Korpusi in jezikoslovje

Avtorji

  • Vojko Gorjanc

Povzetek

S prihodom korpusov je v jezikoslovju na voljo več kakovostnih podatkov o jezikovni realnosti kot kadarkoli prej. Z razvojem metodologij gradnje in analize korpusov pa se je razvila tudi metodologija, ki omogoča temeljit vpogled v jezikovno delovanje in učinkovite jezikovne opise. Ob uporabniško usmerjenih gradivnih opisih jezika in njegovega delovanja pa se oblikujejo tudi novi strokovni diskurzi, ki se sopostavljajo tradicionalnim; v današnji družbi znanja se namreč načini ustvarjanja in prenašanja znanja ter intelektualnih veščin v njej oblikujejo v demokratičnem dialogu med ustvarjalci vedenja in tistimi, ki to vedenje potrebujejo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati