Slovarska obravnava povedkovnika

Avtorji

  • Andreja Žele

Povzetek

Prispevek predstavlja pomensko- in strukturnoskladenjsko vlogo povedkovega dopolnila, ki je kategorialno označen kot povedkovnik (predikativ) in ostaja zgolj na stavčnočlenski ravni kot pomenska determinanta povedka – priložnostna pomenskoskladenjska raba pa ne more biti besednovrstno odločilna. Problemskost natančnejše in jasnejše slovnične opredelitve povedkovih dopolnil oz. povedkovnikov se kaže predvsem s slovarskega vidika, ker pomensko-oblikovna (priložnostnospremenljiva) nestalnost posledično onemogoča besednovrstno osamosvojitev in opredelitev. Z zgledi je komentirana označitev povedkovnika oz. povedkovodoločilne rabe v novem Slovenskem pravopisu (I Pravila, II Slovar, 2001 Založba ZRC, ZRC SAZU), ki naj bi z normativno vlogo usmerjal rabo slovenščine in bil tako močno vpliven priročnik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati