Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora

Avtorji

  • Hotimir Tivadar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.5-27

Ključne besede:

retorika, javni govor, slovenski knjižni jezik, neverbalna komunikacija, sovražni govor

Povzetek

V tem članku bomo izpostavili zakonitosti javnega nastopanja s primeri zapisa in govora v javnosti in opozorili tudi na zastranitve v javni komunikaciji, ki otežujejo sporazumevanje. Izpostavili bomo osnovna pravila javne komunikacije, ki izhajajo iz humanizma in so splošno sprejeta. Obravnavali bomo pomenski vidik in tudi terminologijo, vezano na sovražni govor – od žalitev, tabloidnosti, vulgarnosti do sovražnosti in kaznivosti – in razmerje do govora kot primarnega jezikovnega izraza. S konkretnimi primeri javne komunikacije bomo odprli določena vprašanja in podali odgovore o kakovostnem javnem nastopanju in sporazumevanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Article 19 = Article 19, 2015: ‘Hate Speech’ Explained: A Toolkit. London: Article 19. https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/‘Hate-Speech‘-Explained---A-Toolkit-%282015-Edition%29.pdf. (Dostop 6. 11. 2023.)

B. R., A. S. in G. K., 2022: Višje sodišče v Celju potrdilo obsodbo Janeza Janše. MMC RTV Slovenija 24. 5. 2022. https://www.rtvslo.si/crna-kronika/visje-sodisce-v-celju-potrdilo-obsodbo-janeza-janse/628440. (Dostop 6. 11. 2023.)

G. V. in B. V., 2023: Po domnevni smrti Prigožina se vrstijo ugibanja o vzrokih za strmoglavljenje letala. MMC RTV Slovenija 24. 8. 2023. https://www.rtvslo.si/svet/vojna-v-ukrajini/po-domnevni-smrti-prigozina-se-vrstijo-ugibanja-o-vzrokih-za-strmoglavljenje-letala/679008. (Dostop 6. 11. 2023.)

Kazenski zakonik (KZ-1), 2008. Uradni list RS, št. 50/12, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050. (Dostop 6. 11. 2023.)

Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. www.fran.si. (Dostop 6. 11. 2023.)

La. Da. in M. Z., 2022: Studia City, kakršen je bil, ne bo več. „Na RTV SLO se boj za integriteto in neodvisnost nadaljuje.“ MMC RTV Slovenija 3. 5. 2022. https://www.rtvslo.si/slovenija/studia-city-kakrsen-je-bil-ne-bo-vec-na-rtv-slo-se-boj-za-integriteto-in-neodvisnost-nadaljuje/625977. (Dostop 6. 11. 2023.)

Modic, Tomaž in Vuković, Vesna, 2020: Tožilstvo: nošenje parole »Smrt janšizmu« ni kaznivo dejanje. Necenzurirano 3. 9. 2020. https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/tozilstvo-odlocilo-parola-smrt-jansizmu-ni-kaznivo-dejanje-806911. (Dostop 6. 11. 2023.)

Na. R., 2022: Klakočar Zupančičeva na državno proslavo prikorakala kot hollywoodska zvezda #video. Siol 25. 6. 2022. https://siol.net/novice/slovenija/klakocar-zupanciceva-na-drzavno-proslavo-prikorakala-kot-holivudska-zvezda-582487. (Dostop 6. 11. 2023.)

Pirc Musar, Nataša, 2023: Odziv predsednice republike na odločitev ustavnega sodišča o odpravi začasnega zadržanja izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Predsednica Republike Slovenije 26. 5. 2023. https://www.predsednica-slo.si/sl/objave/odziv-predsednice-republike-na-odlocitev-ustavnega-sodisca-o-odpravi-zacasnega-zadrzanja-izvajanja-dela-novele-zakona-o-rtv-slovenija/. (Dostop 6. 11. 2023.)

Pirkovič, Igor, 2022: „J**eno več nas je k´t njih. Njih je samo ene par. In vemo točno, kateri so.“ MMC RTV Slovenija 26. 3. 2022. https://www.rtvslo.si/kolumne/j-eno-vec-nas-je-k-t-njih-njih-je-samo-ene-par-in-vemo-tocno-kateri-so/617125. (Dostop 6. 11. 2023.)

Ropac, Iva, 2017: Mladina z objavo fotografije družine Grims posegla v ugled družine. Delo 12. 1. 2017. https://old.delo.si/novice/kronika/s-primerjavo-fotografij-so-sli-cez-mejo.html. (Dostop 6. 11. 2023.)

Senta, Cvijeta, Bačić, Lovorka, Sigeti, Valentina, Valić Nedeljković, Dubravka, Jovović, Jelena, Zdravković, Lana in Valentič, Urška, 2021: Preprečevanje sovražnega govora na spletu: gradivo za učitelje. Ljubljana: Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije. https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2020/02/Behave_Preprecevanje-sovraznega-govora-na-spletu-SLO_21-08-31.pdf. (Dostop 6. 11. 2023.)

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. www.fran.si. (Dostop 6. 11. 2023.)

Štor, Barbara, 2023: Medvrstniško nasilje v Celju. MMC RTV Slovenija 11. 4. 2023. https://www.rtvslo.si/crna-kronika/medvrstnisko-nasilje-v-celju/664476. (Dostop 6. 11. 2023.)

