Drugačnost in identiteta v sodobni slovenski slikanici

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.73-85

Ključne besede:

slovenska slikanica, drugačnost, identiteta, etika, tabu teme

Povzetek

Identiteta posameznika se razvija skozi obdobja rasti in odraščanja in ker je slikanica prva knjiga, s katero se seznani otrok, v članku raziskujem, v kolikšni meri se vprašanja identitete in drugačnosti zrcalijo v slikaniški obliki. Analizirane izbrane sodobne slovenske slikanice prikažem s pomočjo tipologije, kjer kot krovna pojma uporabim razlikovanje med osebno in družbeno identiteto. Zanima me tudi vprašanje kakovosti slikanic s tovrstno tematiko ter njihova etična razsežnost, saj kakovostne slikanice na ravni besedila in ilustracij mlademu bralcu omogočajo spoznavanje raznolikosti družbe ter posledično lahko pripomorejo k razvoju bolj tolerantnih in sočutnih otrok.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bauer, Jana, 2022: Zakaj se z objemanjem ukvarja cel svet. Otrok in knjiga 49. 102–106.

Bauman, Zygmunt, 2008: Identiteta: Pogovori z Benedettom Vecchijem. Ljubljana: Založba /*cf.

Blažić, Milena Mileva, 2015: Nagrada izvirna slovenska slikanica – priložnost za redefinicijo? Sodobnost 79/11. 1508–1512.

Blažić, Milena Mileva, 2018: Alenka Spacal: Kako ti je ime? Sodobnost 82/11. 1530–1533.

Burkeljca, Sabina, 2020: Gaja Kos: Obisk. Sodobnost 84/10. 1611–1613.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2013: Poetika slikanice. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2013: Literarni lik s posebnimi potrebami v slikanicah. Revija za elementarno izobraževanje 6/4. 37–51.

Južnič, Stane, 1993: Identiteta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kobe, Marjana, 1987: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kos, Gaja, 2014: Tabuji v domači mladinski književnosti – med željo po skrivanju in željo po razkrivanju. Otrok in knjiga 41/91. 36–39.

Lavrenčič Vrabec, Darja, 2001: Bolečina odraščanja: droge, seks in …* Otrok in knjiga 28/52. 40–51.

Lavrenčič Vrabec, Darja in Mlakar Črnič, Ida (ur.), 2017: Odklenjeni kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2016. Ljubljana: Mestna knjižnica.

Lavrenčič Vrabec, Darja in Mlakar Črnič, Ida (ur.), 2022: Utrip svet(eg(a: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2022: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2021. Ljubljana: Mestna knjižnica.

Matajc, Vanesa, 2013: Etična razsežnost v sodobni mladinski književnosti: pomen razlike med trivialno in umetniško literaturo. Otrok in knjiga 40/86. 5–17.

Nikolajeva, Maria, 2003: Verbalno in vizualno, slikanica kot medij. Otrok in knjiga 30/58. 5–25.

Picco, Kristina, 2011: Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v slovenskem prostoru, 1. in 2. del. Otrok in knjiga 38/80. 5–21.; Otrok in knjiga 38/81. 7–23.

Prap, Lila, 2003: Drugačnost v mladinski književnosti. Otrok in knjiga 30/56. 61–64.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Pezdirc Bartol, M. (2023). Drugačnost in identiteta v sodobni slovenski slikanici. Jezik in Slovstvo, 68(3), 73-85. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.73-85

Podobni članki

1-10 od 148

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.