Mateja Šega, O književni osebi in horizontu pričakovanj v predoperativnem in operativnem obdobju otrokovega bralnega razvoja

Avtorji

  • Metka Kordigel

Povzetek

Pričujoči sestavek skuša predstaviti rezultate drugega dela raziskave otrokove recepcijske sposobnosti, povezane z njegovo miselno shemo pravljica, ki smo jo opravili na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V okviru kvalitativne analize rezultatov produktivnega ustvarjalnega postopka in analize rezultatov vodenega intervjuja smo preučevali otrokov horizont pričakovanj, povezan s pravljičnimi književnimi osebami, in tako posredno preverjali ustreznost v učnem načrtu za prvo in drugo triletje devetletke zastavljenih aproksimativnih literarnorecepcijskih ciljev, povezanih z zaznavanjem, razumevanjem in vrednotenjem književne osebe sploh (cilj 4.1.1./2:1,2,3) in pravljičnih književnih oseb posebej (cilj 4.1.1./4.2).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kordigel, M. (2024). Mateja Šega, O književni osebi in horizontu pričakovanj v predoperativnem in operativnem obdobju otrokovega bralnega razvoja. Jezik in Slovstvo, 48(2), 53-72. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17266