The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2023: Jerry Springer. Encyclopedia Britannica, 27. 4. 2023. https://www.britannica.com/biography/Jerry-Springer. (Dostop 6. 11. 2023.)

The Jerry Springer Show, 2023. From Wikipedia, the free encyclopedia. 15. 10. 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jerry_Springer_Show. (Dostop 6. 11. 2023.)

Thompson, Cher, 2023: 10 Most Notorious Guests On The Jerry Springer Show. Screenrant 27. 4. 2023. https://screenrant.com/10-notorious-guests-the-jerry-springer-show/. (Dostop 6. 11. 2023.)

TopNews, 2022: (VIDEO) “Jebeno več nas je kot njih, njih je samo ene par… Zakaj potem živimo in se obnašamo kot jebena manjšina?” – Voditelj “začasno ukinjenega” Studia City Marcel Štefančič na javni tribuni o razmerah na RTV SLO. TopNews 23. 3. 2022. https://topnews.si/2022/03/23/video-jebeno-vec-nas-je-kot-njih-njih-je-samo-ene-par-zakaj-potem-zivimo-in-se-obnasamo-kot-jebena-manjsina-voditelj-zacasno-ukinjenega-studia-city-marcel-stefancic-na-javn/. (Dostop 6. 11. 2023.)

TOPTV Slovenija, 2022: (V ŽIVO) Robert Golob in Marta Kos: izjava o predsedniški kandidaturi in sklepih kongresa. Youtube 28. 6. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=_G2IwtyczNc&t=1007s. (Dostop 6. 11. 2023.)

UN 2019 = United Nations, 2019: United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf. (Dostop 6. 11. 2023.)

*****

Literatura

Benedetti, Ksenija, 2008: Protokol, simfonija forme. Ljubljana: Planet GV.

De Beaugrande, Robert in Dressler, Wolfgang, 1992: Uvod v Besediloslovje. Ljubljana: Park.

Horvat, Ksenija, 2022: Intervju: Katarina Sternad Brvar. RTV 365 6. 2. 2022. https://365.rtvslo.si/arhiv/intervju/174845718. (Dostop 6. 11. 2023.)

Institute for Economics & Peace, 2023: Global Peace Index 2023: Measuring Peace in a Complex World. Sydney: Institute for Economics & Peace. http://visionofhumanity.org/resources. (Dostop 30. 08. 2023.)

Kneževič, Ana Nuša, 2005: Sodobno vedenje od A do Ž. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Luthar, Breda, 1998: Politika Teletabloidov. Ljubljana: Open Society Institute.

Nebeská, Iva, 1996: Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Univerzita Karlova.

Puhar, Alenka, 2023: Kako se fajtamo v dolini miru. Družina 72/31, 6. 8. 2023, Slovenski čas 160, avgust 2023. 2.

Rajgelj, Barbara in Žišt, Franja, 2023: Gledamo preračunane trenutke sodelovanja. Dnevnik 73/169, 26. 8. 2023, Dnevnikov objektiv. 6–9.

Spitzer, Manfred, 2016: Digitalna demenca: kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet. Celovec: Mohorjeva družba.

Tivadar, Hotimir, 2008: Pravorečje, knjižni jezik in mediji. Pezdirc Bartol, Mateja (ur.): Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji: zbornik predavanj. 44. SSJLK. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 24–35.

Tivadar, Hotimir, 2015: Variantnost v prihodnjem slovenskem pravopisu: (s poudarkom na pravorečju). Dobrovoljc, Helena in Lengar Verovnik, Tina (ur.): Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. 109–121.

Tivadar, Hotimir, 2016: Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu: govorno neznanje in z njim povezana socialna diferenciacija. Slovenščina danes. Dialogi 52/7–8. Maribor: Aristej. 135–151.

Tivadar, Hotimir, 2019: Uvodnik urednika o samozavesti, znanosti, javnosti in slovenskosti s slovenističnega vidika. Tivadar, Hotimir (ur.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Obdobja 38. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 9–12.

Tivadar, Hotimir, 2022: What is right or not so right in modern digital communication – respect to the person and real meaning of communication in the different fields of public speech. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana, Medić, Rino in Ramljak, Ozana (ur.): MIC - Vis, 2022: Mediterranean Islands Conference, 14th – 17th September 2022, The Island of Vis, Croatia. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar, VERN‘ University. 117. https://www.mic-vis.eu/docs/BookofAbstract-micvis2022.pdf. (Dostop 6. 11. 2023.)

Tivadar, Hotimir, 2023: Žaljivo, vulgarno, provokativno, sovražno oz. kaj je neprimerno in kaj nedovoljeno v javnem govoru. Jožef Beg, Jožica, Hočevar, Mia in Kočnik, Neža: Naslavljanje raznolikosti v jeziku in književnosti. Slovenski slavistični kongres, Maribor, 28.–30. september 2023. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 475–479.

Vezjak, Boris, 2017: Interpretacije 297. člena Kazenskega zakonika, opredelitev in pregonljivost sovražnega govora. Splichal, Slavko (ur.): Zagovor javnosti: med svobodo izražanja in sovražnim govorom. Ljubljana: SAZU. 78–89.

Vezjak, Boris, 2016: Medijske podobe predsednika republike Boruta Pahorja. Dialogi 52/3–4. Maribor: Aristej.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Tivadar, H. (2023). Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora. Jezik in Slovstvo, 68(4), 5-27. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.5-27

Podobni članki

11-20 od 355

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.