Zmogljivost sodobnih spletnih prevajalskih pripomočkov in njihova uporaba pri izobraževanju študentov prevajalstva

Avtorji

  • Ada Gruntar Jermol Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Mladen Rieger Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.109-137

Ključne besede:

strojno prevajanje, editing, DeepL, ChatGPT, pouk prevajanja

Povzetek

Nove tehnologije korenito posegajo in spreminjajo delo prevajalcev in tako pomembno vplivajo na prevajalski poklic in študij. Na te spremembe se morata odzvati tako praksa kot tudi prevajalski študijski programi. Spričo vseh izjemno hitro razvijajočih se tehnologij zato bojazen in dvomi, ali bodo človeka v prihodnje nadomestili stroji, niso povsem odveč. Prevajalci tako prevzemajo nove oblike dela; poleg tradicionalnih kompetenc (jezikovne, besedilne, kulturne kompetence in kompetence transfera) vključuje sodobno prevajalsko delo tudi editing in post-editing – torej korekture, ki so postale nepogrešljiv, a tudi zelo zahteven del prevajalskega procesa.

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo tudi na prevodoslovje in izobraževanje bodočih prevajalcev; so nova realnost in oblikovati je potrebno strategije o tem, kako jih čim bolj smiselno vključiti v pouk prevajanja. Zato smo izvedli raziskavo in z njo skušali ovrednotiti zanesljivost in primernost strojnih prevodov, nato pa temu ustrezno prilagoditi pedagoški proces.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2022 = s. n., 2022: Krönung von König Charles III. und Camilla am 6. Mai in London. Frankfurter Allgemeine Zeitung 11. 10. 2022. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/datum-fuer-die-kroenungszeremonie-von-charles-iii-bekanntgegeben-18380241.html. (Dostop 28. 11. 2023.)

Merkur 2023 = Göbbel, Annemarie, 2023: Von wegen günstig: Camilla und Charles ordern neue Throne zur Krönung. Merkur 5. 5. 2023. https://www.merkur.de/boulevard/von-wegen-guenstig-camilla-charles-ordern-neue-throne-zur-kroenung-92073598.html. (Dostop 28. 11. 2023.)

MMC RTV Slovenija 2023 = N. H., 2023: Olive namesto kitovega drobovja: kronanje Karla III. bo obzirno do živali. MMC RTV Slovenija 5. 3. 2023. https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/znani/olive-namesto-kitovega-drobovja-kronanje-karla-iii-bo-obzirno-do-zivali/660060. (Dostop 28. 11. 2023.)

Spiegel 2023 = s. n., 2023: Palast gibt Details zur Krönung von König Charles III. Bekannt. Der Spiegel 23. 1. 2023. https://www.spiegel.de/panorama/leute/charles-iii-palast-gibt-details-zu-den-kroenungsfeierlichkeiten-im-mai-bekannt-a-d7726d3f-b6cc-4cd2-a0aa-323b8e2025da. (Dostop 28. 11. 2023.)

Stuttgarter Zeitung 2023 = Schäfer, Theresa, 2023: Noch einen Monat Vorbereitung für ein historisches Ereignis. Stuttgarter Zeitung 6. 4. 2023. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kroenung-von-charles-iii-noch-einen-monat-vorbereitung-fuer-ein-historisches-ereignis.3d3a539b-2375-428b-8748-6237da3e4b48.html. (Dostop 28. 11. 2023.)

Tages-Anzeiger 2022 = s. n., 2022: Krönung von König Charles III. Und Camilla am 6. Mai. Tages-Anzeiger 11. 20. 2022. https://www.tagesanzeiger.ch/kroenung-von-koenig-charles-iii-und-camilla-am-6-mai-359264065927. (Dostop 28. 11. 2023.)

Zeit 2023 = s. n., 2023: »Big Lunch« und mehr: Details zur Krönung von König Charles. Zeit Online 22. 1. 2023. https://www.zeit.de/news/2023-01/22/big-lunch-und-mehr-details-zur-kroenung-von-koenig-charles. (Dostop 28. 11. 2023.)

*****

Literatura

Back, Otto, 2002: Übersetzbare Eigennamen. Eine synchrone Untersuchung von interlingualer Allonymie und Exonymie. Wien: Praesens.

Beaugrande de, Robert-Alain in Dressler, Wolfgang Ulrich, 1981: Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111349305

Beaugrande de, Robert-Alain in Dressler, Wolfgang Ulrich, 1992: Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park. Prev. Aleksandra Derganc in Tjaša Miklič.

