Slovenska literatura – sredi Evrope in zgodovine

Kratek pregled literarnega razvoja

Avtorji

  • Janko Kos Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.167-182

Ključne besede:

slovenska literatura, razvoj, evropski kontekst, ključni avtorji

Povzetek

Članek sintetično in na podlagi številnih avtorjevih dosedanjih raziskav prikazuje glavne postaje na poti razvoja slovenske literature, in sicer v evropskem oziroma svetovnem kontekstu in na podlagi širšega kulturno-zgodovinskega dogajanja. Ta časovni okvir podrobneje opredeljujejo mednaslovi »Od srednjega veka do razsvetljenstva«, »Od romantike do slovenske moderne«, »Od prve do druge svetovne vojne«, »Od socializma do osamosvojitve, od modernizma do postmoderne« in »Sodobna literatura«. Ob tem članek opozarja na ključne avtorje oziroma na najbolj reprezentativna dela slovenske literature, pa tudi na nekatere vzporednice iz tujih literatur, ki omogočajo primerjalno analizo in s tem razumevanje posebnosti pesniških, proznih in dramskih del slovenskih piscev na širšem ozadju, tako duhovnozgodovinskem kot kulturnopolitičnem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Kos, Janko, 1983: Moderna misel in slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kos, Janko, 1995: Na poti v postmoderno. Ljubljana: LUD Literatura.

Kos, Janko, 1996: Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica.

Kos, Janko, 2001: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kos, Janko, 2007: Slovenci in Evropa. Ljubljana: Študentska založba.

Kos, Janko, 2016: Sociologija slovenske literature. Ljubljana: Slovenska matica.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Sinteza

Kako citirati

Kos, J. (2023). Slovenska literatura – sredi Evrope in zgodovine: Kratek pregled literarnega razvoja. Jezik in Slovstvo, 68(3), 167-182. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.167-182