Dialog med ciljem in metodo

Avtorji

  • Ina Ferbežar

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.48.1.31-44

Povzetek

Dialog kot ustvarjalen proces dveh oz. več udeležencev v konkretni situaciji je opazovan kot metoda poučevanja, tvorno sodelovanje v njem pa kot eden od ciljev jezikovnega pouka. Besedilo skuša odgovoriti na vprašanja, čemu in kako se dialoška besedila uporabljajo pri pouku oz. v učbenikih slovenščine kot neprvega jezika, ter ponuditi nekaj predlogov za njihovo učinkovitejšo uporabo. Vključevanje dialoških besedil v učbenike slovenščine kot tujega/drugega jezika je torej doslej ustaljena praksa, vendar doslej ni bilo zares izpostavljeno kritični presoji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

22.04.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ferbežar, I. (2024). Dialog med ciljem in metodo. Jezik in Slovstvo, 48(1), 31-44. https://doi.org/10.4312/jis.48.1.31-44