Slikanice – multimodalnost, problemskost in problematičnost

Uvodnik

Avtorji

  • Milena Mileva Blažić Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Alenka Žbogar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.59-60

Ključne besede:

slikanica

Povzetek

Pričujoči tematski sklop je posvečen multimodalnim umetnostnim besedilom, ki bralca nagovarjajo preko besedilnega in ilustrativnega koda, »vsebinsko-oblikovni odnos« (Batič in Haramija 2014: 5) med obema kodoma pa v slikanicah vzpostavlja posebno interakcijo. Branje kot simbolno drugo rojstvo pripomore k iznajdevanju in sopostavljanju lastne identitete z drugimi, je pravzaprav stvariteljski in komunikacijski proces, ki posredno vpliva na preoblikovanje vseh deležnikov v bralnem dogodku. Gostujoči urednici sva k sodelovanju povabili avtorice, ki naslovno temo osvetljujejo z različnih zornih kotov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Blažić, M. M., & Žbogar, A. (2023). Slikanice – multimodalnost, problemskost in problematičnost: Uvodnik. Jezik in Slovstvo, 68(3), 59-60. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.59-60

Podobni članki

1-10 od 11

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.