Roman o podnebnih spremembah med znanstveno fantastiko in realnimi izkušnjami

Avtorji

  • Jožica Čeh Steger Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.151-163

Ključne besede:

podnebna fikcija, ekološki žanri, roman o podnebnih spremembah, ekološki riziko narativ

Povzetek

Na antropogene podnebne spremembe kot ekološki in družbeno-kulturni problem se od devetdesetih let prejšnjega stoletja intenzivneje odziva tudi literarna veda. Književnost o podnebni problematiki pripoveduje na estetski način, bralca nagovarja z zgodbami, v njem prebuja emocije, vabi ga k premisleku o vrednotah in okoljskem obnašanju. V pričujoči raziskavi se osredinjamo na roman o podnebnih spremembah. V okviru ekoloških žanrov zavzema pomembno mesto in se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja najprej uveljavil v angleško-ameriškem jezikovnem prostoru. V svojo strukturo vključuje prvine drugih žanrov, zlasti znanstvene fantastike in trilerja. V zadnjem času se od fantastičnih scenarijev odmika k tematizaciji realnih izkušenj s podnebnimi spremembami. Umestiti ga je mogoče v ekološki riziko narativ, kar je opisano na primeru romana Zgodovina čebel norveške pisateljice Maje Lunde. Podnebne spremembe so predstavljene tudi v romanih Na Klancu Tine Vrščaj in Primerljivi hektarji Nataše Kramberger.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Böttcher, Sven, 2011: Prophezeiung: Thriller. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Boyle, T. C., 2000: Friend of the Earth. New York: Viking Books.

Glass, Matthew, 2009: Ultimatum. Atlantic Books Ltd.

Harlander, Wolf, 2022: Schmelzpunkt. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.

Kingsolver, Barbara, 2012: Flight Behavior. New York: Faber & Faber.

Kmecl, Matjaž, 2008: Sveti Lenart, vrtnice in gamsov skret. Spomini na skrivne ljubezni. Ljubljana: Študentska založba.

Kramberger, Nataša, 2017: Primerljivi hektarji: Pripoved o setvenem koledarju. Ljubljana: LUD Literatura.

Kramberger, Nataša, 2023: Kdo bo z mano prosil za dež? Novo mesto: Goga.

Kramberger, Nataša, 2023: Mauerpfeffer. Berlin: Verbrecher. Prev. Liza Linde.

Lunde, Maja, 2015: Die Geschichte der Bienen. Pössneck: BTB. Prev. Ursel Allenstein.

Lunde, Maja, 2016: Zgodovina čebel. Tržič: Učila. Prev. Neža Kralj.

McEwan, Ian, 2011: Solar. Ljubljana: Mladinska knjiga. Prev. Miriam Drev.

Oreskes, Naomi in Conway, Erik M., 2014: The Collapse of Western Civilization. New York: Columbia University Press.

Robinson, Kim Stanley, 1992: Red Mars. London: Harper Collins.

Robinson, Kim Stanley, 1993: Green Mars. New York: Spectra/Bantam Dell/Random House.

Robinson, Kim Stanley, 1996: Blue Mars. New York: Spectra/Bantam Dell/Random House.

Robinson, Kim Stanley, 2004: Forty Sings of Rain. The Science in the Capital 1. London: Harper Collins.

Robinson, Kim Stanley, 2005: Fifty Degrees Below. The Science in the Capital 2. London: Harper Collins.

Robinson, Kim Stanley, 2007: Sixty Days and Counting. The Science in the Capital 3. London: Harper Collins.

Robinson, Kim Stanley, 2015: Green Earth. New York: Del Rey Books.

Robinson, Kim Stanley, 2020: The Ministry for the Future. A Novel. London: Orbit Books.

Robinson, Kim Stanley, 2023: Ministrstvo za prihodnost. Ljubljana: Sanje. Prev. Alenka Ropret.

Rossmann, Dirk in Hoppe, Ralf, 2021: Der Zorn des Oktopus. Köln: Lübbe.

Štefančič, Marcel, 2022: Kaj ne vidite, da gorimo! Eseji o neoliberalnem krematoriju in smrti podnebja. Ljubljana: UMco.

Trojanov, Ilija, 2011: EisTau. München: Carl Hanser.

Trojanov, Ilija, 2013: Tajanje. Ljubljana: Študentska založba. Prev. Mojca Kranjc.

Vrščaj, Tina, 2022: Na Klancu. Ljubljana: Cankarjeva založba.

*****

Literatura

Bühler, Benjamin, 2016: Ecocriticism. Grundlagen, Theorien, Interpretationen. Stuttgart: J. B. Metzler.

Goodbody, Axel, 2020: Was ist Climate Fiction? Kurzvortrag [Text of an online talk for the Berlin Climate Fiction Festival, 4 December 2020]. https://agoodbody.online/files/Was%20ist%20Climate%20Fiction.pdf. (Dostop 30. 11. 2023.)

Heise, K. Ursula, 2010: Nach der Natur: Artensterben und die moderne Kultur. Berlin: Suhrkamp. 9‒20.

Kajfež Bogataj, Lučka, 2017: Planet, ki ne raste. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Mayer, Sylvia, 2015: Klimawandelroman. Dürbeck, Gabriele in Stobbe, Urte (ur.): Ecocriticism: Eine Einführung. Köln: Böhlau. 233‒244.

Mayer, Sylvia, 2018: Literarische Umwelt-Risikonarative. Zemanek, Evi (ur.): Ökologische Genres. Naturästhetik – Umweltethik – Wissenspoetik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 211‒228.

Zemanek, Evi, 2018: Ökologische Genres und Schreibmodi. Naturästhetische, umweltethische und wissenspoetische Muster. Zemanek, Evi (ur.): Ökologische Genres. Naturästhetik – Umweltethik – Wissenspoetik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 9‒56.

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave II.

Kako citirati

Čeh Steger, J. . (2024). Roman o podnebnih spremembah med znanstveno fantastiko in realnimi izkušnjami. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 151-163. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.151-163