Brinker, Klaus, 2005: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin: Erich Schmidt.

Busse, Dietrich, 1992: Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprachen in einer gesellschaftlichen Institution. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111377063

Debus, Friedhelm, 2012: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt.

Delabastita, Dirk, 1998: Wortspiele. Snell-Hornby, Mary, Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul in Schmidt, Peter A. (ur.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.

Deutscher Ethikrat, 2023: Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz. Stellungnahme. Berlin: Deutscher Ethikrat. https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-mensch-und-maschine.pdf. (Dostop 25. 3. 2023.)

DUDEN, 2016: Die Grammatik, Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Berlin: Dudenverlag.

Eisenberg, Peter, 2006: Der Satz. Ein Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart: J. B. Metzler. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05051-9

Fleischer, Wolfgang in Barz, Irmhild, 2012: Wortbildung der deutschen Grammatik. Stuttgart: J. B. Metzler.

Giménez, Jesús in Màrquez, Lluís, 2010: Linguistic measures for automatic machine translation evaluation. Machine Translation 24. 209–240. DOI: https://doi.org/10.1007/s10590-011-9088-7. DOI: https://doi.org/10.1007/s10590-011-9088-7

Grah, Käthe in Klinar, Stanko, 2000: Slovenski toponimi v nemških besedilih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Grammatisches Informationssystem grammis = Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, 2021: Determinativkompositum. Grammatisches Informationssystem grammis: Wissenschaftliche Terminologie. https://grammis.ids-mannheim.de/terminologie/374 (Dostop 11. 4. 2023.). DOI: https://www.doi.org/10.14618/terminologie.

Hall, Karin in Scheiner, Barbara, 2008: Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hieber.

Helbig, Gerhard in Buscha, Joachim, 1991: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, Berlin in München: Verlag Enzyklopädie, Langenscheidt.

Janich, Nina, 2005: Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.

Kocbek, Alenka, 2011: Prevajanje pravnih besedil: Pasti in strategije v prevodih pogodb. Koper: Fakulteta za management.

Korošec, Tomo, 1988: Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas.

Kußmaul, Paul, 2007: Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.

Kußmaul, Paul, 2010: Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempo.

Lohde, Michael, 2006: Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempo.

Neubert, Albrecht, 2000: Competence in Language, in Languages, and in Translation. Schäffner, Chtistina in Adab, Beverly (ur.): Developing Traslation Competence. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins. 3–18. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.38.03neu

Nübling, Damaris, Fahlbusch, Fabian in Heuser, Rita, 2015: Namen. Ein Lehr- und Übungs­buch. Tübingen: Narr Francke Attempo.

Plett, F. Heinrich, 2001: Einführung in die rethorische Textanalyse. Hamburg: Helmut Buske.

Sandrini, Peter, 2014: Translationskompetenz und Ausbildung: Globalisierung, Technologie, Beruf. Ustaszewski, Michael in Zybatow, Lew (ur.): Bausteine translatorischer Kompetenz oder Was macht Übersetzer und Dolmetscher zu Profis? Innsbrucker Ringvorlesungen zur Translationswissenschaft VII. Frankfurt am Main: Lang. 17–31.

Schneider, Wolf, 2001: Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München: Wilhelm Goldmann.

Stangl, Werner, 2022: black-box. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. https://lexikon.stangl.eu/4186/black-box. (Dostop 28. 8. 2022.)

Šegula, Minca, 2016: Teoretična opredelitev kolumne na Slovenskem: Jezikovnostilistični vidik. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. https://www.slov.si/dipl/segula_minca.pdf. (Dostop 4. 4. 2023.)

Toporišič, Jože, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Vevar, Štefan, 2013: Vrvohodska umetnost prevajanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Vevar, Štefan, 2021: Med navidezno in dejansko svobodo, navidezno in dejansko zvestobo. Hyeronimus 1–2. 47–63.

Zamero, Steffy, 2019: Neuronale maschinelle Übersetzung: was Sie wissen müssen. https://de.textmaster.com/blog/neuronale-maschinelle-ubersetzung-was-sie-wissen-mussen/. (Dostop: 11. 4. 2023.)

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Gruntar Jermol, A., & Rieger, M. (2023). Zmogljivost sodobnih spletnih prevajalskih pripomočkov in njihova uporaba pri izobraževanju študentov prevajalstva. Jezik in Slovstvo, 68(4), 109-137. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.109-137

Podobni članki

11-20 od 88

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.