Knjižna ilustracija na Slovenskem med letoma 1890 in 1920

Avtorji

  • Alenka Simončič Narodna galerija, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.101-122

Ključne besede:

knjižna ilustracija, secesija, Lavoslav Schwentner, umetniško društvo Vesna, ilustratorji

Povzetek

Oblika knjige je tudi odraz dobe in prehod od šablonskih okrasov do avtorskih ilustracij je bil postopen. Secesijski slog je posebno pozornost posvečal tudi videzu knjige, prav tako pa tudi založniki, predvsem Lavoslav Schwentner, ki so k sodelovanju začeli vabiti umetnike. Knjige so zapolnile avtorske ilustracije, ki so vsebinsko dopolnjevale besedilo. Najbolj iskani ilustratorji so bili umetniki iz društva Vesna, ki so se ukvarjali tudi z risbo in grafiko. Opremili so več knjig tako domačih kot tujih avtorjev in z ilustracijami stopili v zavest Slovencev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Božič, Branko, Weber, Tomaž in Menaše, Helena (ur.), 1978: Zgodovina v slikah. 14, 1790–1850. Ljubljana: DZS.

Bratuša, Sandra in Ciber, Nataša, 2018: Veličastno neprilagojena umetnica. Življenjepis Ivane Kobilca (1861‒1926). Ciber, Nataša, Jaki, Barbara in Simončič, Alenka (ur.): Ivana Kobilca (1861‒1926): „Slikarija je vendar nekaj lepega“. Ljubljana: Narodna galerija. 11–46.

Holz, Vatroslav, 1900: Matija Jama in njegove slike. Ljubljanski zvon 20/1. 63–65.

Jamar-Legat, Jeja, 1981: Spomini na slikarja Gvidona Birolla. (Ob stoletnici rojstva). Loški razgledi 28/1. 305‒307.

Komelj, Milček, 1987: Ivan Vavpotič. Slikar življenjske harmonije. Ivan Vavpotič 1877‒1943. Ljubljana: Narodna galerija. 11–45.

Kos, Janko, 1987: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS.

Kužnik, Robert, 2022: Maksim Gaspari. Iz naroda za narod. Cerknica: Studio Zibka.

Mikuž, Stane, 1952: Po razstavi Hinka Smrekarja. Ljudska pravica 13/46 (15. 11. 1952). 10. DOI: https://doi.org/10.2307/20549391

Mikuž, Stane, 1958: Ilustracije Hinka Smrekarja. Levstik, Fran: Martin Krpan z Vrha. Popotovanje iz Litije do Čateža. Ljubljana: Mladinska knjiga. 24–25.

Mikuž, Stane, 1977: Maksim Gaspari. Monografija. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Moravec, Dušan, 1994: Novi tokovi v slovenskem založništvu. Od Schwentnerja do prvih publikacij Akademije. Ljubljana: DZS.

–n– [Funtek, Anton], 1918: Theater, Kunst und Literatur. »Martin Krpan«. Laibacher Zeitung 137/4 (5. 1. 1918). 25.

Podbevšek, Anton, 1983: Rihard Jakopič. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Simončič, Alenka, 2008: Knjižna ilustracija v letih od 1890 do 1920. Jaki, Barbara, Breščak, Mateja in Smrekar, Andrej (ur.): Slovenski impresionisti in njihov čas. 1890‒1920. Ljubljana: Narodna galerija. 147–162.

Simončič, Alenka, 2021: Hinko Smrekar 1883‒1942. Ljubljana: Narodna galerija.

Simonišek, Robert, 2011: Slovenska secesija. Ljubljana: Slovenska matica.

Smrekar, Henrik, 1918: „Martin Krpan“ iz „Nove Založbe“. Jugoslovan 1/11 (19. 1. 1918). 2.

Smrekar, Hinko, 1926: Kako sem ilustriral Cankarjeve knjige. Jutro 7/105 (9. 5. 1926). 8.

Smrekar, Hinko, 1927: Dni mojih lepša polovica / Avtobiografija I.) del. od l. 1883‒1903 / Napisal in narisal / H. S., 10. 3. 1927, prepis (Narodna galerija, Fond D, NG D 145‒1).

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Simončič, A. (2023). Knjižna ilustracija na Slovenskem med letoma 1890 in 1920. Jezik in Slovstvo, 68(3), 101-122. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.101-122