Kaj izvira iz jezikovnih virov,

Avtorji

  • Špela Vintar

Povzetek

Jezikovni viri, kot so korpusi, leksikoni in tezavri, pa tudi označevalniki in druge temeljne tehnologije, niso sami sebi namen, temveč služijo za izdelavo pomembnih jezikovnih priročnikov in uporabniških aplikacij. Prispevek predstavi načine izrabe jezikovnih virov v jezikoslovne in nejezikoslovne namene s poudarkom na uporabniškem vidiku. Med prvimi omenjamo predvsem korpusne metode pri opisovanju jezika v leksikografiji, slovnici in prevodoslovju, nato sledi pregled širše znanih jezikovnih orodij, kot so črkovalniki, slovarji sopomenk ali prevajalniki. V zadnjem času se razvoj vse bolj osredotoča na pomensko usmerjene aplikacije, na primer razvrščanje in povzemanje dokumentov, iskanje podatkov in gradnjo ontologij. V drugem delu prispevka pobliže opišemo dve področji izrabe korpusnih virov, in sicer luščenje terminologije in pridobivanje medicinskih spoznanj s pomočjo rudarjenja besedil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vintar, Špela. (2024). Kaj izvira iz jezikovnih virov,. Jezik in Slovstvo, 48(3-4), 77-88. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17272