Juvan, Marko, 1999: Medbesedilnost – figure in vrste. Slavistična revija 47/4. 393–416.

Kette, Dragotin in Vogelnik, Marija, 1954: Pravljica o šivilji in škarjicah. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 3).

Koroška ljudska pripovedka (zapisal Vinko Möderndorfer) in Kralj, Mara, 1954: Mojca Pokrajculja. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 8).

Kunaver, Pavel in Sajovic, Evgen, 1960: Pod zemljo. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 59).

Milčinski, Fran in Stegovec, Tinca, 1957: Zakleti grad. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 30).

Nikolajeva, Maria in Scott, Carole, 2001: How picturebooks work. Abingdon: Routledge.

Nikolajeva, Maria, 2012: Reading Other People’s Minds Through Word and Image. Childrenʼs Literature in Education 43/3. 273–291. DOI: https://doi.org/10.1007/s10583-012-9163-6

Nodelman, Perry, 1996: The Pleasures of Children’s Literature. Second Edition. White Plains: Longman.

Pirnat, Zlata in Golob-Borčič, Zdenka, 1962: Teta Ljuba. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 67).

Ruska pravljica in Piščanec, Roža, 1958: Trije medvedi. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 38). Prev. Pavel Golia.

Serafini, Frank, 2015: The Appropriation of Fine Art into Contemporary Narrative Picturebooks. Childrenʼs Literature in Education 46/4. 438–453. DOI: https://doi.org/10.1007/s10583-015-9246-2

Sipe, Lawrence R., 2008: Learning From Illustrations in Picturebooks. Frey, Nancy in Fisher Douglas (ur.): Teaching visual literacy: using comic books, graphic novels, anime, cartoons, and more to develop comprehension and thinking skills. Thousand Oaks: Corwin Press. 131–148.

Slovaška ljudska pravljica in Grom, Bogdan, 1954: Pravljica o vetru. Ljubljana: Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica; 7). Prev. Viktor Smolej.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Haramija, D., & Batič, J. (2023). Intertekstualne in intervizualne navezave v delu Ele Peroci in Marlenke Stupica Pravljice žive v velikem starem mestu. Jezik in Slovstvo, 68(3), 123-136. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.123-136

Podobni članki

1-10 od 67

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.