Analiza domnevne otroške perspektive v problemskih slikanicah

Avtorji

  • Sabina Višček

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.137-148

Ključne besede:

problemska slikanica, problemskost, otroška perspektiva, začetni bralec

Povzetek

Članek obravnava domnevno otroško perspektivo v izbranih tujih in slovenskih slikanicah, klasificiranih kot problemskih. Produkcija problemskih slikanic in mladinske literature na sploh se vsako leto veča, kar dokazujejo priporočilni seznami Pionirske knjižnice Ljubljana, temu pa premo sorazmerno ne sledi merilo kakovosti. Na podlagi teorije o perspektivah v otroški literaturi (Saksida 1999), o teoriji implicitnega bralca (Iser 2001), načinih prikazovanja problemske slikanice (Blažić 2011) in teorije o začetnem bralcu (Nikolajeva 2014) so bile analizirane problemske slikanice, ki eksplicitno predstavljajo temo nasilja, smrti, vojne, drugačnosti, zasvojenosti, begunstva in vprašanje identitete spola. Iz analize izbranih del lahko sklepamo, da so nekatere slikanice, ki so bile napisane za (pred)šolskega otroka ne glede na naslovniško univerzalnost otroškega besedila, vprašljive kakovosti zaradi načina prikazovanja teme, ne pa zaradi same teme slikanice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Bauer, Jana, 2022: Kako objeti ježa. Ljubljana: KUD Sodobnost International.

Bevc, Cvetka, 2020: Modri med. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba.

Divjak Jurca, Darja, 2022: Glas v srčku. Ljubljana: Mladinska knjiga; Zavarovalnica Triglav.

Elzbieta, 2020: Tomi in Maša. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Gorenc, Boštjan, 2021: Botrovo darilo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kermauner, Aksinija, 2014: Bela kot galeb: zgodba o deklici z albinizmom. Jezero: Morfem.

Kodrič Filipić, Neli, 2009: Punčka in velikan. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kodrič Filipić, Neli, 2016: Požar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Makarovič, Svetlana, 1994: Veveriček posebne sorte. Ljubljana: Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Sončkov klub.

Mazi, Darka, 2021: Luka izgubi očka. Jezero: Morfemplus.

Mlakar Črnič, Ida, 2019: Tu blizu živi deklica. Ljubljana: KUD Sodobnost International.

Mozetič, Brane, 2014: Prva ljubezen. Ljubljana: Škuc.

Mozetič, Brane, 2016: Dihurlandija. Ljubljana: Center za slovensko književnost.

Peršolja, Patricija, 2014: Tata zmaj. Maribor: Pivec.

Richardson, Justin in Parnell, Peter, 2010: In s Tango smo trije. Ljubljana: Modrijan.

Stepančič, Lucija, 2017: Arsenije! Dob pri Domžalah: Miš.

*****

Literatura

Blažić, Milena Mileva, 2011: Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Blažić, Milena Mileva, 2018: Alenka Spacal: Kako ti je ime? Sodobnost 82/11. 1530–1533.

Blažić, Milena Mileva, 2020: Comparative analysis of two texts for young adults, Dečki [Boys] and Fantje iz gline [The Clay Boys]. Andrej, Zavrl in Zupan Sosič, Alojzija (ur.): Go East!: LGBTQ+ literature in Eastern Europe. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 20–30. DOI: 10.4312/9789610603108. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610603108

Forstnerič, France, 1970: Kaj je to književnost za otroke? Dialogi 6/2. 87–90.

Forstnerič, France, 1991: Prvo otroško pesem mi je naročila Marija. Otrok in knjiga 18/32. 77–83.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2013: Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc.

Iser, Wolfgang, 1978: The Implied Reader. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Jauss, Hans Robert, 1998: Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo »Literatura«. Prev. Tomo Virk.

Kos, Gaja, 2013: Slovenski mladinski problemski roman. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Krakar Vogel, Boža, 2020: Didaktika književnosti pri pouku slovenščine. Ljubljana: Rokus Klett.

Lavrenčič Vrabec, Darja, 2001: Bolečina odraščanja: droge, seks in ...* Otrok in knjiga 28/52. 40–51.

Nikolajeva, Maria, 2014: Reading for Learning. Cognitive Approaches to Children‘s Literature. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publisihing.

Pezdirc Bartol, Mateja, 2016: Drugačnost in identiteta v slikanici. Zupan Sosič, Alojzija (ur.): Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 70–78.

Pezdirc-Bartol, Mateja, 2000: Vloga bralca v poglavitnih literarnoteoretičnih smereh 20. stoletja. Jezik in slovstvo 45/5. 195–206.

Rotar, Janez, 1978: K umetnosti pripovedništva. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Saksida, Igor, 1999: Opredelitve in predstavitve otroštva v sodobni slovenski mladinski književnosti. Tipološki oris. Otrok in knjiga 26. 7–17.

Saksida, Igor, 2014: Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo tekmovanje. Otrok in knjiga 41/91. 25–35.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Višček, S. (2023). Analiza domnevne otroške perspektive v problemskih slikanicah. Jezik in Slovstvo, 68(3), 137-148. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.137-148