Uporaba novih tehnologij pri jezikovnem pouku

Avtorji

  • Agnes Pisanski

Povzetek

V prispevku je predstavljen pregled možnosti uporabe novih tehnologij pri jezikovnem pouku. Uporaba novih tehnologij pri jezikovnem pouku je odvisna od pripravljenosti učitelja, da jih sprejme in uporabi v razredu, in od opreme, ki je za pouk na voljo. Posamezne možnosti za uporabo novih tehnologij so strnjene v tri sklope: namenske (oziroma za jezikovni pouk pripravljene), nenamenske in komunikacijske možnosti. Poleg kratkega opisa vsake od možnosti, so ocenjene tudi najpomembnejše prednosti in slabosti njene uporabe. Za vsak sklop so navedeni zgledi za uporabo pri jezikovnem pouku angleščine in slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pisanski, A. (2024). Uporaba novih tehnologij pri jezikovnem pouku. Jezik in Slovstvo, 48(3-4), 103-112. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17274